BAĞ-KURLULARDA RAPOR PARASI

aciklama

BAĞ-KURLULARDA RAPOR PARASI

Çok fazla bilinmese de bazı durumlarda bazı 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları da rapor parası yani geçişi iş göremezlik ödeneği alabilir.

İş Göremezlik ödeneği 5510 sayılı Kanun’un 18.maddesi hükümlerine göre, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından istirahatli olunan süreler için verilen ödeme olup halk tarafından rapor parası olarak bilinmektedir.4/B kapsamında çalışan Bağ-Kurlular 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iş görmezlik ödeneklerinin bir kısmından faydalanmaya başlamışlardır. Bağ-Kurlular; İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Analık  halleri durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedirler.-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde-İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında geçici iş göremezlik alan sigortalılar için herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Yani işe başladıkları gün bile kaza geçirseler iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirler. Bu kapsamda iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için yatarak tedavi görmeleri ve yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürelerin ödemesini alabilirler. İş Kazası ve Meslek hastalığı kapsamında ayakta tedavi nedeniyle alınan raporlar için ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca kişinin iş göremezlik ödeneği alabilmesi için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.-Analık Halinde-4/B kapsamında analık sigortasından yararlanacak olanlar;

-        Muhtar (Kadın)

-        Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi olan sigortalı kadın,

-        Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan sigortalı kadın,

-        Tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadın, olarak belirlenmiştir.

 

Analık halinde, sigortalının bir yıl içerisinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olması gerekir. Analık halinde verilen iş görmezlik doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftadır. Çoğul gebelik var ise doğumdan önce verilen sekiz haftalık süreye iki hafta daha ilave edilir. Sigortalı kadın eğer istekte bulunur ve hekimde onay verirse doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilirler. Kanun gereği doğumdan önce kalan beş haftalık (çoğul gebelik durumunda yedi haftalık) süreyi doğum sonrası sekiz haftalık raporuna ilave edilir ve bu süreleri için iş göremezlik ödemesinde faydalanabilirler. 4/B kapsamında iş göremezlik raporu alan kadın sigortalılar raporlu oldukları sürelerde de BAĞ-KUR primlerini kesintisiz bir şekilde ödemeye devam ederler.Ancak yasada şirket ortağı kadın ve isteğe bağlı ödeme yapan sigortalıların analığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabileceği ile ilgili bir hüküm bulunmadığından, 4/B kapsamında sigortalı olan şirket ortağı ve isteğe bağlı prim ödemesi yapan kadın analığı halinde iş göremezlik ödeneğinden faydalanamaz.

Bağ-Kur’luların bu istirahatleriyle ilgili rapor parası alabilmeleri için SGK müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden SGK sayfasındaki, Sosyal Güvenlik İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri bölümünden çalışmadıklarına dair beyanları elektronik ortamda yapabileceklerdir.

 

https://www.gorunumgazetesi.com.tr/post/ba%C4%9F-kur-lularda-rapor-parasi?fbclid=IwAR2rDbscRwmkXCXFBLPt_A5cIwauJ2s0tFTTYLpxmoSVmBeBl78B6TiDIIo