03.04.2018-(7103)TORBA KANUN (3) ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN ÖLÜM AYLIKLARI

7103 sayılı yasanın 66. Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 34.maddesi değiştirilmiş;

Buna göre ölüm aylığı veya ölüm geliri (iş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile) alan çocukların eski deyimle SSK yeni deyişle 4-1a kapsamında çalışmaları halinde;

-18 yaşına kadar,

-Lise ve dengi okullarda 20 yaşına kadar

Ve Yüksek Öğrenim görmeleri halinde 25 yaşı dolana kadar,

Çalışmaları halinde  ölüm aylığı ve ölüm gelirleri kesilmeyecektir.

Bu yaşlardan sonra veya diğer kapsamlarda sigortalılık halinde örneğin memur olarak çalışma, serbest çalışma, şirket ortağı olma gibi durumlarda ise yaşa bakılmadan  kesilecektir.

 

7103 sayılı Kanunun Geçici 74. Maddesine getirilen hükümle de aynı düzenleme ile de bağlanmış olan ölüm aylığı ve gelirlerinin bu nedenle  kesilmeyeceği düzenlenmiştir.

AYNI NEDENLE KESİLMİŞ AYLIKARIN İSE yeniden bağlanacağı ancak geçmiş dönem için ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

(Malül çocuklar için farklı uygulamalar söz konusu olup, sorun oluştuğunda ek bilgi sorulması veya konunun araştırılması gerekir).