KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK ÜCRETLER NELERDİR ?

Kıdem tazminatı işverene yüklenmiş, Kanun’dan doğan bir ödeme yükümlülüğüdür.İş Kanunu’nda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıl kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından Kanun gereği ödenmesi gereken, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt ücretine göre belirlenen paradır.   25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. […]