Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?

Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?

Bir veya birden çok iş yerinde çalışan ve her bir işveren tarafından bildirilen kazançların toplamı SPEK tavanını aşan işçi ister her ay, isterse de aralıklarla SGK’ ya dilekçe verip tavanı aşan kısmın işçi primlerini SGK’ dan isteyebilir.

5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesine göre; Read More

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)

Bilindiği üzere halk arasında rapor parası olarak bilinen  geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır.  Rapor ücreti ise, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışmadığı günlerine dair işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahibine ödenen ücrettir. Bu sayede raporlu olarak geçirilen  dönemlerde gelir kaybının önlenmesi ve mağduriyetlerin olmaması amaçlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği mevcuttur.

 

  • Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.
  • Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 gün SSK primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
  • Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

 

Rapor parası alabilmeniz için gerekli bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir;

 

  • İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün SSK primi yatırmış olmanız gerekmektedir.
  • 1 veya 2 gün gibi az sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğini(rapor ödemesini) alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar. Ancak ilk iki günlük raporun ücretinin işveren tarafından ödeyeceğine dair Yasada düzenlenen bir kanun maddesi yoktur. 1 veya 2 gün rapor alanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenmez. Bu yüzden iş göremezlik ödeneği almak için uzun süreli raporlar almanız gerekmektedir.
  • Rapor parası alabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aldığınız raporda herhangi bir teşhisin bulunması gerektiğidir. Yani aldığınız raporda teşhis bulunmuyorsa iş göremezlik ödeneği alamazsınız.
  • Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.
  • İş göremezlik raporunuzu aldıktan sonra anında iş göremezlik ödeneği almayı beklemeyin. Çünkü iş göremezlik raporunuzun bitim tarihinin üzerinden en az 1 ay geçtikten sonra size iş göremezlik ödeneği yapılabilir.
  • İş göremezlik ödeneği almaya hak kazandıktan sonra ödemelerinizi Ziraat Bankası’ndan alabilirsiniz. 9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ödemelerinizi Ziraat Bankası’nın şubelerinden herhangi birinden online ödeme olarak alabilirsiniz. Ziraat Bankası’nda hesabı olanların hesabına, hesabı olmayanlar takip eden ayın 8-14 arası ödenmektedir.
  • Rapor parası alacağınız miktar rapor aldığınız gün sayısına göre değişmektedir.

 

4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı halinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

 

Neslihan POLAT

maltepe@alitezel.com

neslihan.polat@alitezel.com

Tel : 0216 305 40 14-15

Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri

Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri

İş yerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu sebeple, meslek hastalıklarından korunmak için bu faktörlerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek veya zararsız hale getirmek amacıyla iş yerinde bir takım önlemlere başvurmak gerekir.

Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri başlıca üç bölümde incelenebilir:

Tıbbi korunma önlemleri,

İşyerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri,

İşçiye ait korunma önlemleri.

 

1.Tıbbi Korunma Önlemleri Read More

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni

 


6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni Alma Kurallarında Neler Değişti? Turkuaz Kart Nedir? Kimlere Verilir?

 

28/07/2016 tarihinde kabul edilen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak için başvuruda bulunan ya da staj yapan yabancıların Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesinin kurulması ve nitelikli yabancı iş gücünden yararlanılması hedeflenmiş oluyor. Read More

Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni


Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni ile Geçici İş İlişkisi Yetkisi İçin Gerekli Belge ve Koşullar Nelerdir?

 

Beklenen Yönetmelik 11.10.2016 günü Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni bir iş sahası olacağı düşünülen Özel İstihdam Büroları için başvuru nereye yapılacak, kimler başvuru yapabilecek, faaliyet izni ile geçici iş ilişkisi yetkisi için gerekli belge ve koşulları istenmektedir. Ne kadar işsizlik sorununu çözeceğini hep beraber göreceğiz. Biz şimdi detayları anlatmaya başlayalım.

 

Gerçek kişiler ile tüzel kişilikler özel istihdam bürosu açabilir. Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin yanı sıra belediye, üniversite, dernek, vakıf gibi kuruluşlar da tüzel kişilik taşımaları nedeniyle özel istihdam bürosu açabilirler.

Özel İstihdam Büroları başvuruları, Türkiye İş Kurumu il / hizmet müdürlüklerine yapılacaktır. İl / hizmet müdürlüklerinin iletişim bilgilerine iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Read More

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile 11.10.2016 İtibariyle Kiralık İşçi Dönemi Başlamış Oldu…


Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile 11.10.2016 İtibariyle Kiralık İşçi Dönemi Başlamış Oldu…

 

Kiralık işçi düzenlemesi ilk olarak 2009 yılında Meclis’ten geçmiş fakat sendikaların yoğun tepkisi üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından iade edilmişti. Söz konusu paket tekrar meclise getirilmiş oy çokluğu ile kabul edilip, Cumhurbaşkanı’na onay için sunulmuş ve 20.05.2016 tarihinde kabul edilmişti. Yasa ile ilgili Yönetmelik ise 11.10.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlandı…

Bu Yönetmelik çalışma hayatında neleri değiştirecek? Read More

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarları Nelerdir?

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

Herhangi bir sosyal güvencesi 4c – 4a- 4b (Emekli Sandığı – Ssk – Bağ-kur) olmayan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescil edilmekte olup, anılan kapsamda tescil edilen bu kişilerin tescil tarihinden itibaren yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan, MERNİS kayıtlarında yer alan ve aynı hanede yaşamayan öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir.

Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançlarına göre ödeyecekleri prim tutarına yer verilmiştir. Read More

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarları Nelerdir?

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

Herhangi bir sosyal güvencesi 4c – 4a- 4b (Emekli Sandığı – Ssk – Bağ-kur) olmayan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescil edilmekte olup, anılan kapsamda tescil edilen bu kişilerin tescil tarihinden itibaren yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan, MERNİS kayıtlarında yer alan ve aynı hanede yaşamayan öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir. Read More

06.04.2015-Vergi İndirimi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Vergi İndirimi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Engelliler için vergi indirimi gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

Bu haktan;

İşçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler yararlanabilmektedir.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekir? Read More

13.02.2015-Meslek Hastalığını Önlemede İşverenin Yükümlülüğü Neler? Meslek Hastalığa Yakalananların

Meslek Hastalığını Önlemede İşverenin Yükümlülüğü Neler? Meslek Hastalığa Yakalananların Hukuki Başvuru Yolları?

Bir önce ki yazımızda Meslek hastalığının ne olduğunu, nasıl tespit edildiğini ve sağlanan şartları belirtmiştik. Bu yazımızda ise İşverene düşen yükümlülükleri ve Hukuki yolları dilimizin döndüğü kadarıyla yazacağız.

5510 Sayılı Kanununda 21. Maddesinde İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu belirtilmiştir. Read More