İş Kazası Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi ?

                                                                                                  Ahmet Ağar Sosyal Güvenlik Müşaviri I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, bazı işverenler tarafından işyerinde meydana gelen iş kazasına uğrayan işçi için, kaza günü raporlu olduğu veya hastanede yatarak tedavi gördüğü nedeniyle, kaza gününde işçinin çalışmamış olarak gösterilmekte  ve o günü eksik gün olarak SGK’ya bildirilmektedir.   5510 sayılı Kanunun 13. […]

18.05.2018-İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya

İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir.   Ahmet AĞAR Sosyal Güvenlik Müşaviri I- GİRİŞ: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, çalışma hayatında işçi ve işverenler arasında çıkacak uyuşmazlıklarda büyük çoğunluğunda iş mahkemesinden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu ile ilgili getirilen yeni düzenlemeler, […]

08.04.2018-Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve

Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve                                                               Diğer Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanma İmkânı Getirildi.   Ahmet AĞAR Sosyal Güvenlik Müşaviri I- GİRİŞ:   7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.