YERSİZ ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı, yetim maaşı gibi aklınıza gelen her türlü ödemede aradan yıllarda geçse sizin yanlış bir beyanınızda olmasa bir gün ben bunca yıl sana hatalı ödeme yapmışım diyebilir.

5510 sayılı kanunun 96.maddesinde kimlere ödenen paraların geri istenebileceği belirtilmiştir. Bunlar arasında işverenler, sigortalılar, isteğe bağlı prim ödeyenler, gelir veya aylık almakta olanlar , bunların hak sahipleri ,genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri sayabiliriz.

28.12.2012 tarihli 2012/40 sayılı genelge de ise fazla ve yersiz ödenen ödemeler arasında geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri ,sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ,yol, gündelik ve refakatçi giderleri ,kişisel tedavi giderleri gibi ödemeler yersiz ödeme olarak sayılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yanlış ve yersiz ödendiği tespit edilen her türlü gelir ve aylık haciz de dahil olmak üzere tahsil yoluyla geri alınır. Read More