20 GÜNÜN ÜSTÜNDE ÇALIŞANLARIN E BİLDİRGE DE BİLDİRİMİ

Kasım 2018 Bildirgelerini veren-verecek işverenlerin kısmi süreli çalışanları varsa dikkatli bir şekilde E-bildirgeyi vermeleri gerekmektedir. Zira Kasım 2018 öncesi kısmi süreli çalışanların bildirgesi verilirken 20 gün üzeri sgk günü olan kısmi süreli çalışanlar için 06-Kısmi istihdam seçilebilirken, Kasım 2018 dönemi itibariyle 20 gün ve üzeri kısmi süreli çalışan işçilerin bildirgeleri verilirken E-bildirge sistemi 20 günün üzeri sgk günü olan kısmi süreli çalışanı 06-Kısmi istihdam eksik gününün seçilmesiyle kabul etmeyecektir.

İş Kanununa göre bir ay tam zamanlı çalışan birisi 7,5*30: 225 saat çalışması olmaktadır. Bu 225 saatin kısmi süreli çalışan birisi için maksimum sigortalı gösterileceği gün sayısını bulmak için; 225/3*2: 150 saat (en fazla çalışabileceği part time süre)
150 saat/7,5: (20 gün) Part time-Kısmi süreli çalışacak işçinin en fazla kısmi süreli olarak sigortalı gösterilebileceği gün sayısı 20 gündür. 21 gün ve üzeri sigorta günü olan işçiler için part-time çalışma şartlarından bahsedilemez.

Örnek vermek gerekir ise aynı ofiste iki doktor ile çalışan sekter, bir doktor da 7 gün diğer doktorda 23 gün üzerinden sözleşme yapılmış ve bu şekilde çalışıyor. Bildirge vermek istediğimizde 06 kodu ile 23 günü bildiremiyoruz diğer doktorda 7 günü 06 kodu ile kabul ederken yaşanan sıkıntıyı buyrun siz düşünün. 23 günlük çalışmaya 13 diğer nedenleri eklediğimizde tahakkuk kesilmektedir.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET YANSIMALARI

Asgari ücret tespit komisyonun 4. toplantısında en nihayetinde asgari ücret ile çalışan işçileri ilgilendiren sonuç çıktı.

Bu bağlamda 2019 yılında brüt asgari ücret 2,558,40.-TL Net asgari ücret ise 1.829.03.-Tl olarak belirlenmiştir.

01/01/2019 tarihinden günlük ücret 85,28 TL olarak hesaplanıp ay sonu ödemeleri buna göre şekil alacaktır.

günlük borçlanma bedelleri 27,29.-TL olarak uygulanacaktır.

işçinin eline geçecek agi dahil rakamlar eş durumuna çocuk sayısına göre değişecektir.

5/9 arası işçisi olan işverenler BES 01/01/2019 da başlıyor.

01/01/2019 da 5/9 arası işçi çalıştıran işyerleri hangi ayı baz alarak bese geçeceklerdir…?

Çalışan sayısı nasıl ve hangi tarih esas alınarak hesaplamalıdır? 45 yaş üstü, yabancı, yurtdışında

çalışanlar, stajyerler, taşeron işçiler, mevsimlik işçiler hesaba dahil midir?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/

üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri

noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre SGK’ya

yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır.

Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron

firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin

çalışan sayısının hesabında dikkate alınır.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi göz önünde

bulundurulur. Örneğin; “40 çalışanı olan ve 01.07.2018 tarihinde sisteme girmesi planlanan

bir işverenin tespiti için Haziran ayının 23’üne kadar SGK’ya bildirilmesi gereken Mayıs ayı aylık

prim ve hizmet belgesindeki toplam çalışan sayısı (“Toplam Sigortalı Bilgileri” başlığı altında yer alan

“Sigortalı Sayısı” verisi) göz önünde bulundurulur

01/07/2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

01/07/2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Bilindiği üzere 6331 sayılı kanun ile hayatımıza giren iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ertelene ertelene en sonunda herhangi bir uzatma olmaz ise 01/07/2016 tarihinde uygulamaya girecek,

Özellikle 1-9 işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Açık Öğretim Kurumu tarafından yapılacak eğitimler ile sınavda başarılı olan işverenlere iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini kendileri yönetebilecekler. Ancak doktor ve hemşire bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

 

İşverenler bu eğitimlere katıldıklarında alacakları belge ile 6331 sayılı yasanın getirdiği yükümlülüklerin ortadan kalkacağını sanmaktalar. Durum öyle değil aslında !

Bu nedenle az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ayrıca bir osgb firması ile anlaşması ve işe girerken işçilerin alması gereken sağlık raporları sağlık ocakları tarafından verilmeyecek olması durumu da  ortaya çıktığından iş sağlığı uygulamaları açısından daha iyi olacaktır.

Sosyal Güvenlik Müşaviri ağabeyimiz Ahmet AĞAR ın detaylı ilgili yazısı ektedir.

www.sgmd.org.tr/ahmet-agar-makaleleri/2376-2016-06-23-23-12-32

04/10/2000 ÖNCESİ BAĞKUR TESCİLİ HAKKINDA

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse yazılı basında yer alan bilgilere göre 04/10/2000 öncesi vergi kaydı esnaf odası kaydı olan kişilerin dava açması halinde 1985 – 2000 yıllarına kadar olan sürelerin borçlanabilineceği hakkında yazılar paylaşılmaktadır.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde 04/10/2000 öncesi sürelerin yargıtayda kazanılabilmesi için bağkur tescilinizin kanun değişikliklerinin başladığı tarihlerden sonra verilen altı aylık sürelerde başvurular yapılmış ise ve buna rağmen kurum tescil tarihini geriye götürmeyi ret ettiği durumlarda açacağınız davalarda kazanım hakkınız oluşmaktadır.

Yasal başvuru sürelerinde herhangi bir başvurunuz yoksa yargıtaya gidecek davalarınız ret edilecektir.

Yargıtayın değişik daireleri geçmişte mükellef lehine olumlu kararlar vermelerine rağmen son dönemde açılan davaların tümü mükellef aleyhine ret edilmektedir.

Sosyal medyada yer alan T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas: 2013/16724  Karar: 2014/16486 Karar Tarihi: 03.07.2014 dosyaya göre mükellef lehinde karar verilmiş ise de daha sonra TC YARGITAY  21. Hukuk Dairesi 2015/12149 Adana 1. İş Mahkemesi 2014/613(E), 31/03/2015 tarih ve 2015/115(K) sayılı dosyaya göre RET vermiştir.

Yargıtay üst kurulunun aldığı bir karara göre yasal başvuru sürelerinde başvuru yapmayanların başvurularının artık kabul edilmeyeceği yönünde olduğundan Mükelleflerinizi ve Müvekkillerinizi dava açma yönünde düşünmeye davet etmenizi önermekteyim.

Ustamız Vedat İlki’nin bu konuda yazmış olduğu yazının ilgili linki ektedir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5008

SOSYAL YARDIM VAKIFLARI TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR (KAYMAKAMLIKLAR)

Devletimizin gelir durumu iyi olmayan bireylere ve ailelere sağlamış olduğu sosyal yardımlar aşağıda listelenmiştir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmalar neticesinde gerektiğinde evinize kontrole gelerek yerinde tespit ile yardım yapılması konusunda kararlar verilmektedir.

Devletimiz bu şekilde sosyal devlet ilkesi gereği geçim sıkıntısı çeken ailelere durumlarına göre geçiçi sürekli veya bir defalık yardımlar sunarak insanlarımızın fakirlikle mücadelesine destek sunmaya çalışmaktadır.

Engelli, Engelli Yakını Aylığı Yardıma haksahibi kişinin genel sağlık sigortası 6c/1 (yeşilkart) olmalı.Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidi.Engelli heyet rapor oranı en az %40 olmalı, ilk defa müracaat edenler sevk için vakfa geleceklerdir.
Engelliye Ait Rapor Tarihi: Sayısı:

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yardımı Bu yardım resmi nikahlı eşin vefatı halinde kadınlara verilebilmektedir. Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir. hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması
Resmi Nikahlı Eşin Vefat Tarihi:

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi 18 yaş ve üzeri olmalı, emekli maaşı alanlar, çalışanlar ve yaşlılık yada engelli maaşı alanlar herhangi bir sağlık güvencesi olanlar başvurmasına gerek yoktur.

İLAÇ KATILIM PAYI ÖDEMELERİ Muhtaç durumda olan ve 60.c1 (eski adıyla yeşil kartlılar) ve 60.c3 (2022 sayılı yasa kapsamında olanlar) maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalıların ödedikleri katılım paylarını kapsar. SGKdan maaş alanlar, Bağkurlular, SSKlılar, Aktif çalışanlar, İsteğe bağlı ya da özel sigortalılar, Emekliler ve SGKdan ne şekilde olursa olsun maaş alanlar KESİNLİKLE buna başvuramaz

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Asker olan kişinin evli ise eşi değil ise anne yada babası SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması. Bekar olanların anne hayatta ise hak sahibi annedir.

Nakdi Yardım Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir.

ÖYAÇ-Öksüz, Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ) kapsamında; 1. 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için aylık alan bir hak sahibi varsa, ÖYAÇ kapsamında sadece 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için yardım alamaz. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanmayan hanedeki diğer çocuklar (öksüz veya yetim olanlar) için ÖYAÇ programına başvuru yapılabilmektedir.

Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim (ŞNT) ŞARTLI SAĞLIK 0-5 yaş arası çocuklar için yapılan yardımdır. Hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması, Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir. ŞARTLI EĞİTİM Hanede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyin eğitim alan öğrencilerin olması, örgün eğitimde olmaları, hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması gerekmektedir.

YANGIN, SEL, SU BASKINI VB. Yangın, Sel, Su Baskını ve benzer durumlara maruz kalan hanelere yapılacak acil yardımlardır. Bu yardımlar için mutlaka hasar tespit ya da durum bildirir tutanaklar ve rapolar olmak zorundadır (Polis, itfaiye, Aski vb kurumlar)

Yaşlılık Yardımı (65 Yaş) Yardıma haksahibi kişinin genel sağlık sigortası 60 c/1 (yeşilkart) olmalı.Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidi.Haksahibi 65 yaşını doldurmuş olmalı

01/07/2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

01/07/2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 

Bilindiği üzere 6331 sayılı kanun ile hayatımıza giren iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ertelene ertelene en sonunda herhangi bir uzatma olmaz ise 01/07/2016 tarihinde uygulamaya girecek,

 

Özellikle 1-9 işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Açık Öğretim Kurumu tarafından yapılacak eğitimler ile sınavda başarılı olan işverenlere iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini kendileri yönetebilecekler. Ancak doktor ve hemşire bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

Read More

5 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ MAAŞ ÖDEMELERİNİ BANKA PTT VE FİNANS KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPACA

01/06/2016 Tarihinden itibaren 5 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler işçilere ait her türlü ödemeyi Banka, Ptt ve Finans kurumları üzerinden yapmak zorunda.

Tebliğe göre daha önce 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri işçilere ait ödemeleri bankalar ptt ve finans kurumları üzerinden yaparken bu sayısı 01/06/2016 dan itibaren resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş kollarını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. İşverenlerimize önemle tebliğ olunur.

5 işçi çalıştıran işyerleri maaş ödemelerini 01/06/2016 tarihinden itibaren bankadan yapmak zorunda… Read More