02.02.2019 tarihinde aylık kahvaltılı toplantımız yapılmıştır

Derneğimizin 02.02.2019 tarihinde zeytinburnu şehristan kafede düzenlediği aylık kahvaltılı toplantımız yapılmıştır. Güncel 7162 sayılı kanun ile 2018 38 sayılı genelge üzerinden anlatımlar yapılmıştır. Sunumda dernek başkanımız Çetin Ateş in açılış konuşması Ata Ilk hocamızın Emin Yılmaz hocamızın ve Şevket Tezel hocamızın anlatımları soru cevaplar ile interaktif toplantı şeklinde geçmiştir. Katılan dernek üyelerimize destek veren diğer katılımcı arkadaşlara teşekkürlerimizi sunarız.

Muhasebedeyiz Grubunun Seminer Daveti

Muhasebedeyiz grubunun davetlisi olarak katıldığımız seminerde hem dernegimizi tanıttık, hem sunumlarımızı yaptık. Çok heyecanlı ve enerjik bir katılımcı kitlesi vardı. Emegi gecen Y.K arkadaşlarım iyi ki varsınız..Ve de bizi davet eden, Başta Ömer Bey ve Hacer Hanım olmak üzere güler yüzlü dostlarımıza teşekkür ederiz.

Üyelik Aidatları

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin yeni bir ivme kazanabilmesi, kurumsal alt yapısının oluşturularak, üyelerimize çağdaş, modern, süratli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için, öncelikle idari ve mali açıdan güçlendirilmesi gerektiği, bütün bunların realize edilebilmesi için yıllık üye aidatlarının tahsiline hız verilmesi ve bu konuda gerekli yaptırımların vakit geçirilmeksizin yürürlüğe konulması için gereki uyarılarımız internet sitemizde siz değerli üyelerimize çeşitli zamanlarda hatırlatılmak suretiyle ifade edilmiştir.

Sizlere daha çağdaş ve kaliteli hizmet sunulabilmesi ve kurumsal alt yapının oluşturulması için derneğimizin ekonomik açıdan güçlü bir konuma gelmesi hepimizin ortak dileğidir.

Herhangi bir hatırlatmaya gerek kalmaksızın veya Yıllık Üye Aidatlarının ödenmesi hususundaki talebimize kayıtsız kalmayarak, tüzük hükümlerine uygun bir şekilde aidatlarını ödeyen değerli üyelerimize teşekkürlerimizi sunarken, tüm hatırlatmalarımıza rağmen, henüz bu vecibelerini yerine getirmemiş bulunan değerli üyelerimize “Üye aidatlarımızı zamanında ödemek her üyemiz için tüzük gereği derneğimize karşı üyelerimiz adına taahhüt niteliğinde” olduğunu ve yıllık üye aidatını zamanında yatıran üyelerimize de yapılmış bir haksızlık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Henüz aidatlarını ödememiş bulunan değerli üyelerimizin yıllık üye aidatlarını (30) gün içerisinde aşağıda bilgilerini vermiş olduğumuz Derneğimize ait Banka Hesaplarına veya Dernek Merkezimize makbuz karşılığı yatırmalarını önemle rica ederiz.

Çetin ATEŞ

Y.Kurulu Başkanı