İşsizlik vergisi gibi Genel Sağlık Sigortası

Ali Bey, ben 13.04.1993 doğumluyum. Lise mezunuyum askerliğimi yapalı 2 sene oldu. Bugüne kadar bütün borçlarımı ödemeye çalıştım. Sadece bu 3-4 ay ödeyemedim. Toplam 312 lira birikti. Geçenlerde hastalandım, hastaneye gittim. Eczanede 2 ilaca 80 lira para verdim Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcum var diye ki, o ilacı da borçla aldım. İş başvurusu yapıyorum olumlu bir yanıt yok. Okumak istiyorum, GSS borcu her ay katlanıyor. Çok düşünüyorum.

Kirayı mı ödeyelim, faturaları mı ödeyelim, sağa sola borç mu ödeyelim? Ne yiyip, ne içeceğiz? Başkasından borç alıp ödesem mi yoksa ben bu aftan yararlanabiliyor muyum? Ne yapmam lazım? (Hakan Erdur) Read More

GSS Prim affı için müracaata gerek yok

TORBA Yasa TBMM’den geçti. Yasa kime ne getiriyor? Birkaç haftadır yazılıp çiziliyor.

O yüzden ben birkaç konuyu detaylandırayım. 4.5 milyon gencin genel sağlık sigortası (GSS) borcu nasıl silinecek?

25’in üzerindeki üniversiteli prim ödeyecek mi?

Yüzde 70 engelli olanların evine 5 bin lira giriyorsa aylık kesilir mi?

Oğlu ve kızıyla yaşayan 70 yaşındaki hak sahibi aylık alır mı? Read More

Oğuzlar’ı ağlatmayın

Gazetemizin dünkü sayısında engelli kardeşimiz Oğuz’un mektubunu yayınladık. Devlet, Oğuz’un engelli aylığını ‘Evinize iki emekli maaşı giriyor’ diye kesmişti. Bugün Türkiye’de binlerce de Oğuz gibi aylığı kesilen engelli kardeşlerimiz olduğu gibi, binlerce de 65 yaşından büyük dedelerimiz ninelerimiz var.

2013 yılı Temmuz ayına kadar 2022 sayılı Kanun gereğince engelli ve yaşlılara aylık bağlanması için engelli ve yaşlının gelirinin çok az olması yeter şart iken, 2013 yılı Temmuz ayında ailenin gelirini toplayıp, ailedeki kişi sayısına bölüp engelli veya yaşlıya GELİRİN VAR denmeye başladı ve aylıkları kesildi. Bu durum bize yakışmadı, Türkiye’ye yakışmadı.

AİLE DEĞİL EŞ KURALI GELİYOR

TORBA Yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti bugün yarın da Genel Kurul’dan geçecek ama bütün engelli ve yaşlılara TAM ÇÖZÜM getirmiyor. Yeni kural artık aile bireylerinin tümünün gelirine değil engelli veya yaşlı evli ise EŞİN geliri de dikkate alınarak karar verilecek.

İŞTE PLAN BÜTÇE’DEN GEÇEN METİN

“65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz, Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı: MADDE I- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aym tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”

 

MEVCUT MADDE METNİ Read More

İşsizlik maaşı hangi şartlarda hak edilir?

OKURLARIM işsizlik ödeneği alabilmek için ne tür şartlar gerektiğini soruyor. Öncelikle işsizlik ödeneği için ‘uygun kod ile işten çıkış’ gerekir. O yüzden okurlarıma işten çıkış bildirgesinde hangi kod ve neden seçilirse işçi işsizlik ödeneği alabilir bunun tablosunu veriyorum. Gerçi yeni bir düzenlemenin yapılacağı ve kendisi istifa eden işçinin de işsizlik maaşı alabilmesi gündemde ama şimdilik şartlar şöyle:

SGK fesih nedenleri İş-Kur fesih nedeni İşsizlik ödeneği Read More

Staj sigortası TBMM’de çözülmeli

Merhaba Ali Bey, 5 Mayıs 1970 doğumluyum. 1986 ve 1987 yıllarında İş Bankası’nda staj yaptım. SGK’nın sitesinden baktığımda 2013 Mayıs’a ayında emekli olacağım belirtildi ama sonra staj sürelerinin iptal edildiğini duydum.Ben staj süremi alabilir miyim? (Yeşim Kurtuluş Yücel)

Yeşim Hanım, staj veya çıraklık sigortası asla emeklilik için başlangıç değildir. Evet, stajyerlik döneminde alınan sigorta sicil numarası ve sigorta kartı geçerlidir. Read More