10.12.2012 Bağ-Kur Sigortalılığı Artık Resesif Sigorta

Soru: 11.03.1982 doğumluyum. 01.09.2005 tarihi itibariyle limitet şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kurlu oldum. Şirketin faaliyeti 2007 yılına kadar devam etti. 2007 Nisan ayında yedek subay olarak askerlik görevimi 12 ay olarak yaptım. 2008 Mart dâhil subaydım ve terhis akabinde 15 gün sonra SSK’lı olarak çalışmaya başladım. 15.04.2008 tarihinden beri SSK primim eksiksiz olarak yatmaktadır. e-Devlet şifremle sisteme giriş yaptığım zaman 4-B’li olarak aktif sigortalı görünmekteyim ve ekte de ekran görüntüsünü gönderdiğim üzere 32.229 TL borçlu görünüyorum. İlk kayıt yaptırdığım 2005 tarihinden itibaren kurumu hiçbir şekilde ödeme yapmadım. Bu borçtan kurtulabilmem mümkün mü? Değil ise nasıl bir yol izleyip çözüme kavuşturabilirim? A.D. Read More

07.12.2012 SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı (2) – Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2

Sosyal güvenlikte pansuman niteliğindeki “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına” ilişkin getirilen değişiklikleri sizin için irdelemeye bugün de devam ediyoruz.

Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son Read More

06.12.2012 SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı (1) – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 1

Vatandaşlarımızda sosyal güvenlik bilincinin tam olarak oluşmamış olması, eğitim düzeyi ne olursa olsun yayımlanan tüm vatandaşların yasaları tamamen bilme gibi bir yükümlülüğü varsayılması, sosyal güvenlik sistemimizin bugüne kadar yapılmış müteaddit müdahalelerle ancak uzmanlarınca içinden çıkılabilir hale gelmesi gibi nedenlerle sıkça oluşan SGK-Vatandaş anlaşmazlıklarını kısmen önemli ölçüde giderecek önemli adım TBMM’den geldi.  Biz de bu yasa tasarısı ne getiriyor sizin için inceleyip bu köşeden size duyurmaya çalışacağız. Read More

29.11.2012 Hangi Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkı Vardır?

Soru: 1989 yılında (Köy Hizmetleri) İl Özel İdare Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak işe başladım. 2001’de kadrolu oldum. 1989-2001 yılları arası mevsimlik çalıştığım için ücretli ya da ücretsiz olarak hiç izin kullanmadım. 01.01.2013 tarihi itibari ile emeklilik dilekçemi vereceğim. Mevsimlik çalıştığım yıllar için izin haklarımı nasıl arayabilirim? Daha önce mevsimlik olarak çalışıp emekliye ayrılan arkadaşlardan kurumu mahkemeye verip geriye dönük yıllar için izin hak edişleri olduğu ve izin paralarını aldığı tespit edilmiştir. Bir de mevsimlik çalıştığım yıllar için çok az miktarda kıdem tazminatı alacağım söylenmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? F.ŞİRİN Read More

01.11.2012 Doğum İzni Süresinde İşverence Prim Ödenmesi Rapor Parasına Engel midir?

Soru: 4/A sigortalısı olarak çalışanım. 30 haftalık hamileyim ve 32.haftada doktordan rapor alıp doğum iznine ayrılacağım. Ben Mali Müşavir stajyeri olduğum için ve zamanında yeterlilik sınavlarıma girmem için SSK primlerimin düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. İşverenimle görüştüm SSK primlerim düzenli olacak yatırılacak. Size sormak istediğim 16 haftalık doğum iznine ayrıldığım zaman ve primlerim doğum izninde de düzenli olarak yatırıldığı zaman bu benim SGK’dan doğum parası ve süt parası almamı engeller mi? A.TELLİ Read More

05.11.2012 Emekli Sandığı Hizmetlerinde Artık İhyaya Gerek Yok

Soru: 1990 yılında beş yıllık hizmeti varken vefat eden bekâr memur teyzemizden dolayı dul aylığı sahibi annesine aylık bağlanabilir mi? D.K.

Cevap: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim.2008 tarihinden önce ölen, ancak yine 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinden borçlanma ya da ihya işlemine gerek kalmaksızın 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazananlara, müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Read More

08.11.2012 Emekli Aylığı Hesabında Aylık Bağlama Oranının Etkisi

Soru: SSK emekli aylığı hesabında emeklilik oranı 2000 ile 2008 Ekim tarihleri arası yüzde 90 olabilir mi? Sami A.

Cevap: Hem tamamen 5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylıklarda hem de SSK emekli aylığı hesaplamasında prime esas matrahlardan sonra, Bağ-Kur emekli aylığı hesaplamasında basamak sürelerinden sonra, Emekli Sandığı emekli aylıklarında da ek göstergeden sonra en önemli unsur aylık bağlama oranıdır. Read More