21.01.2013 Son Torba Yasadaki Hak Düşürücü Süreler

Ocak 2013 ayı sonuna kadar ödenmemiş sosyal güvenlik destek prim borçları ve kamuda çalışmaya başladığı için kesilmesi gerektiği halde 2005 yılından Ocak 2013 ayı sonuna kadar olan sürede yersiz ödenen emekli aylıklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında uygun koşullarla iadesi için beklenen 6385 sayılı Torba Kanun RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Read More

11.01.2013 Eski SSK’lı Yeni Memurların Özlük Hakkı ve Emeklilik Hesabı Farklıdır

Soru: 17.09.2012 tarihinde kamuda sözleşmeli mühendis olarak göreve başladım. Daha önce özel sektörde 1848 gün mesleğimle ilgili SGK’ye bağlı olarak çalışmam var. Bu çalışmalarımın değerlendirilmesi için Bakanlığa dilekçe ile başvuracağım. Beş yılı aşan bu sürenin maaşıma katkısı olur mu (Olursa kaç TL olabilir)? Ayrıca daha sonra kadroya geçersem derece ilerlememe ne kadarlık bir fayda sağlar? H.YÖRÜK Read More

07.01.2013 Sözleşmeli Statüden Kadroya Geçen Personelin İzin Hakkı

Soru: 03.02.2011 tarihinden beri 657’ye tabi teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak çalışmaktayım. Devlet memuru olmadan önce muvazzaf askerliğimi 30 Kasım 2009-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında kısa dönem er olarak ifa ettim. İlk memuriyete sözleşmeli personel olarak başladıktan sonra, sözleşmeli personele kadro verilmesine dair 4924 sayılı Kanun ile 2011 yılında kadroya geçtim. Bu KHK ile aday memurluk süreci olmadan direkt asaletim tasdik olunarak memuriyete devam ettiğimden 657 Sayılı Kanunun 84. Maddesi gereği muvazzaf askerlik sürem hizmet süreme eklendi. Ancak yıllık izin kullanmak istediğimde 1 yıl memur olarak çalışmadığım gerekçesiyle (Şifahi olarak başvurdum) kurumum yıllık izin kullanamayacağımı belirtti. Bu bilgiler ışığında benim 2011 yılına ait yıllık izin kullanma hakkım var mıdır? Eğer izin hakkım varsa bunu nasıl ispat edebilirim? Read More

04.01.2013 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

Bilindiği gibi Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 2012/1 sayılı kararının 6 ncı maddesi gereği 2012 yılı ikinci dönem TÜFE artışının yüzde 4 rakamını aşması halinde oluşacak enflasyon farkının ilan edilecek katsayılarda göz önüne alınacağı kararlaştırılmıştı. 2012 yılı ilk yarısında ise ilan edilen TÜFE artışı yüzde 4’ün altında kaldığından 2012 yılı ikinci yarısı için bir enflasyon farkı öngörülmemişti. Read More

17.12.2012 Sigorta Başlangıcımda Primim Görünmüyor, Ne Yapabilirim?

Soru: 16.12.1970 doğumlu bir kadınım. İlk defa 26.05.1986 yılında sigortalı oldum fakat SSK kayıtlarında çıkmıyor.  Okulumun son senesi olan 1987 yılında stajyer olarak bir müşavirlik bürosunda çalışmıştım. Daha sonra 01.06.1987 tarihinde yeniden çalışmaya başladım. İlk defa işe giriş bildirgesi nin verildiği 01.06.1987 tarihinden itibaren aynı işyerinde çalışarak 30.06.2008 tarihinde 7 bin 546 gün ile işten ayrıldım. Daha sonra bir daha çalışmadım. Şimdi benim merak ettiğim giriş yılı olarak 26.05.1986 tarihini mi yoksa 01.06.1987 tarihi mi baz almam gerekiyor? Bir de 18 yaş öncesi çalışmaya başlamış olmam beni nasıl etkiler? U.NAKIŞÇI Read More

14.12.2012 Yedeksubaylığın Emekliliğe Etkisinde Güncel Sorunlar

Yedeksubaylığın Emekliliğe Etkisinde Güncel Sorunlar
Soru: 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığına tabi olarak 28.03.1986’dan beri bağımsız çalışmaktayım. Bu zaman zarfında sadece 01.08.1986 – 31.07.1987 tarihleri arasında yedeksubaylığından dolayı Emekli Sandığı iştirakçiliğim ve 16.07.1987 – 12.09.1988 tarihleri arasında boşluk sürem var. Yedek subaylık hizmetim ile ilgili “fiili hizmet zammı süresi” 01.06.2002 tarihinden öncesine dâhil edilirse Emeklilik yaşım 49 oluyor. Ancak SGK yetkilileri; 2008’de yapılan yasa değişikliği nedeni ile FHZ süresinin yaşı geri çekmeyeceğini ve 50 yaşı doldurmam gerektiğini söylüyorlar. Ancak gerek sizin ve gerek ise diğer uzmanların yazılarından takip ettiğim kadarı ile FHZ süresi yaşı geriye çekmektedir. Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. N.U.ÖZTÜRK Read More

10.12.2012 Bağ-Kur Sigortalılığı Artık Resesif Sigorta

Soru: 11.03.1982 doğumluyum. 01.09.2005 tarihi itibariyle limitet şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kurlu oldum. Şirketin faaliyeti 2007 yılına kadar devam etti. 2007 Nisan ayında yedek subay olarak askerlik görevimi 12 ay olarak yaptım. 2008 Mart dâhil subaydım ve terhis akabinde 15 gün sonra SSK’lı olarak çalışmaya başladım. 15.04.2008 tarihinden beri SSK primim eksiksiz olarak yatmaktadır. e-Devlet şifremle sisteme giriş yaptığım zaman 4-B’li olarak aktif sigortalı görünmekteyim ve ekte de ekran görüntüsünü gönderdiğim üzere 32.229 TL borçlu görünüyorum. İlk kayıt yaptırdığım 2005 tarihinden itibaren kurumu hiçbir şekilde ödeme yapmadım. Bu borçtan kurtulabilmem mümkün mü? Değil ise nasıl bir yol izleyip çözüme kavuşturabilirim? A.D. Read More

07.12.2012 SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı (2) – Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 2

Sosyal güvenlikte pansuman niteliğindeki “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına” ilişkin getirilen değişiklikleri sizin için irdelemeye bugün de devam ediyoruz.

Nevzuhur Bağ-Kur Basamak Borçlarına Son Read More

06.12.2012 SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı (1) – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor

SGK Prim Borçları İçin Temizlik Harekâtı – 1

Vatandaşlarımızda sosyal güvenlik bilincinin tam olarak oluşmamış olması, eğitim düzeyi ne olursa olsun yayımlanan tüm vatandaşların yasaları tamamen bilme gibi bir yükümlülüğü varsayılması, sosyal güvenlik sistemimizin bugüne kadar yapılmış müteaddit müdahalelerle ancak uzmanlarınca içinden çıkılabilir hale gelmesi gibi nedenlerle sıkça oluşan SGK-Vatandaş anlaşmazlıklarını kısmen önemli ölçüde giderecek önemli adım TBMM’den geldi.  Biz de bu yasa tasarısı ne getiriyor sizin için inceleyip bu köşeden size duyurmaya çalışacağız. Read More

29.11.2012 Hangi Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkı Vardır?

Soru: 1989 yılında (Köy Hizmetleri) İl Özel İdare Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak işe başladım. 2001’de kadrolu oldum. 1989-2001 yılları arası mevsimlik çalıştığım için ücretli ya da ücretsiz olarak hiç izin kullanmadım. 01.01.2013 tarihi itibari ile emeklilik dilekçemi vereceğim. Mevsimlik çalıştığım yıllar için izin haklarımı nasıl arayabilirim? Daha önce mevsimlik olarak çalışıp emekliye ayrılan arkadaşlardan kurumu mahkemeye verip geriye dönük yıllar için izin hak edişleri olduğu ve izin paralarını aldığı tespit edilmiştir. Bir de mevsimlik çalıştığım yıllar için çok az miktarda kıdem tazminatı alacağım söylenmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? F.ŞİRİN Read More