4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ.
28/4/2016/günü çıkan kararla. yıllık-ücretli-izin-kullanımında- Bence doğru bir karar oldu işçi için yararlı olacağına inanıyorum .Evet değişik lik Tatil dönemi yaklaştıkça yıllık ücretli izinler de şimdiden planlanmaya başlanmıştır. Yasa koyucu 4857 Sayılı İş Kanunda küçük bir değişikliğe giderek yıllık iznin uygulanmasında yeni düzenleme getirmiştir. Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adından sıkça söz edilen bir dizi yasa çıkarılmış ve en son çıkan torba yasa “6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yasasına ise 26 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.  Bunlardan birisi de yıllık iznin uygulanması konusunda getirilen yeni düzenleme. Düzenleme ile 4857 Sayılı İş Kanunun 56. maddesinde yer alan “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.” hükmü değiştirilmiştir.
YILLIK İZİN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİK
6704 Sayılı Torba Yasa İş Kanunun “… Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.”  56. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.”
Anılan değişiklik ile yıllık izin sürelerin en fazla 3’e bölüneceği kuralı; 4’e hatta 5’e de bölünebilecek [(10-2-1-1 ) veya (10-1-1-1-1 )]  şekilde düzenlenebilir.
YILLIK İZİN SÜRELERİ;
İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
Az olamaz.  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.   Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.der kanunlar ancak iş verenin isteği olursa idari izin adı altında izin vere bilir bu konuda herhangi bir sorun yok.kolaylıklar dilerim.kay.4857.53.madde ve 6704.56.maddeler.
Yasin Kanat
Sosyal Güvenlik Uzmanı.

 

Paylaş