31.10.2014-Devlet memurları (4-1c) ve SSK’lı (4-1a) işçilerin mazeret izin hakları

Devlet memurları (4-1c) ve SSK’lı (4-1a) işçilerin mazeret izin hakları

 

İşçi ve İşveren arasında sorun yaşanan konulardan biri de mazeret izinleridir. Mazeret izinlerinde ücretlerin ödenip ödenmeyeceği tartışmalar söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bununla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller belirtilmiştir.

Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: Read More

30.10.2014-Malulen emeklilik ile Özürlü emeklilik şartları arasındaki farklar…

Malulen emeklilik ile Özürlü emeklilik şartları arasındaki farklar…

Malulen emeklilik ile Özürlü emeklilik şartları arasındaki farklar…

Malüllük emekliliği ile özürlü emekliliği gerek emekliliz zamanı ve gerekse de şartlar bakımından farklıdır. Mesela malülen emekli emekli olduğu statüde SGDP’li çalışamaz ama özürlü emeklisi SGDP’Li çalışabilir… Read More

25.10.2014-Ne zaman emekli olabilirim sorularınıza cevaplar…

Ne zaman emekli olabilirim sorularınıza cevaplar…

1-Bağ-Kur imtina davası ile veya borcu ödeyerek emekli olabilirsiniz

Merhaba, benim SSK günlerim tamam yaşımda tamam ancak bağ-kurda 2000 ile 2004 yılları arasında esnaf olduğumdan dolayı kendiliğinden bir borç çıkmış emekli olamıyorum ne yapmalıyım yasada sildirmede çıkmadı günüm yaşım tamam olduğu halde sekiz aydır emekli olamadım yararlanmadığım bağ-kuru ödemek zorunda mıyım bir yol gösterir misiniz? / Murat TÜRKER Read More

23.10.2014-Çalışanlarını SSK’sız bırakmak için vergi mükellefi yapanlar sonunda yanarlar..

Çalışanlarını SSK’sız bırakmak için vergi mükellefi yapanlar sonunda yanarlar..

Çalışanlarını SSK’sız bırakmak için vergi mükellefi yapanlar sonunda yanarlar..

 

Aslında yanında sigortalı olması gereken sigortalı çalışanları sanki vergi mükellefiymiş, Bağ-Kur’lu olması gerekiyormuş gibi göstermek isteyenler sonunda duvara toslarlar hem de en sert şekilde… Read More

20.10.2014-01.10.2008 sonrası ölen SSK’lılar, eş ve çocukları 900 günü tamamlasanız dahi davasız

01.10.2008 sonrası ölen SSK’lılar, eş ve çocukları 900 günü tamamlasanız dahi davasız maaş bağlanmaz…

Eşim 01.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. Sigorta başlangıcı 01.08.1997 mevcut prim günü 795’tir. Eksik olan  115 günü askerlik borçlanması yapıp kuruma aylık bağlanması için başvuru yaptım ancak red yazısı geldi. Nasıl ölüm aylığı alabilirim? İsmi Saklı

01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı kanunun 32. Madde(a) bendinde;

5510 sayılı Kanunun ölüm sigortası ve ölüm aylığını düzenleyen 32””nci maddesinin değişik 2””nci fıkrasının (a) bendinde “En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4””üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş” durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacağı belirtilmektedir. Read More

21.10.2014-Limited şirketlerde hisse devri sadece noterden yapıldığı zaman şirket ortaklığınızı

Limited şirketlerde hisse devri sadece noterden yapıldığı zaman şirket ortaklığınızı ve bağ-kur’luluğunuzu sonlandırmış olmuyorsunuz…

Limited şirket ortağısınız ve hissenizi noterden başka birine devrettiniz ya iş orada bitmiyor. Bu devir Ticaret Siciline işlenip Ticaret Sicil Gazetesi’nden yayınlanmazsa sizin ortaklığınız halen devam ediyor demektir. Ortaklık devam ediyorsa Bağ-Kur prim borçlarınız da devam ediyor demektir…

1982 yılından 4-5 firmada ortalığım oldu ve bu tarih itibariyle Bağ-kur (4-1b) kaydım açılmıştır. En son ortak olduğum Ltd. şirketinde hisselerimi noter aracılığı ile devrettim.  Ancak ortağım işlemleri tam yapmadığı için hala bağ-kur kaydım açık gözükmektedir. 11 senelik prim borcum var. Bağ-kur’da hizmet süresi 25 yıl sonrasını sildirmem mümkün mü? Bağ-kur kaydımı nasıl sonlandırabilirim ve nasıl emekli olabilirim? /  Z.ATİLLA

Read More