İŞVERENLER ÖZLÜK DOSYASINA DİKKAT!!!

4857 Sayılı İş Kanununun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesi Aşağıdaki Gibidir.

Madde 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, yukarıda belirtmeye çalıştığımız önem doğrultusunda işçi özlük dosyaları tutulmasını yasa kapsa¬mı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İş¬veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. 2016 yılı itibariyle 1.560 TL idari para cezası söz konusudur.

İŞE GİRİŞTE PERSONELDEN MUTLAKA TEMİN EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Nüfus kayıt örneği

– İkametgâh Belgesi

– Diploma fotokopisi

– Sağlık raporu

– Kan grubu kartı

– Adli sicil kaydı

– 2 adet resim

– Aile durumunu bildirir belge

– Askerlik durumunu gösteren belge

– İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi

– SGK işe giriş bildirgesi

İŞÇİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler
 • Personel engelli ise Sakatlık Raporu Fotokopisi ya da aslı
 • Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı
 • Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı
 • İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
 • Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da izin belgesi

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge
 • Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet belgesi
 • İşin niteliğine uygun muayene raporları
 • Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık raporları
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personellerin bilgilerinin olduğu liste
 • Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
 • İşçinin değişen vardiyalarla çalışması halinde haftalık çalışma saatlerini gösteren posta çizelgesi

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin belgeleri,
 • Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, işçiye verilen uyarılar,
 • İstirahat ve iş göremezlik raporları
 • İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
 • Ücret Kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler
 • Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil bildirimleri, görevlendirme yazıları,
 • Performans değerlendirme formları
 • İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri
 • İş kazası tutanağı
 • Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin rızasını gösteren belge
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar

İŞTEN ÇIKIŞTA ÖZLÜK DOSYASINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • SGK işten ayrılış bildirgesi
 • İbraname
 • Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi
 • Fesih bildirimi
 • İstifa dilekçesi
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları
 • Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler
 • İşçiye noterle yapılan bildirimler
 • İhbarname

VARSA ÖZLÜK DOSYASINDA SAKLANMASINDA FAYDA OLAN DOSYALAR

 • İşe Başvuru Formu
 • İş Teklif Formu
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Referans mektupları
 • Özgeçmişler
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri
 • Daha önceki işyerinden alınmış bonservis/hizmet/çalışma belgesi
 • O ay için bir önceki işyerinde Asgari Geçim İndiriminden faydalandığını gösteren belge

 

İŞE DEVAM EDEN PERSONELİN BU SÜREÇTE ÖZLÜK DOSYALARINA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Read More

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Emekli olup, bir işverene tabi olarak çalışmasını sürdüren kişilerin bu çalışma ilişkileri hizmet akdine/iş sözleşmesine dayanmakla birlikte, bu dönemde sadece sosyal güvenlik destek primi ödediklerinden, diğer bir deyişle kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmediğinden, işsizlik sigortası yönünden sigortalı olarak kabul edilmemektedirler. Read More

İŞTEN AYRILANLAR KAÇ GÜN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR?

İŞTEN AYRILANLAR KAÇ GÜN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR?

Olay Gazetesinde her pazartesi yazılarımla sizlere sosyal güvenlik konularında bilgiler aktarıyorum. Yazılarım iş hayatımda bana sıkça sorulan sorulardan oluşuyor.Bugünde sizlere SSK’lı olarak çalışan bir kişinin işten ayrıldıktan sonra kaç gün daha sağlık hizmetlerinden kendisinin ve aile fertlerinin yararlanacağı konusunu ve kadınların doğum izin süreleri, süt izinleri ve 2016 yılı doğum parası konularında bilgiler yazacağım.

Sağlık Yardımından Yararlanma Süresi; Read More

06.04.2015-BAĞ-KUR’A BORCU OLANLARA TORBA YASA ŞOKU!!!

10 Eylül 2014 tarihinde çıkan 6552 sayılı Torba Yasa’da Bağ-Kur’a borcu olanların borçları ve primlerinin silineceği yönünde bir madde maalesef yoktu.  Bağ-Kur’a borcu olan yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin sabırsızlıkla beklediği Bağ-Kur borçlarının silinmesi  yönünde yeni  bir torba yasanın hazırlandığını en yetkili ağız olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu  duyurulmuştu. Hatta SGK bu konuda basın açıklaması yaparak yapılandırmaya müracaat edenlerinde yararlanacağı bir hazırlığın olduğunu duyurdu. Yasanın çıkması ile birlikte Bağ-Kur’a 12 aydan daha fazla borcu olan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnaf,çiftçi,şirket ortağı,serbest meslek erbabı primlerini ve borçlarını donduracak sağlık imkanlarından hemen yararlanabilecek ve SSK Bağ-Kur günleri çakışıp emekli olamayanlar yada Bağ-kur borcu nedeniyle emekli olamayanlar emekli olacak bu durumda olanlarda rahat bir nefes alacaktı.  Fakat  27.03.2015 tarihinde  kabul edilen son 6637 sayılı torba yasada Bağ-Kur borçları ile ilgili herhangi bir madde yok. Torba yasayı büyük bir umutla bekleyen milyonlarca Bağ-kur’lu kendilerini çok yakından ilgilendiren bu konuda herhangi bir madde olmamasıyla büyük bir şok yaşamış oldu.  Beklentiler başka bahara kaldı! Read More

28.02.2015-EVLENEN KADIN ŞİMDİLİK KIDEM TAZMİNATINI ALIR!!!

Son günlerde kıdem tazminatı konusu gündemden düşmüyor. Kıdem tazminatı konusunda her geçen gün farklı haberler yapılmakta, kıdem tazminatı hakkını kaybedeceğini düşünen çalışanlar endişeli bir bekleyiş içindeler. Kıdem tazminatı aslında mevcut haline bir iki ekleme yapılarak çalışanlar açısından daha fazla güvence altına alınabilir. Mevcut kıdem tazminatında olan fakat yeni hazırlanacak kıdem tazminatı fonu uygulamasında olmayan en önemli tazminat hakkı kaybı evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanların evlilik tarihinden sonra 1 yıllık süre içinde kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde hak ettikleri kıdem tazminatının   olmamasıdır. Henüz kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda bir değişiklik yok, yani şimdilik evlenen kadın 1 yıllık süre içinde kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışan ihbar tazminatını alamaz. Ayrıca bu uygulama sadece kadınlar içindir. Evlilik nedeniyle erkeklerin kıdem tazminatı hakkı yoktur. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının 1 yılın üzerine çalışması olması şartıyla kıdem tazminatı  hemen ödenmek zorundadır. Kıdem Tazminatının fona devredilmesi yasalaşırsa evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınların bu hakları ellerinden alınacak ve kendilerine bu durumda kıdem tazminatı verilmeyecektir. Kanunlarda değişiklik yapılırken vatandaşlara ballı börek gibi anlatılan sözde yeni haklar çoğu zaman hak kayıplarına neden olmaktadır. Kıdem tazminatında eksiklikleri gideriyoruz diyerek vatandaşın haklarının elinden alınmaması için öncelikle vatandaşların haklarını bilmesi gerekir ki bu haklarını kaybetmemeleri için mücadele verebilsinler. Ben Halkın sosyal güvenlik uzmanı olarak görevimi yapıyorum ve bu konuda objektif bakış açısıyla kadınların kıdem tazminatında fon uygulamasıyla zararlı çıkacaklarını söylüyorum. Read More

21.02.2015-1 Gün Askerlik Borçlanması İle 1 Yıl Erken Emekli Olunur mu?

1 Gün Askerlik Borçlanması İle 1 Yıl Erken Emekli Olunur mu?

Kademeli emeklilik sistemiyle birlikte askerlik borçlanması yaparak daha erken emekli olmak isteyenlerin emeklilikte bir önceki kademeye dahil olacağı süre kadar borçlanması ile daha erken emekli olabilmesi mümkün olur. İşe başlama tarihine göre 1 günlük borçlanmayla bile 1 yıl erken emekli olunmaktadır. Read More

07.02.2015-EMEKLİ OLMAK HAYAL DEĞİL

Ülkemizde emekli olmak isteyenlerin çalışma durumlarına göre (esnaf,çiftçi,işçi,memur) emeklilik şartları kadınlarda ve erkeklerde kanunlarla  belirlenmiştir. Genç yaşlarda emeklilik bilinci olmadığından pek umursanmayan emeklilik, yaş ilerledikçe önem arz etmeye başlıyor. Özellikle kadınların genç yaşlarda sigorta girişleri olmasına rağmen evlendikten sonra iş hayatından çıkması ya da erkeklerin çalıştığı işyerinde sigortalı olmayıp daha fazla maaş almak için sigorta primlerinin parasını da maaşına ilave ettirmesi gibi durumların sonucunda emeklilik planları yapmaması neticesinde emeklilik yaşı geldiğinde eşi dostu arkadaşı emekli olduğunda kendisi emekli olamayanlara da emeklilik hayali kurmak kalıyor. Emekliliğin sadece bir hayal olmaması için emeklilik planlamasının muhakkak yapılması gerekiyor. Ne zaman emekli olacaksınız? Hangi statüden emekli olacaksınız? Daha erken emekli olma imkanınız var mı? Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanmalar yapmak size avantaj sağlar mı? Bunları bilerek emeklilik hesaplamanızı yaparsanız inanın ”Emekli Olmak Hayal Olmaz”… Read More

31.01.2015-EMEKLİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ!

Emekli olmak isteyen vatandaşların sorunları bir hayli fazla, bu yazımımızda bazı sorunlara değinmek istiyorum. Emekli olmak isteyenlerin sorunları emeklilikte kendilerinden istenen 3 şarta bağlı olarak değişmektedir. Emeklilikte ”prim gün sayısı” ,”sigortalılık süresi” ,”yaş” şartı istenmektedir. Bu şartlardan herhangi birinin tamamlanmaması durumunda emekli olunamıyor. Ülkemizin gerçeklerini görerek vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşması için bende ”Halkın Sosyal Güvenlik Uzmanı” olarak son dönemlerde vatandaşların beklentilerini çözüm bulunması temennisi ile sizlerle paylaşmak istiyorum.

PRİM GÜN SAYISI EKSİK OLANLARIN BEKLENTİLERİ: Read More

24.01.2015-Doğum Parası Şartları Nelerdir Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde özellikle seçim dönemlerinde kendilerine yeni hakların  verileceği yönünde sıkça haberleri duyan kadınlara bekledikleri haklar maalesef verilmiyor. Kadınların doğum izinlerinin süresi son yıllarda çok tartışıldı. Doğumdan sonra izin sürelerinin  arttırılacağı haberleri asılsız çıktı ve kanunda bir değişiklik olmadı. Kadınlara doğumdan önceki  sekiz  ve doğumdan sonra sekiz  hafta olmak üzere toplam  16 hafta süreyle doğum izni verilmektedir.

Doğum yapan kadına çalışmadığı 16 haftanın parasını  SGK öder. Doğum izninde işçi kadın çalışmadığı için işveren kendisine ücret ödemek zorunda değildir. İşverenler ise isterse bu sürede ücret ödeyebilir ve sonra kadının SGK’dan aldığı parayı kendilerinden isteyebilir.  Doğum parası ödenirken ayakta tedavilerde iş göremezlik ödeneği toplam(2/3), Doğum için yatarak tedavilerde iş göremezlik ödeneği toplam (1/2)’dir. Read More

17.01.2015-SGK’DAN YAPILANDIRMA YAPACAKLAR SON TARİH 02 ŞUBAT 2015

Bilindiği üzere, 11 Eylül 2014 tarihinde 6552 sayılı Torba yasayla 2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin olarak yasal ödeme süresi geçmiş SGK borçları için yapılandırma olanağı getirilmişti. Son başvuru tarihi olan 31.12.2014 tarihi, 02.02.2015 tarihine kadar uzatılmıştı. Peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme süresi ise 02.03.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Read More