Bayram ikramiyesi memnun etmedi

aciklama

Bayram ikramiyesi memnun etmedi

Emekliler için müjde olarak duyurulan bayram ikramiyesi emekli dernekleri ve emekliler tarafından memnuniyetle karşılanmadı. ‘Dağ fare doğurdu’ denilerek gündeme oturdu. 2018 ve 2020 yılında emeklilere 1.000 TL ödenen bayram ikramiyesi bunun karşılığında enflasyon altında kalındığı defalarca ifade edilmiş, tablolar halinde yayınlanmıştır. Pandemi dönemi ve artan yüksek enflasyon karşısında 2021-2022 yıllarında yüzde 10 artış yapılmış 1.100 TL yükselmiştir. 2023 yılında ise yüzde 81,81 dolayında artış yapılmış 2.000 TL yükseltilmiş fakat emekliler bu rakamın bile kayıpları karşılamadığını dile getirmiş, Cumhuriyet’in 100. yılı için jest yapılmış, tüm emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmiştir. 2024 yılında resmi olmasa da kamuoyuna bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3.000 TL emekli ikramiyesi müjdelenmesine rağmen olumlu tepki alınmamıştır.

SGK Yönetim Kurulu’nda temsil edilen TÜED Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “2018 yılında 7143 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiye ödenmesi, geç kalınmış bir karardı. Çalışanlara yılda 4 ikramiye ödenirken, emekli olanlara çok düşük kalan bayram ikramiyelerinin artış sistemi de olmadığından, 2024 yılında hiçbir değeri kalmamıştır. Son altı yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi, en düşük emekli ikramiyesinin 5.679,08 TL olması gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır. Ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda, emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir” diye konuştu.

Sonuçta emekliler bu ikramiyelerin Hazine tarafından finansmanı sağlandığı için, Hazine de karşılığı olmayan ikramiye ödemesinde cömert davranmıyor, bütçe açıkları ve enflasyonu körükleyecek endişesi ile sıkı para maliye politikalarına dayanıyor.

Emeklilerin yaşamsal döngüde isteklerine işçi/memur sendikaları da destek veriyor!

a.) Emeklilerle çalışanlar arasında açılan maaş farkı kapatılmalı, en düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalı.
b.) Emeklilerin örgütlenme özgürlüğü yasal teminat altına alınmalı ve sendikalaşma engel olunmamalı.
c.) Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyeleri kurala bağlanmalı ve müjde olarak verilmemeli.
d.) Sağlık harcamalarından katkı payları alınmamalı.
e.) Yılda bir defa yakacak yardımı ve kışa hazırlık ödeneği verilmelidir.
f.) Çalışan emeklilerin ödediği SGDP (Destek Primleri) emekli maaşlarına yansıtılması yönünde ara formül geliştirilmesi gerekir.
Emeklilerin  yaşamsal döngüde hedefleri;
a.) Emekli maaşları ile hakça yaşamak.
b.) Sağlık hizmetlerini almak.
c.) Sosyal aktiviteleri yerine getirmek.
d.) Çarşı pazarda kimseye muhtaç olmadan alışveriş etmek.
e.) Sosyal yardımlar almadan yaşamak.
f.) Toplumda tüketici değil,bir zamanların üreticisi olduğunun anımsanması
sosyal devlette kendilerine yer verilmesini istiyorlar.

 

https://www.egetelgraf.com/bayram-ikramiyesi-memnun-etmedi