BAĞKUR KAPSAMINDA PRİM YATIRANLARIN MAĞDURİYETİ

aciklama

BAĞKUR KAPSAMINDA PRİM YATIRANLARIN MAĞDURİYETİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girinceye kadar yani 1/10/2008 tarihine kadar Bağ-Kur da tescil açmak zorunlu değildi. 
Bağ-Kur tescili açtırmak prim ödemek 2008 yılına kadar mevzuatımız gereği zorunlu olmayınca çoğunluğu esnaf veya küçük ölçekli işletmeler Bağ-Kur’da tescil açtırmadılar. 
Çalışma hayatına esnaf olarak başlayan bugün artık 50 yaşın üstünde olup emeklilik hakkına kavuşmak isteyen yüzlerce vatandaşımız kendilerine Bağ-Kur geçmiş dönemlerinin ödenmesi konusunda bir hak tanınmasını istiyor. 
Bağ-Kur ‘lu olmayı gerektirecek vergi kaydı, şirket ortaklığı veya oda kaydı olmasına rağmen Bağ-Kur Tescili açılmadığı için emekli olamayanların bu talebine mutlaka bir formül ile çözüm üretilmesi gerekiyor. 
1479 Sayılı Bağ-Kur ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunlarında yapılan düzenlemelerle prim ödemehakkı verilmişse de çoğunluğu küçük esnaf olan vatandaşlarımız imkanları nedeniyle ödeme yapamamıştır. 
Bağ-Kur ‘da bugüne kadar hem 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu hem de 5510 sayılı kanunla Bağ-Kur sigortalılarının hizmetlerinin tespitinde hak düşürücü süreler getirildi. Fakat sonradan yapılan yasal düzenlemeler ile hak düşürücü süreler için vatandaşa imkan verilmiş ve ödeme yaparak sigortalılık süresi kazanması sağlanmıştır. 
Bağ-Kur için 14/4/1982 tarihli ve 2654 sayılı Kanunun 13. Maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 13. Madde ile 1/10/1972 ila 20/4/1982 tarihleri arasında vergi dairelerine kayıtlı alarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyenler, bir yıl içinde müracaat ederek borçlanmış ve ödeme yapan sigortalıların bu süreleri geçerli kabul edilmiştir. 
Yine 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 18. Madde ile 20/4/1982-4/10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu süreleri borçlanmak için altı ay içinde müracaat edip, borçlanma bedellerini ödeyenler hizmet süresi kazanmışlardır. 
Son olarak 5510 sayılı Kanunun geçici 8. Maddesinde yapılan düzenleme ile Bağ-Kur tarım sigortalıları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların 4/10/2000-1/10/2008 tarihleri arası hizmetlerini 6 ay içinde müracaatta bulunulması şartıyla bu süreleri borçlanma hakkı verilmiştir.

Buna göre geçmişte verilen borçlanma hakları yine yapılacak bir yasal düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarına verilmelidir. 
Bağ-kur sigortalıları geçmişte verildiği gibi 1/10/2008 tarihinden önceki süreler için kendilerine tescil ve borçlanma hakkı verilmesini istiyor. 
Bir diğer sorun da Bağkur ihya sürelerinin istediğin kadar gün almak yerine toplam sürenin borçlandırılmak suretiyle kazanılmasının sağlanmasıdır. Bağkur ‘da 2008 sonrası günleri İHYA(canlandırma ) ile satın almak istediğiniz de aşağıda yer alan tarihler de Bağkur’lu iseniz bu sürelerin tamamını ödemeniz gerekiyor. 
1.10.2008 *********60 aydan fazla borcu olanlar 
1.08.2010-31.01.2012*******Borçlar silindi. 
1.05.2015-30.04.2015 ******Nisan 2015 Gnl.63 kod 
1.06.2018-7.01.2019 *******7143 Sayılı Kanun 
7.01.2019-30.04.2021******7326 sayılı Kanun 
Hâlbuki Bağkur’lu sigortalılar talepleri kadar olan süreyi almak istiyorlar. Emeklilik için ihtiyaçları olan sürenin kadın için 7200 erkek için 9000 prim günü olması bir yana bir de borçlanmanın tamamını güncel rakamlardan ödemek zorunda kalmaları onların emekliliğini ileri bir tarihe atmış oluyor. 
Sosyal Güvenlik sisteminde üvey evlat muamelesine maruz kalan Bağkur’lu için emeklilik şartlarının tekrar değerlendirilmesi ve adaletli bir emeklilik hakkı verilmesi gerekir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2023 tarihinde Bağkur primini 7200 güne düşüreceğiz söyleminin de bir an önce yasa teklifi olarak meclise gelmesi gerekiyor. 
Bağkur’lu esnaf odaları ile hak ettiği emeklilik şartlarına ulaşabilmek için seçim öncesi gayret içinde talep eden olmalıdır. 
Sağlıcakla Kalın, 
Dilek Ete 
www.dilekete.com