Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma kademeli geçişler başlıyor…

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma

kademeli geçişler başlıyor…

 

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ne kademeli geçişler başlıyor. Öncelikli olarak 1000 ve üzeri çalışanlar sisteme dahil olacaklar. 1 Ocak 2009 tarihine kadar da sisteme geçişler tamamlanmış olacaktır. İşyerinin büyüklüğüne göre  BES’e geçiş tarihleri aşağıda belirtilmektedir. Bu tabloya göre özel sektör çalışanları, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne göre, belirlenen tarihte sisteme girecekler; memurlar 1 Nisan 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler de 1 Ocak 2018’de sisteme dahil olmuş olacaklardır. Read More

YAZ GELDİ, YILLIK İZİNLERİMİZİ NASIL KULLANACAĞIZ?

YAZ GELDİ, YILLIK İZİNLERİMİZİ NASIL KULLANACAĞIZ?

 

Yaz aylarının geliyor olması sebebiyle, tüm çalışanları tatil planları yapma heyecanı sardı. Tatil denilince de tabi ki yıllık izin kullanımı devreye girmektedir.  Çalışanların bir yıllık çalışmaları sonrasında es vermelerini ve dinlenerek daha motive bir şekilde işe geri dönmelerini sağlamak ve dolayısıyla da performanslarını artırmak amacıyla yıllık izinler mutlaka kullanılması gereken izinler kapsamında yer alırlar. İş müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde de, denetlenen ve dikkat edilen başlıca konulardan biridir yıllık izinler. Bu sebeple konuya dair aklımıza birçok soru gelmektedir. Gerek “4857 sayılı İş Kanunu” gerekse de “Yıllı Ücretli İzin Yönetmeliği” kapsamında sorularımıza cevap bulmaya çalışalım.

 

Yıllık ücretli izin ne zaman hak edilir? Read More

ÖNERİ SİSTEMLERİ

Günümüzde rekabet üstünlüğünün sağlanması, rakiplerden bir adım daha öne çıkılması, işletmenin daha verimli olması, kalitenin artırılması vb konularda insan faktörü dolayısıyla çalışanların bilgi ve becerilerinin işletmeye kazandırılması, çalışanların motivasyon ve verimliliğinin artırılması konuları önem kazanmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin müşterilerini olduğu kadar çalışanlarının da tatminini sağlamaları gerekmektedir. Read More

ORYANTASYON

Oryantasyon, kuruma yeni katılan personele işe alım sürecinin bir parçası olarak, kuruma katıldığı ilk günlerde verilen eğitimdir. Personelin şirkete ve görevlerine daha çabuk adaptasyonunu sağlamak; işletmeyi, çalışanları, icra edeceği işi tanıtmak; personelin verimliliğini artırmak için önemli bir fonksiyondur. Bu eğitim bir program dahilinde çalışana aktarılmaktadır. Oryantasyon programında kurum kültürünün işletmeye yeni katılan kişilere benimsetilmesi, iş tatmininin ve performansının artırılması amaçlanmaktadır.

Read More

İŞE DEVAMSIZLIK SORUNU VE İŞGÖREN DEVRİ

I-İŞE DEVAMSIZLIK SORUNU

Günümüzde işletmelerin en sık karşılaştığı; işletmede üretimi ve verimsizliği etkileyen, aynı zamanda işletme içi ilişkileri ve personelin motivasyonu açısından da önem taşıyan olgulardan biri devamsızlıktır.  Devamsızlık kısaca işgörenin çalışma programı veya planına göre, izin ya da yıllık izinler dışında çalışması gereken zamanlarda işine gelmemesidir. Read More

Çalışanları Firmaya Kazandırmak

Bir şirketi başarılı bir şekilde yönetebilmenin sırrı; nitelikli çalışanları firmaya kazandırmak ve en etkili şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Tepe yönetim olarak biraz geri çekilip geniş bir perspektiften olaylara bakabilmek yani büyük resmigörebilmekgerekir. Bunun içinde etkin çalışanları işe almak ve bu kişileri deneyimleri azda çokta olsa potansiyelleri doğrultusunda sorumluluklarını artırıp, işleri delege ederek verimli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak önem kazanır.

Read More