(1)AYLIK ALMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE BULUNAMAYAN EKSİK GÜNLER VEYA SONRADAN TAMAMLANMAK İSTENEN GÜNLER

Tahsis işlemleri yapılırken sigortalı dosyasında tahsis için yeterli gün bulunması halinde aylıklar bağlanmaktadır.

Tahsis anında dosyada bulunmayan sigortalı günlerine,

  1. Grup ; prim yatmadığı için hizmet olarak kabul edilemeyen günler, mahkeme kararı veya kurumca tespit ile sonradan gelen günler, sigortalının siciline yüklenmeyen veya başka sicilde kalan günler gibi durumlar sayılabileceği gibi,
  2. Grup, başka sosyal güvenlik kurumlarında geçen ve bildirilmeyen hizmetler, bu hizmetlerden toptan ödemesi yapılıp ihyası yapılmayan hizmetler,(SSK,BAĞ-KUR,Emekli Sandığı, Bankalar, Odalar Borsalar gibi) olabileceği gibi, başka sandıklarda geçen hizmetlerden bir kısmının bildirilmediği hizmetlerde olabilecektir.
  3. Grup ise tahsisten sonraki daha önce borçlanılmayan veya ihyası yapılmayan hizmetlerin borçlanılmasının ve ihyası ile gelebilecek olan günler olarak gruplanabilir.

Kural olarak eksik olan ve sonradan dosyaya gelen her hizmetin tahsiste nazara alınmasıdır. Bu işlem kurumda ikinci karar işlemi olarak anılmakta ve gelen günler ile baştan aylık artışları ödenmektedir. Read More

BORÇLANMA BEDELLERİ NE KADAR ARTACAK 2015 BİTMEDEN BORÇLANMALARA BAŞVURU YAPALIM MI?

02.11.2015 tarihli yazımızda  asgari ücretin netinin artacağı rakamın beyan edildiğini ancak neti konusunda nasıp bir yöntem izleneceğinin halen bilinmediğini aktarmaya çalışmıştım.

Net 1.300 TL olan asgari ücretin brütü 1.540 veya 1.670 TL seçilecek yönteme göre örneğin tüm asgari ücret vergiye tabi tutulmayacaksa 1540 eski yöntem gibi olacaksa 1.670 TL olacaktır.

Bilindiği gibi borçlanma bedelleri SGK asgari kazanç ölçüsü olan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden % 32 olarak hesaplanmaktadır.

Halen brüt asgari ücret 1.273,50 TL olduğuna göre asgari ücret 1.540TL olursa % 21 civarında  1.670 TL olursa % 31 civarında artacaktır.

Özellikle yurtdışı borçlanma bedelini seçim öncesi TL’ye çevirmeyenler yüksek kurdan  döviz bozdurmanın cazibesini yavaş yavaş kaybetmektedirler. Bu halen % 10 luk bir eksilmeyi ifade ederken, bu günlerde döviz fiyatlarında gerilemenin devam etmesi halinde % 17-20 lere kadar çıkabilecektir. Üzerine bu defa asgari ücretin artacak olmasından kaynaklanacak % 21-31 arasında bir yük gelecektir. Read More

ASGARİ ÜCRET 1.300 TL /NET- BRÜT AYARI/SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

Seçim öncesi asgari ücretin 1.300TL, 1.500TL olacağı vaatleri verilmiş ve 1.300TL asgari ücret vaad eden Başbakanımızın partisi yeniden tek parti iktidarına seçilmiştir.

Öncelikle  bu sayfadaki 05.01.2015 tarihli yazımızda asgari ücretin yıllara göre artışları mukayese edilmişti. Buna göre 2014 yılı sonunda brüt asgari ücret 1.134 TL iken 2015 yılı sonu itibari ile brüt 1.273,50 TL dir. Yani içinde bulunduğumuz dönem ile 1 yıl öncesi dönem arasında % 12,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Ancak bu oran Ocak ayında artış rakamı ile Temmuz ayında artış toplamı olduğundan  Geçen yılın aralık ayına göre Ocak 2015 zammı asgari ücret brüt 1.134 TL’den 1.201,50 ye çıkarılarak % 5,952 oranında bir artış yapılmış idir. Halen asgari ücreti AGİ’li netinin ortalamasını 1.020TL olarak aldığımızda geçen yıla nazaran ocak artışları ölçüsünde arttığında halen net ortalamasının  Ocak 2016 döneminde  normal  artışla  1.080, brütün 1.349TL Temmuz 2016 döneminde ise  1.145 net,1.430 brüte ulaşması  gerekecektir. Read More

MERHABA SAĞLIK, ELVEDA AYLIK

Sosyal Güvenliğin 1.10.2008 öncesi döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendi işlemlerine ve düzenlenen raporlara itiraz hakkı bulunmuyordu(506 md.116).   Meslek hastalıklarında ve iş kazalarında zaman zaman kontrol kaydı konulup, muayene için belirlenen zamanda işlem yaptırmayanların gelirleri durdurulmakta idi.   506 sayılı yasanın 25.maddesinde düzenlenmiş olan kontrol kayıtları sadece gelir bağlanan hallere münhasır olduğundan, yaşlılık ve malullük aylıklarında aylık bağlandıktan sonra kontrol imkanı bulunmuyordu.

Bu uygulama Eski Borçlar Kanunumuzun md.46, Yeni Borçlar Kanunu md.75’te yer alan tazminat isteklerinde hakimin hükmünü 2 yıl içinde değiştirme yetkisi veren kuralın bir başka uygulamasıdır.

5510 sayılı Kanun md.94 ile kontrol muayenesi Kuruma genişletilmiş bir yetki olarak verilmiş ve, Read More

RÜCUAN ALACAKLARDA YARGITAY HESAPLAMA İLKELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eski SSK döneminde iş kazası-meslek hastalığı hallerinde kurumun bağladığı geliri işverenden istediği dava türü  rücuan alacak olarak nitelendirilmişti. 5510 sayılı kanun ile iş kazası yanında 39.madde ölüm ve malüllük hallerinde kasıt varsa kuruma rücu hakkı getirilmiştir. 5510’a göre rücu tutar ve ilkeleri  ise şöyle tablolaştırılabilir.

Gelirin Sebebi                       Sorumlu                  Rücu Oranı         Üst Sınırı

İş Kazası-Meslek Hastalığı   İşveren-Kusur Kadar         İlk  Peşin Değer   Zarar GöreninTazminatı

İş-Meslek-Kayıtsız Sigorta         İşveren                       İlk Peşin Değer         Yok

İş Kazası-Meslek H.             Üçüncü Şahıs                İlk Peşinin Yarısı         Yok

Ölüm-Malüllük Aylığı            Üçüncü Şahıs                İlk Peşinin Yarısı         Yok

Bilindiği gibi 506 sayılı dönemde bağlanan gelirlerin rücularında kesinleşmemiş olaylar için gerçek zarar hesabı gözetilmeden ilk peşin değerlerin işveren kusur karşılığı rücu edilmektedir. Read More