ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSANIZ DİKKAT!

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRACAKSANIZ DİKKAT!

Anayasaya göre, kimse yaşına uymayan işlerde çalıştırılamaz ve küçükler çalışma şartları bakımından özel olarak korunur. İş Kanunu 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasını yasaklamıştır. 15 yaşını dolduranlar ise bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini etkilemeyecek, okula gitmelerine, derslerini takip etmelerine ve mesleki eğitimlerine engel olmayacak şekilde çalıştırılabilir.

 

Yönetmeliğe göre; işverenler çocuk ve genç işçileri, çalışmaya başlamadan önce iş yerindeki riskler konusunda uyarmalı, eğitimlerini vermeli ve sürekli gözetim altında tutmalı. Aynı şekilde genç işçilerin çalışma süreleri de eğitime devam edip etmemelerine göre düzenlenmiş.

Buna göre, 15 yaşını doldurmuş genç işçi, eğitimine devam ediyorsa, eğitim saatleri dışında günde en fazla iki ve haftada on saat çalıştırılabilir. Eğitime devam etmiyorsa bu süreler günde en fazla yedi, haftada kırk saate kadar artırılabilir. 18 yaşını doldurmamış genç ve çocuk işçilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılmaları yasak. Ayrıca, bu çocuk işçiler en az 40 saat hafta tatili yapmadan çalıştırılamaz. Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olmaz, iznin tamamı kesintisiz kullandırılır ve bu işçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde kesinlikle çalıştırılmaz. Çocuk ve gençlerin yer ve su altında çalıştırılmaları da yasaktır.

FIRAT ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

 

Paylaş