DAİMİ KADROSUNDAKİ BİR İŞÇİ YIL İÇİNDE KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR VE İŞÇİ İÇİN RAPOR ALMAK İŞ AKDİNE S

DAİMİ KADROSUNDAKİ BİR İŞÇİ YIL İÇİNDE  KAÇ GÜN RAPOR ALABİLİR VE İŞÇİ İÇİN RAPOR ALMAK İŞ AKDİNE SORUN TEŞKİL EDER Mİ?


SORU:Merhaba Yasin Bey Benim öğrenmek istediğim konu bir işçi bir yıl içinde hastalığın dan dolayı aldığı Raporların toplamı kaç günü aşarsa işveren işçinin iş akdine son verebilir bu durumda çalışan kıdem ve ihbar tazminatını alabilir mi ve buna benzer bilmem gerekenler nelerdir? İşveren tazminatsız çıkış yapma hakkına sahip midir çalışan bu durumda neler yapmalıdır .iyi çalışmalar.Teşekkürler.Faik AKCAN.


CEVAP:Faik bey Merhabalar.Biz Çalışanlar için Böyle Hassas konulara Dikkat Etmek Gerekir çünkü yasalar Çalışanları Koruduğu kadar iş verenleride Korumak zorunda. Evet.4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi şarttır.Başka bir ifade ile belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilecek olması halinde, durumun işçiye; işçi tarafından feshedilecek olması halinde işverene bildirilmesi gerekiyor.
İhbar sürelerine dikkat
17. maddenin ikinci fıkrası uyarınca iş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
– İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
– İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
– İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
– feshedilmiş sayılmaktadır. Bildirim şartına uyulmaması halinde ise uymayan taraf, karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
Diğer taraftan, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilecek olması halinde, bildirimin işçiye yapılmasının ardından yukarıda belirtilen süreler beklenilmeksizin bildirim süresine ait ücret peşin verilmek suretiyle de iş sözleşmesi feshedebilir.Raporlu işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir
İş Kanununun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıkları nedeniyle işveren tarafından feshi mümkün olabilmektedir.
Ancak iş sözleşmesinin işçinin sağlık nedenleri nedeniyle fesh edilebilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak yukarıda belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşması gerekiyor.Başka bir ifade ile, -Kıdemi altı aydan az olan işçinin rapor süresinin 2 + 6 = 8 hafta = 56 günü,-Kıdemi altı aydan çok bir buçuk yıldan az olan işçinin rapor süresinin 4 + 6 = 10 hafta =70 günü,
-Kıdemi bir buçuk yıldan çok üç yıldan az olan işçinin rapor süresinin 6 + 6 = 12 hafta = 84 günü, -Kıdemi üç yıldan çok olan işçinin rapor süresinin 8 + = 14 hafta = 98 günü Aşması halinde, bu sürelerin sonunda iş sözleşmeleri işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmeksizin fesh edilebilecektir.
İş sözleşmelerinin bu süreler beklenilmeksizin feshi halinde ise işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.
İşçinin kıdem tazminatına hak kazanmış olması halinde ayrıca kıdem tazminatı ödenir. İş akdinin işçinin sağlık nedenleri nedeniyle feshi halinde, kıdemi bir yıldan fazla olan işçiye kıdem tazminatı da ödenmesi gerekir.
Ayrıca, işçinin raporlu olduğu sürenin 6 hafta + ihbar süresi kadar olan kısmı da kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacaktır.Diyor kanunlarımız.Bakın Faik bey Ben yaklaşık 8 yıl ve 3452 kişilik Resmi kurumda genel puantör ve kontrol görevinde bulundum.Raporlardan dolayı çok kişinin mağdur olduğunu biliyorum onun için gerekmedikçe Rapor. almamak lazım.der kolaylıklar dilerim.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı.

Paylaş