İŞ KAZASI YAŞANMAYAN İŞVERENLERE TEŞVİK

İş kazası yaşanmayan “Çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerine prim teşviki uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde son 3 yılda iş kazası meydana gelmeyen işverenler yararlanacak. Teşvik tutarı, SGK’ya bildirilen prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Prime esas kazancın yüzde 1’i tutarında işsizlik sigortası […]

HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ

İşverenlerin bazıları uzun süreli rapor alan işçilerinin iş sözleşmelerini sonlandırma yoluna gitmektedirler. Oysa kanunlarımızda bu uygulama açıklanmış olsa da işverenler bu açıklamaları pek dikkate almadan işlem yaptıkları görünmektedir. Hastalanan işçi SGK ile anlaşmalı hastanelerden hastalığına göre çalışamaz raporu alırlar. İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. […]

SGK’ya yapılan borçlanma bedelleri geri alınır

Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanma bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ‘dan (SGK) geri alınabilmesine ilişkin düzenleme 16 Haziran 2011 tarihinde yapılmıştır. Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin koşullar, 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesi hükümlerinde bulunmaktadır. 16 Haziran 2011 […]