Çalışanları Firmaya Kazandırmak

Bir şirketi başarılı bir şekilde yönetebilmenin sırrı; nitelikli çalışanları firmaya kazandırmak ve en etkili şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Tepe yönetim olarak biraz geri çekilip geniş bir perspektiften olaylara bakabilmek yani büyük resmigörebilmekgerekir. Bunun içinde etkin çalışanları işe almak ve bu kişileri deneyimleri azda çokta olsa potansiyelleri doğrultusunda sorumluluklarını artırıp, işleri delege ederek verimli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak önem kazanır.

Üst yönetimin vakitlerinin bir kısmını en iyi çalışanları firmaya kazandırmak amacıyla iş görüşmelerine ayırmaları gerekir.  Her yöneticinin adaylardan aradığı özellikler farklılık göstermekle birlikte; alanında bilgili yada yetiştirilebilecek, potansiyeli ve performansı yüksek, yeniliklere açık, değişimlere uyum sağlayan, karakteri sağlam ve çalışkan kişileri firmaya kazandırmak amaç edinilmelidir. Kendi firmaları gibi çalışacak ve firmayı sahiplenecek çalışanlar bulmak gerekir. Bunların dışında belkide en önemli faktörlerden biri işe alınacak kişilerin örgüt kültürüne uyum sağlamasıdır.

Çalışanların bilgi birikimi, deneyimleri, karakteristik özellikleri firmanın en önemli sermayesidir. Firmaları bir yerlere getiren başarılı bir şekilde büyümelerini ve sürdürülebilirliğini sağlayan iyi bir yönetim ve çalışan profilidir. Zaman içerisinde firma çalışan profilinde değişimler meydana gelmektedir. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı…gibi

X kuşağı (1965-1979), güvenilir, firmaya bağlılıkları ve iş motivasyonları yüksek, takım çalışmasına yatkın, direk iletişime önem veren, girişimci ve ücret odaklı bir kuşaktır.

Y kuşağı (1980-1999), hemen yükselmek isteyen, sadakatları az, teknolojiyi takip eden, sosyal yönleri gelişmiş, iş özel hayat dengesine önem veren, iş değiştirmeye daha yatkın, üstü ile arasındaki mesafeyi azaltıp arkadaş olmak isteyen, elektronik ortamda iletişim kuran, katılımcı bir yapıya sahiptirler.

Z kuşağı (2000-…..) ise kolay tatmin olmayan, internet meraklısı, tüketici, sabırsız, çabuk kariyer basamaklarını atlamak isteyen bir gruptur.

Birbirleri ile bir arada yaşayan bu kuşakların birbirleriyle uyumlu halde çalışmasını ve işbirliği içerisinde olmasını sağlamak üst yönetimin ve insan kaynaklarının en önemli görevlerinden biri olmaktadır.

Çalışanların beklentileri ve memnuniyeti önemli olmakla birlikte; farklı kuşaklardaki çalışanların beklentileri ve önem verdikleri unsurlarda kuşaklararası değişkenlik göstermektedir. Bu değişimlerle birlikte bayanların iş hayatında daha çok yer almak istemeleri, home ofis çalışmaları gibi farklı unsurlarda beklentileri değiştirmektedir.

Buradan hareketle firmalardaki insan kaynakları departmanlarının önemi yadsınamaz bir hale gelir ve de bu açılım insan kaynaklarının önemli bir fonksiyonu olarak rol oynar. Tüm bu beklentileri doğru bir şekilde karşılamak, şirket uygulamalarını bu yönde belirleyip doğru ve uygun süreçleri oluşturup yönetebilmek gerekir. Değişimlere ayak uydurup işveren ve çalışan arasındaki bağı kuvvetlendirmek de ayrı bir önem kazanmaktadır.  Bu bağı kuvvetlendirmenin yolu ise çalışan memnuniyetini sağlamaktır. Çalışanların moral ve motivasyonları çok önemlidir. Motivasyonlarının yüksek olması çalışanların firmaya bağlılığını yükseltmekte dolayısıyla verimliliği artırmaktadır.

Kuşaklar arası farklılıklar ve diğer değişkenler de göz önüne alarak çalışan memnuniyeti çalışmaları yönlendirilmelidir. Firma bünyesinde memnuniyet oranı ölçülmeli, memnuniyet ile memnuniyetsizlik alanları ve konuları tespit edilmelidir. Çalışan memnuniyeti anketleri ile hem memnuniyet oranı ölçümlenmiş hem de kurum bünyesindeki beklentileri ve memnuniyetsizleri belirlemek, yapıcı eleştirileri toplamak mümkün olmaktadır. Bu anketler belirli alanlar baz alınarak hazırlanmalı, isimsiz olmalı ve çok uzun çalışmalar olmamalıdır. Toplanan anketler iyi bir şekilde değerlendirilmeli, hangi konularda ne şekilde aksiyon alınacağı netleşmelidir. Bir aksiyon planı oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Uygulamaya konulmadığı takdirde bir sonraki anket döneminde çalışanların beklentilerini toplamak mümkün olamamakta, çalışanlar nasıl olsa düşüncelerimiz dikkate alınmıyor diye firmaya karşı güvenlerini kaybedebilmektedir.

Anket uygulamasının yanı sıra önerileri toplamak için çalışan memnuniyeti iyileştirme ekibi oluşturulabilir.  Aylık bazdaşirketin tüm bölümlerinden seçilen katılımcılarla iki saat iletişim toplantısı yapılarak, ”Nasıl daha iyi bir firma yaratılabilir?” konusu üzerine beyin fırtınası yapılabilir. Çeşitli öneriler toplanılarak firma için uygun olanlar gerçekleştirilebilir. Çalışanları elde tutmak için ücretini artırma, prim sistemi vb maddi uygulamalar önemli olduğu kadar manevi olan motivatörler de önemlidir. Çalışanların yöneticilerinden takdir görmesi, işlerin delege edilmesi, daha fazla sorumluluk ve yetki verilmesi, terfi yollarının açık olması gibi unsurlarda çalışanların firmaya bağlılıklarını artırır. Ayıca gerek bölüm çalışanlarının gerekse farklı bölümlerde yer alan çalışanların birbirleriyle kaynaşmaları içinde çeşitli sosyal faaliyet gruplarının oluşturulması, yemek kahvaltı piknik organizasyonları, sağlıklı yaşam projeleri, happyhourslar gibi çeşitli organizasyonlar düzenlenmelidir. Gerçekleştirilen bu organizasyonlar şirket içi panolarda yada çıkarılacak olan bültenlerde duyurulabilir.

Çalışan memnuniyetini sağlamak insan kaynakları ve yönetimin sorumluluğundadır. Yapılan bu anket çalışmaları ve memnuniyet ölçümlemeleri belirli periyotlarda tekrarlanmalı iyileşmeler izlenmelidir. Memnuniyet oranını artırmak insan kaynaklarının performans hedefi haline getirilmelidir.

Yazarın bu makalesi daha önce Madencilik Türkiye Dergisi’nin 1 Haziran 2013 tarihli 31. sayısında yayınlanmıştır.

 

Paylaş