SGK ÇAĞRILARA BAŞLADI UYANDA YANACAK UYMAYAN DA YANACAK ?

SGK Stratejik eylem planında yer verilen ve bilhassa Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanması gereken maddeler göre   ücretleri gerçek değerinden göstermeyen firmalar  ile ilgili eylem planda 3 önemli yaptırım ile ilgili çalışmalara hız verdi.

3 Aşamada yürürlüğe girecek tedbirler uygun planları yürütmeye başladı,

 1. Muhtasar beyan ve SGK bildirimlerinin birleştirilmesi.(Kaçak personel tespitleri, ve düşük gösterilen ücretler),
 2. Şubat 2020 tarihine kadar vergi idaresi ile tam entegrasyon ve takipler,
 3.  Eylül 2020 Tarihine kadar sisteme uymayan firmaların mükellefiyet kayıtlarının iptal edilmesi ve Cumhuriyet Savcılıklarına bildirim yapılarak 2 ile 5 ayıl arasında hapis cezaları istenmesi.
 4. Bu maddeleri dışında tedbir amaçlı 36 madde daha bulunmaktadır.

SGK ve Vergi İdaresi ve bankalar yatan ücret ödemeleri ile yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre yapılan analizler sonucu düşük ücret beyan ve elden ödeme yapan firmalar yazı gönderilerek beyanlarını değiştirmeleri istenmektedir.  Aksi halde inceleme yapılacağı konularına yazılarında yer vermektedir.

1-    Yazının gereğini yapan firma riskleri; Yazıyı alan firmaları ciddi yaptırımlar beklemektedir.  Ücretlerde bu yazıyı esas alarak yükselttiği takdirde SGK 10 Yıl geriye girecek inceleme başlatarak SGK, İşsizlik, kayıtlarının düzeltilmesini talep edecektir. 10 yıllık geriye dönük verilen düzeltme beyanları nedeniyle alınan tüm teşvikler faizleri ile birlikte geri alınacaktır. Meslek Kodlarını bilerek doğru göstermedikleri için yeni kodlara göre yeni ücretler üzerinden ayrıca düzeltme beyanları istenecektir.

2-    Yazının gereğini yapmayanlar: SGK yazısına olumsuz cevap veren ücretlerin ve SGK kayıtlarının doğru olduğu konusunda israr eden firmalar ise bakanlık denetimine alınacaklar sonuç değişmiyor. Aynı cezalar ve sonuçlar onları da bekliyor.  Sadece gerçek ücret üzerinden doğru işlem yapan firmalar bu olumsuz durumdan etkilemeyecek.

Firmaları zaman zaman yazılarımız ile 2-3 yıldır uyarmamıza rağmen maliyetler nedeniyle sağlıklı yapı kurmak gerektiği konularında  uyarılara rağmen Sistem Kurmayan firmalar önünde zaman kalmadığı için yapacak fazla bir şeyleri olmayacak, yani 1-2 ayda ne kadar doğru toparlanmaları  ile kısmen kurtuluşlar yaşayacaklardır.

 Elden ücret ödeyen firmalar, gider pusulası ile iş yaptıran firmalar 23 Şubat 2020 tarihine kadar verecekleri beyanlar nedeniyle SGK ve vergi idaresi kıskacına uğramaları kaçınılmazdır. Kendi ayağına kurşun sıkmak zorunda kalacaklardır.

Bir anda yüksek miktarda SGK ve Vergiye esas Matrahlardaki artış SGK ve Vergi idaresinin beklentilerini karşılayacak ancak düzensizliği alışmış firmalar ise yapılacak ek tahakkuklar, her ay için kesilecek İdari Para Cezaları, Vergilerin ödeme imkanı olmadığı için 30. Eylülde işveren kayıtlarının silinmesi ile şirketlerini kapatmak zorunda kalacaklardır.

Bütün bu aşamalardan sonra kayıt dışı işçi çalıştıran ve elden ücret ödeme neden ile ve SGK kaçakları nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarına gitmek ve belki de hapis yatmak zorunda kalacaklar,

Firmalar ne yapmalı: Firmalar çok vakit kalmasa da tedbir alarak bazı riskleri ortadan kaldırma imkanı elde edebilirler. Risklerini öğrenmek ve tedbir almak için ciddi çalışmalar yapmalarına gerek bulunmaktadır.  Denetim ve analiz çalışmaları yaptırarak  sağlıklı yapıya kavuşma imkanlarını yakalamak için hızlı hareket etmelerinde fayda bulunmaktadır.

Şakir Gülsever

İK Yönetim Danışmanı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı,

SMMM-Eğitmen

2020 YILINDA İNSAN KAYNAKLARINI NELER BEKLİYOR?

Şirketler; bugüne kadar yapılanma  maliyetleri nedeniyle İnsan Kaynakları konusunda yatırım yapmadıkları gibi  iş yerlerini kendi bildikleri usuller ile yönetmeye çalıştıkları gözlenmektedir.

 

2020 Yılına kadar muhasebe birimleri ile personel ilişkilerini yürüten şirketler dava açılınca Hukuk birimleri ve Avukatlar ile sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. 2020 Yılında bu çalışma şeklini devam ettirmeye çalışan şirketleri önemli zorluklar beklemektedir.

Şirketleri yapılanmaya ve tedbir almaya yönelik çalışmaları Ocak 2020 ayından itibaren başlatmak için kaynak ayırmaları zorunlu hale gelmiştir. Bunun durumun nedeni 2020 yılının başından itibaren şirketler yapılanmadıkları takdirde önemli para cezaları ile karşılaşmaları kaçınılmaz hale gelecek,alınan teşvikleri faizleri ile birlikte iade etmek zorunda kalacaklardır.

İnsan Kaynaklarını Hangi Sorunlar Bekliyor:

1) SGK firmalara yazı göndererek düşük ücret gösteren firmaları ücretleri doğru beyan etmeleri için uyarmaya başladı. 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren yazılar gönderilmeye başlandı,

2) Muhtasar beyanname ve prim hizmet belgeleri 01.01.2020 tarihinden sonra birleştirme işlemleri başladı,

3)  28.02.2020 Tarihine kadar SGK ve Vergi İdaresi tam entegrasyona geçerek VERGİ ve Prime tabi kazançları kontrol edecek.

4) 30.09.2020 Tarihine kadar bordrolarını gerçek duruma geçirmeyen firmalar için ciddi denetimler ve işverenlerin Cumhuriyet savcılıklarına sevk edilmeye başlanacak,

5) 30.09.2020 Tarihine kadar düşük ücret ve elden ücret ödeyenlerin kuralları dinlemedikleri vergi ve SGK kaçaklarına neden oldukları için  firmaların mükellefiyet numaraları iptal edilecek.

6)    Kıdem ve Zorunlu BES yasası değişikliklerinin getireceği değişiklikleri ve yenilikler firmaları maliyetler yönünden zorlayacak,

7)   Kimlik Verileri Koruma Kanunu ile ilgili yapılacak çalışmalar.( 30.06.2020 Tarihine ertelendi)

8)    Meslek Kodlarının yanlışlıklarının düzeltilme süreçleri,

Tüm bu değişiklikler ve zorunluluklar nedeniyle firmaların İnsan Kaynakları Süreçlerini yapılandırılması çok önemli hale geliyor. Zamanın çok kısa olması ve tedbirlerin yoğunluğu firmaları önemli ölçüde etkileyecek.

İşletmelerin bu zorlu dönemdeki sorunlarını çözmeleri bu süreçlerin yan etkenleri ortadan kaldırmak ve zarar görmemeleri için DENETİM Çalışmaları yaptırmak ve ortaya çıkacak sorunları çözmek için İnsan Kaynakları süreçlerini yapılandırarak riskleri ortadan kaldırmaları ile kendilerini koruma altına almaları kaçınılmaz hale gelmektedir.

İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına göre şirketler organizasyon ve görev tanımlarından başlayarak, işe alım, kariyer planları, ücret yönetimi, performans sistemi ile çalışan ilişkilerine yön vermeleri oldukça önemlidir.

Bilhassa personel ücretleri konusunda yapılacak çalışmalara ile personel ücret dengeleri kurulması,elden ücret ödeme sisteminin kaldırılması,meslek kodlarının organizasyon esas alınarak verilmemesi halinde ciddi  sorunların yaşanmaması kaçınılmazdır.

Genel Müdüre Elektrik mühendisi kodu verilmesi nedeniyle eksik beyan edilen SGK ve Vergi matrahları arasındaki ciddi ücret farklılıkları için firmalar incelemeye alınmaya  başlandı, Bu durumda olan firmalar için 10 yıl geriye dönük bordroların yapılması, SGK ve Vergi cezaları,İdari para cezaları hesaplanması ile faizleri ile birlikte   alınan teşvik bedellerinin geri alınması firmalar için oldukça önemli maliyetlere neden  olacaktır.

Davet ve düzeltme yazıları alan firmaların alınan yazıların  gereğini yapacak çalışmalara tedbir almadan başlanması  da ayrı bir sorun oluşturacaktır.  Firmalar geçmişte bilerek veya bilmeden yaptıkları bu hatalı işlemler nedeniyle bilinçli olarak riskleri önleyici tedbir almadıkları takdirde 2020 yılı sonu olmadan hem mükellefiyetlerinin silinme durumu ortaya çıkacak ve hem de Cumhuriyet Savcılıklarına hapis istemiyle sevk edileceklerdir.

39 Eylem planından 3-4 planda geçen bu tedbirler ve diğer tedbirler için SGK tarafından yayınlanan Stratejik eylem planının şirketlerin okumalarını tesviye ederim. İlk planda ücretlerin mukayesesi için Kasım  2019 ve önceki aylarda incelemesi biten firmaların ücretlerin  düşük gösterilmesi nedeniyle   düşük ücretlerin gerçeği yansıtacak şekilde  düzeltilmesi için Aralık 2019 ayı içerisinde firmalara yazılar gönderilmesi ile fiilen çalışmalar başlamıştır.

SGK tarafından yazı gelmeden sağlıklı çözümler geliştirmek ve incelemeden sorunsuz çıkmak için tüm firmaların İnsan Kaynakları ve personel ücretleri konusunda çalışmaları bazı sorunlardan kurtulmalarını sağlayacaktır.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

SMMM-Eğitmen

03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!

2017 Yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan önemli değişikliklere uyum sağlama konusuna hazırlık yapmayan ve tedbir almayan firmalar yaşanacak sorunlar nedeniyle ciddi riskler ile uğraşmak zorunda kalacaklardır.
05.12.2017 Tarihinde yayınlanan Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 01.07.2018 Tarihinden itibaren uygulanması kesinlik kazanan Muhtasar ve aylık prim bildirgelerinin birleştirilmesi nedeniyle yapısal ve yasal hazır olmayan firmaların 2018 başından itibaren ciddi sorunlar yaşaması kaçınılmazdır.
Yapılan önemli değişikliklerØ  31.12.217 Tarihine kadar Nace kodlarının düzenlenmesi,Ø  SGK’ ya her ay personel sayısına bağlı olmadan verilecek imzalı belgeler ve puantaj kayıtları ,Ø  Muhtasar ve prim bildirgelerinin birleştirilmesi,Ø  Ücret farkları ve düşük ücretler gösterme nedeniyle savcılığa verilme ve hapis cezaları,Ø  Ücretsiz izin ve eksik gün tahakkukları nedeniyle re’ sen tesciller ve sigortalılığın iptali,Ø  Sahte sigortalılık ve hatalı emeklilik riskleri ile ilgili araştırma konuları,Yukarıda bir kısmına yer verilen konularda 2018 yılında firmaları önemli sorunlar beklemektedir. Read More

03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak

2017 ve önceki yıllarda 10 kişi üzerinde personel istihdam enden işyerlerinde APHB belgelerinde eksik günler için yapılan beyanlar ile ilgili belgeler Personel Özlük Dosyalarında saklanmakta ve denetimler sırasında işverenden talep edilmektedir. Belgelerin dosyada bulunmaması halinde ise  İPC ve resen tesciller yapılmaktaydı. 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik(SİY) ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklikle ay içinde 30 otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün belgeleri ve iki kategoriye ayrılmıştır.
Yeniden düzenlenen söz konusu değişiklikler 2018 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecektir.  Bu değişiklikle birlikte  eksik gün nedenleri ile ilgili belgeler 2 grupta yer alacaktır.
1.    SGK’ ya her ay verilmesi gereken belgeler,2.    Personel Özlük Dosyasında saklanacak belgeler Read More

03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası

2018 Yılı ile ve sonrasında SGK ve Vergi konularındaki aksaklıkları düzeltmek için yapılan düzenlemenin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bilhassa beyanname ve bildirgelerin birleştirilmesi ile birlikte yapılan diğer değişiklikler çalışma hayatına ağır sorumluluklar getiriyor.
Bilindiği üzere ülkemizde 2’ li ücret sistemi yaygın olarak kullanıldığı için son 10 yıllık kalkınma planı ile ilgili süreçlerde firmalar tarafından yapılan bildirimler ve denetimlerden elde edilen sonuçlar ve yapılan denetimlerde tespit edilen hile ve hatalı durumların  yargıya intikal ettirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmanın  kapsamı netleştirildi.
Buna göre SGK’ ya verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin;  Read More

03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları

2014-2023 Yıllarını kapsayan son 10 yıllık kalkınma planı çerçevesinde SGK, Gelir İdaresi tarafından yapılacak çalışmalar ile İstihdam, sigorta kaçakları ve vergi kayıplarını önleyici faaliyetlerin 2108 yılı sonuna kadar tamamlanması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır.
01.01.2018 Tarihinden itibaren uygulanacak yenilikler;

 1. SGK Meslek Kodu Uygulaması başlatılmaktadır,
 2. SGK ve Gelir Vergisi beyannameleri birleştirilerek uygulamaya alınmaktadır, Read More

  03.07.2017-İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

  İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?

  Değişen yasal uygulamalar nedeniyle işçi işveren ilişkilerinin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Şirketler; alınmayan tedbirler, yanlış uygulamalar nedeniyle İş davaları, İşe iade davaları gibi uygulamalar sonucu önemli maliyetlere katlanmaktadır. İşten ayrılan personelin alacak talepleri nedeniyle 5 yıl veya 10 yıl boyunca açılacak davalar ile şirketlerin önemli kayıplar yaşadıkları görülmektedir. Ancak ödenmeyen işçi alacakları ve uygulamalarda işçilerin hak aramalarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması faydalı bulunmaktadır. Read More

  03.07.2017- Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

  Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

  Şirketler çalıştırdıkları personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalar konularında alınmayan tedbirler nedeniyle kısa ve uzun vadede önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır.
  Yapılması gereken uygulamalar konusundaki sağlıklı kararlar almak için İK ve Yasal uygulamaları bilen DANIŞMAN ile çalışılması faydalı bulunmaktadır.  Şirketlerin hukuk servisleri bulunsa da yapılacak uygulamalar risklerin önlenmesi bakımından önemli bulunmaktadır.  Read More

  03.07.2017-Performans Yönetimi’ nin İşe İadede Arabulucu Ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

  Performans Yönetimi’nin İşe İadede Arabulucu ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi

  5221 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununda yapılacak önemli değişikliklerden birisi Mahkeme öncesi Arabulucu’ da anlaşmak veya Anlaşma olmadığı takdirde iş Mahkemelerinde dava açılması ile ilgili önemli değişiklikler yapılmaktadır.Halen bazı İş Mahkemeleri bu konuda bilirkişi yerine öncelikle Arabulucu’ da çözüm bulunmasını istemekte, çözüm bulunamaması halinde dava açılmasını uygulamaya başladıkları görülmektedir.
  Son yıllarda Yargıtay’ ın almış bulunduğu kararlarda işveren lehine bazı gelişmeler sağlansa da yeni dönemde ise işçi lehine gelişmeler yaşanması beklenmektedir. İşe İade Davasını kazanan işçi tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işe dönmek istediği bildirmediği veya 1 ay içinde işveren tarafından davet edilmesine rağmen işçi işe başlamaz ise açılan iş davası yok hükmünde kabul edilerek 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve işe iade tazminatları ortadan kalkmaktadır. Read More

  03.07.2017-Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi

  Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi

  Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından yapılan uygulamalarda 30 günden az çalışanların eksik gün bildirimi ve bazı uygulamalarda (EK-10) Anayasa’ da ki Eşitlik ilkesine aykırı olarak küçük şirketler cezalandırılmaktadır.
  SGK Tarafından yayınlanan genelgeler ile 10 kişi üzerinde çalışanı bulunan şirketlerde Aylık Prim Hizmet Belgesi (APHB) eksik gün nedenlerinin belirtilmesi ve nedenleri ile ilgili belgelerin personel özlük dosyasında saklanması yeterli bulunmaktadır. Ayrıca EK-10 ve eki belgelerin SGK ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.
  1-9 arasında çalışanı bulunan küçük işletmelere ise bu hakkın tanınmadığı görülmektedir. Bu durum Anayasa’ nın eşitlik ilkesine aykırı olarak devam etmektedir. SGK tarafından Kısmı Süreli Çalışanlar ve Çağrı üzerine çalışanlar ile ilgili 2 farklı işlem yapılmaktadır. 10 kişi üzerinde olan işletmelerde APHB’ inde Eksik Gün KODU yazılması yeterli iken 1-9 kişi arasından personel istihdam eden işletmelerde ise her ay APHB ile bildirim yapılması yeterli bulunmamakta eksik gün ile ilgili EK:10 bildirgesi ve belgeleri her ay talep edilmektedir. Read More