5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI

5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN

KADINLARIN SİGORTALILIĞI

VE YABANCI UYRUKLU ÖRENİM GÖRENLERİN DURUMU?

Kapsamı: Dışarıdan işçi almamak, işi endüstriyel tarza dönüştürmemek kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkan açmaksızın satma işlemlerini, 
– Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak ,
– Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmama koşullarına sahip bulunarak yerine getirmek,
– Herhangi bir işverene iş sözleşmesiyle tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmak,
şartlarını sağlayarak 17/10/ 2008 tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları tespit edilen kadınları ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ayın işleri yaptıkları tespit edilen kadınlar, isteğe bağlı sigortalı olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Prim ödeme miktarları ne kadardır?

2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.

ÜLKEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN GSS.lığı.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden,  ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde dilekçeyle sosyal güvenlik  Kurumuna müracaat edenlerin, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru süresinde talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bu kişilerin, bir öğrenim dönemine ilişkin 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden belirlenen genel sağlık sigortası priminin kendilerince ödenmesi gerekmektedir.der kanunlarımız

Yasin Kanat.

Sosyal Güvenl Uzmanı

Paylaş