AF GELİYOR AMA KİMLERİ KAPSIYOR ?

Değerli okurlar ,

Esnafın  içinde bulunduğu durum itibari ile  vergi mükellefleri ve işverenler beklenti içine girmiş bulunmaktadır.Vatandaşlar  aflardan faydalanıp taksitlendirmeye başvuruyorlar fakat  taksitlerini kanun gereğince ,  yıl içerisinde iki defa  aksattığından dolayı  yapılandırmaları bozuluyor .Peki sonra ne oluyor .Silinen faizler tekrar gündeme geliyor rakam katlanarak büyüyor. Kanun koyucu bir sonraki yılın bütçelerini  ayarlarken toplanacak gelir kalemlerinin en önemlisi vergi , hele birde af varsa oradan gelecek oranla beraber bütçeler dengeleniyor.Ama  vatandaş ödemekle yükümlü olduğu taksitlerini aksattığı zaman bütçenin dengeleri şaşıyor.Bu seferde yeniden af beklentisi içerisine giriliyor . Her iki senede bir af çıkmaktadır.

En son ki vergi affı olan 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla borçlarınızın yapılandırılmasına ilişkin aftı peki hangi kalemleri kapsıyordu.

30 Nisan 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen;

 • Vergi asıllarının tamamı,
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı,
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si (usulsüzlük cezaları),
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar

tahsil edilecek olup,

 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’sinin ve
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Trafik idari para cezası,
 • Karayolu taşıma idari para cezası,
 • Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası,
 • Askerlik para cezası,
 • Seçim para cezası,
 • Nüfus para cezası,

Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenebilecekti.

Sigorta Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında SGK prim borçları ve cezaları yeniden yapılandırılması

2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait;

 • İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • 60/g kapsamında genel sağlık sigortalılarının primleri,
 • Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,
 • 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

Kanun kapsamındadır.

Buna göre;

 • Sigorta primi tamamının,
 • Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın,
 • İdari para cezasının %50’sinin,
 • Bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
 • Alacak asıllarının 11 Eylül 2014 tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının

bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

 • Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının,
 • İdari para cezasının %50’sinin,
 • İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının,
 • Fer’i alacakların kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir

 

Kanun Kapsamında Peşin Ya Da Taksitle Ödeme

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecekti.

Buna göre:

 • Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.
 • Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.
 • Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı tahsil edilecektir.

Katsayı tutarları;

 • 6 taksitte yapılacak ödemelerde (Ödeme süresi 12 ay) 1,05
 • 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07
 • 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10
 • 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15

oranları esas alınarak hesaplanmıştı.

 

İşte o dönemki afla ilgili olan detaylar bunlardı ödemeler çok ağır olmasın diye bir ay vergi bir ay sigorta primleri ödemeler  vadeleri ayarlanmıştı.Bu Kanunun üzerinden tam bir buçuk yıl geç ti toplam da iki ayda bir 18 taksit oda 36 ay yani 3 yıla tekabül ediyor ,  şu an yarısına gelinmiş durumda eğer bu taksitleri aksattıysanız şimdi çıkacak olan aftan faydalanmış olacaksınız peki 30 Nisan 2014 ten sonraki borçlar ve  bu aftan faydalanamayanlar ne olacak  , O belli değil çünkü kanun ve içeriği  netleşmedi  , bekleyip göreceğiz.

Esenlikler dilerim .

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Emin Yılmaz

14/07/2016

Paylaş