5510 SAYILI KANUNUN 4/60/63 VE 65. MADDELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI ÇALIŞANINA SAĞLADIĞI TEDAVİ HAKLAR

Yurt dışında tedavi Olacak Çalışan Veya Sigortalının Bilmesi Gerekenler. 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esastır.

 

Ancak: 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından: iş verenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlere, acil hallerde, 3) 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından: iş verenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Read More

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ OLACAK.
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Uzun zamandır  basında ve işin ehli olan Hocalarımızın da zaman zaman deyin dikler çalışmalardan ve yavaş yavaş şekillendiğini görüyoruz.Kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış 14 milyon çalışanın,işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemini’ne (B ES) otomatik katılımını ön gören süreç başladı.

Uygulama, 1 Ocak itibariyle bin ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde start aldı. Yani bin ve üzeri personeli olan iş yerlerinde çalışanlardan Ocak maaşından itibaren her ay brüt aylığın yüzde 3’ü tutarında kesinti olacak.Kapsamdaki iş yerlerindeki çalışan ve maaşını peşin alanlardan ilk kesinti yapıldı.Maaşını çalışıp alanların ise Şubat’ ta ödenecek Ocak maaşında katkı payı kesintisi olacak. Read More

1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?

1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?
Kanunlarımız da Kıdem tazminatı, 1475 sayılı Kanun’da gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine iş veren tarafından ödenmesi gereken haktır veya paradır.(Ancak.4857 sayılı iş kanunun 32.maddesi ve Borçlar Kanunun. 147./1. kanunların kapsamları kafanızı karıştırmasın)

İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin iş görme ve işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü sona ermektedir. Read More

GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.

GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.

S G K verileri ne göre Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için büyük fırsat  Bu kişiler 2 Ocak ‘a kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilirler. Yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa eski borçlar silinecek ve borcu olan için büyük bir fırsat olduğunu ve okurlarımızın faydalanmalarını isteriz..
Malum kısa zaman önce Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı.sosyal güvenlik verilerinin haberine göre ancak genel sağlık sigortası prim borcu bulunan kişiler için fırsat halen devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler yeni yıla borçsuz girebilirler. GSS prim borcu konusunda kısmi bir af ve yapılandırma söz konusu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için kısmi af var. Buna göre çalışmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan kişilerin 2012’den itibaren gelir testi yaptırması gerekiyordu.

ŞARTLARDAN BİRİ HANE GELİRİ. Read More

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanun kapsamında Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmasındaki temel kriterlerden biriside  yapılan  bu sözleşmelerden kimlerin nasıl ne şekilde yararlanacağı hususudur. Yürürlük tarihi ne zaman başlar kimler dayanışma aidatı öder, dayanışma aidatı ödenmesinde  herhangi bir şart var mıdır. Ne zaman toplu sözleşmeden faydalanır.  Soruların cevapları arandığında, Read More

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

SORU:1)Eşim mili eğitim bakanlığı çalışanı ve eğitimci olduğundan tayinleri ikamet etiğimiz ilin dışına çıktı ve bende kamu çalışanıyım Ocak ayındaki eş durumu ataması için bana 18 gün daha lazım. İşe başlama tarihim 13 Ağustos 2015 askerlikle beraber saydığımda 18 gün eksiğim kalıyor. GSS günlerini burada saydırma gibi bir imkanımız var mı? Aksi durumda eşim tekrar görev yerine gidecek mi teş. Necmi. Read More