21.07.2018-SON DÖNEM SGK İYİLEŞTİRMENİN UZUN DÖNEMDE DİĞER KURALLARA BEKLENEN ETKİLERİ

Kuralın ihdası önemli ancak kuralın sihirli formüle dönüşmesi bazen zaman alıyor. Birinin keşfetmesi ile yaygınlaşan ve bir anda buharlaşan kural veya gelişen uygulama olarak dönüşüm yaşıyor. Bunlardan belki en hızlı değişiklik geçirenin 506 sayılı yasanın Ekim 2007 değişikliği,  keşfi, uygulanması ile değişimi 1 aydan daha kısa, kurtaran kurtardı bir çok kişi […]

15.07.2018-684 SAYILI KHK İLE VAZİFE MALÜLLERİNE SAĞLANAN HAK NE ANLAMA GELİYOR

Kanunları anlamak için yorum kaynaklarına bakılır. Bunlardan ilki kanunların gerekçeleridir. (Düzenleme KHK ile yapıldığından gerekçeye bakamıyoruz), Ardından kanunun amaç, kapsamına bakılır. (Hukukta bir çok yorum ilkesine burada yer vermeyeceğiz) Kuralın yasaklamaları, istisnaları, koruma alanı, diğer hükümlerden ayırıcı yönleri gibi hususlar gözetilmek sureti ile bir sonuca varılmaya çalışılır. Genel olarak vazife malullüğüne […]

15.07.2018-684 SAYILI KHK İLE VAZİFE MALÜLLERİNE SAĞLANAN HAK NE ANLAMA GELİYOR

Kanunları anlamak için yorum kaynaklarına bakılır. Bunlardan ilki kanunların gerekçeleridir. (Düzenleme KHK ile yapıldığından gerekçeye bakamıyoruz), Ardından kanunun amaç, kapsamına bakılır. (Hukukta bir çok yorum ilkesine burada yer vermeyeceğiz) Kuralın yasaklamaları, istisnaları, koruma alanı, diğer hükümlerden ayırıcı yönleri gibi hususlar gözetilmek sureti ile bir sonuca varılmaya çalışılır. Genel olarak vazife malullüğüne […]