14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER

5 Aralık 2017 Salı günü yayınlanan 30261 sayılı resmi gazetede Sosyal Sigorta İşlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle 28. Maddeye ek madde 4 eklenmiştir. Burada meslek mensuplarının sorumluluğu belirtilmiştir. Özellikle ‘’ İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter,belge ve bilgiler için meslek mensupları sorumlu sayılacaktır. Read More

19.06.2017-10 maddede işsizlik maaşı

1-)İşsizlik maaşı nasıl hak edilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre;

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ise işsizlik maaşı hak eder.

2-)İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? Read More

12.06.2017-Yaş düzeltmesi ile emeklilik

08.09.1999 tarihinde emeklilikte prim ödeme süresi ile sigortalılık süresinin yanı sıra ‘yaş’ şartının getirilmesi ve emeklilikte kademeli sistemle birlikte kadınların 58 erkeklerin de 60 yaşına kadar emekliliğinin uzaması, doğum tarihlerinin düzeltilerek yaş büyütme ile daha erken emekli olmayı akıllara getirdi. Prim günü ve sigortalılık süresini doldurup emeklilikte yaşını bekleyenlerin yaşlarını büyüterek erken emekli olup olamayacakları merak konusu oldu. Bu durumda olup yaşını büyüterek daha erken emekli olunamaz. 5198 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanun’un 120. maddesine eklenen “İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara ve 506 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.” Read More

12.06.2017-Ek-5 sigorta primi ödeyenler 3600 günle emekli olabilir

Ülkemizde kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlar  ayrıca tarım ve ya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar isteğe bağlı tarım SSK’sı kapsamına girebilir.

Bu statüde sigortalılar 2017 yılı için aylık 490,59 TL prim öderler.

Ek-5 primleri eski SSK, yeni 4/a ile aynı statüde olduğundan SSK şartlarına göre emekli olabilirler. 08.09.1999 öncesi ilk SGK girişi olan ve EK-5 ödeyen bir sigortalılar 15 yıl ve 3600 gün prim ve yaş şartlarını tamamladıklarında eski SSK statüsünde emekli olabilirler.

Emeklilikte son 2520 gün Ek-5 içinde uygulanır. Read More

Engellilik İndiriminden Yararlanmak(Engelli Emekliliği) İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

a. Engelli Hizmet Erbabı İçin: Read More

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLUR!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de işçi statüsündeki kayıtlı çalışanların sayısı 13,5 milyon ulaşıyor. Bu sayının yaklaşık 1.5 milyonu kamu işçisi ve sendikalı işçi olarak çalışmakta kamu işçisi dışarıda bırakıldığında özel sektörde, sendikasız ve ücretli çalışanların sayısı yaklaşık 12 milyon görünüyor. Bu rakamın yüzde 40’ının yani yaklaşık 5 milyonunun asgari ücretli göründüğü daha önce Çalışma Bakanlığı’nın soru önergelerine verdiği yanıtta yer almıştı. 5 milyon asgari ücretli 2017 yılında zamlanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmekte, ülkemizde 2016 Aralık sonuna kadar asgari ücret 1.177,46 TL’dir. Bu rakama ilave olarak eski fiş parası yeni adıyla Asgari Geçim İndirimi ile beraber en az 1.300,99, en fazlada 1.387,45 TL’dir. Asgari ücret 5 milyon çalışanın maaşını belirlemekle beraber, tüm çalışanların ihbar,kıdem, işsizlik maaşı,doğum borçlanması,askerlik borçlanması,yurtdışı borçlanması hatta evde bakım ücreti kriterlerini dahi değiştirmektedir. Sadece çalışanları değil işverenleri de maliyetler açısından yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca işverenlerin ödeyeceği Bağ-Kur primi dahi belirlemektedir. 2016 yılında Asgari Ücrete %30 yakın zaman yapıldı peki 2017 yılında ne olur. Read More