9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

Okurum günüm çok emekli maaşım düşük bağlandı diyerek isyanını haykırdı.Prime Esas Kazançlarına baktığımızda asgari ücretten ödendiğini görmüş olduk.Hesaplamanın doğru olup olmadığını bize soruyor.Hasan.

**

Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları;

08.09.1999 (hariç) tarihinden önce,

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında,

30.04.2008 (hariç) sonrasında,

sigortalı olanlar için 3 bölümde incelenecektir.

**

2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı (506 SK GM 82/1-a)

Yaşlılık aylıkları için:

Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60 tır. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10. derecenin 1. kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1. derecenin 10. kademesinin karşılığı oran ise % 50 dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

Belirlenen oranlar;

Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.

ABO Oranı:

9475 gösterge %60

Günden artırım:

9000-5000=4.000 Gün/240=16,66

Yaştan artırımı yok.

ABO:60+16=%76

2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın (A2) hesabı (506 SK GM 82/1-b)

Yaşlılık aylıkları için:

Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır. Özel koşullara göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60 ın altında olamaz.

ABO Oranı:

3600=%35

5400=%30

ABO=%65

2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı (5510 SK M. 29 – GM 2/b)

Aylık bağlama oranı (ABO):

Yaşlılık aylıkları için: Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır. Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

ABO Oranı:

9000/360=25*2=%50

9000 GÜN ABO DAĞILIMI

31/12/1999=%76

01/01/2000-30/09/2008=%65

01/10/2008 Sonrası=%50

Sigortalımız 9475 gösterge çalıştığı için gün dağılımına bakacağız.

31/12/1999 öncesi:4250

01/01/2000-30/09/2008=3150

01/10/2008 sonrası=1600

9475*12000=113,70

113,70*0,76=86,41

86,41*8,45=730,16

730,16/9000*4250=344,77

 

506 sayılı Kanunun geçici 89. maddesine göre; 1.1.2000 tarihinden önce bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ve iş kazası ile meslek hastalığı sonucu bağlanan ölüm gelirleriyle geçici 82. madde gereğince bağlanan ve bağlanacak aylıklar; 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 96. maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle 31.12.1999 tarihi itibarıyla hesaplanarak bu tarihten sonra gelir ve aylıklarda yapılan artışların eklenmesi sonucunda bulunan miktarın altında olamaz. Bu miktar 2008 yılı Ocak ayı itibariyle 521,81 TL’dir. Dolayısıyla bu sigortalı için 506 sayılı Kanunun geçici 89. maddesi gereği A kısmi aylığına alt sınır aylık kontrolünü yapmamız gerekmektedir.

667*0,65=433

433/9000*3150=151,55

=344,77+151,55

=506

521/9000*74000

=429

O halde 506 Tercih edeceğiz.

Güncelleme

=506*1,833

927,50 TL.

III.Dönem

=1.071,00*0,50

535/9000*1600=95,20 TL.

Maaş hesabı

927,50+95,20=1015,10

Ocak(%2,33) ve Temmuz(%4,76) Zamları

1097,00 TL(1.100 Tamamlandı.)+%4 EK Ödeme=1144 TL.

(*)Küsuratlar dikkate alınmamıştır.

Paylaş