Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?

Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi? Bir veya birden çok iş yerinde çalışan ve her bir işveren tarafından bildirilen kazançların toplamı SPEK tavanını aşan işçi ister her ay, isterse de aralıklarla SGK’ ya dilekçe verip tavanı aşan kısmın işçi primlerini SGK’ dan isteyebilir. 5510 sayılı Kanun’un […]

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Bilindiği üzere halk arasında rapor parası olarak bilinen  geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır.  Rapor ücreti ise, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışmadığı günlerine dair işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahibine ödenen ücrettir. Bu sayede raporlu olarak geçirilen  dönemlerde gelir kaybının önlenmesi ve […]

Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri

Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri İş yerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu sebeple, meslek hastalıklarından korunmak için bu faktörlerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek veya zararsız hale getirmek amacıyla iş yerinde bir takım önlemlere başvurmak gerekir. Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri başlıca […]