Değişen bordro parametrelerinde nelere dikkat edeceğiz!

aciklama

Değişen bordro parametrelerinde nelere dikkat edeceğiz!

2024 yılında asgari ücret günlük olarak 666,75 TL olarak belirlenmiştir. Bordro işlemleri yaptığımızda; maktu, günlük çalışmalara göre ayrımına dikkat edeceğiz. Fazla mesai dahil 270 saat kavramında ise aylık formülü kullanacağız.
Aylık brüt tutar +270/12*1,5*saat ücreti=23.002,88 TL.
Brüt asgari ücret diğer yan haklarla 20.002,50.-TL taşınamaz, bunları yapmak denetimlerde idari yaptırımlarla karşılaşmanıza neden olur.
(Giydirilmesi esnasında yan haklar + yasal asgari ücret=Yeni ücret belirlenmesi gerekir)
Asgari ücret tutarı kadar kısmı vergiden muaf olacağı için, uygulama hangi ücret tutarını alıp almadıklarına bakmadan aynı tutarlar uygulanacaktır, uygulanacak tutar asgari ücretlinin yıllık muafiyet tutarlarını aşmayacaktır. Destekleme primi ile çalışan emekliler, engelliler içinde dikkat alınacak asgari ücret muafiyet değerleri aktif çalışan asgari ücretlinin o aylardaki tutarlarını geçmeyecek şekilde düzenleme yapılacaktır. Bordrolardan vergiden muafiyet ve SGK muafiyet tutarlarını o yıl belirlenmiş yasal sınırlar dikkate alınarak yapılacaktır.

2024 yılında asgari ücret muafiyet tutarlarını yıl içinde işe giriş/çıkış durumlarına göre takip edeceğiniz tabloları hazırlamanız gerekiyor. (Bodro programlarınızın arkasında ara yüzleri güncellemeniz gerekecektir)
Bazı çalışanlar birden fazla işyerinde çalışması halinde tek işverenden asgari ücret istisnasından yararlanacağını çalışanınıza bildirmeniz gerekir, aynı ay içinde işyeri değiştirenler kümülatif vergi taşıması halinde asgari ücret istisnasını taşınmayacağını unutmamak gerekir. (Bu konu tartışmalıdır.)
Netten brüte maaş ödenmesi durumunda ise asgari ücret istisnası dahil mi hariç mi tartışması sona ermiş. (Maliye Bakanlığı Özelgesi 29/11/2023 şirketiniz ile çalışanlarınız arasında düzenlenen iş sözleşmelerine veya varsa ilgili diğer mevzuata istinaden net olarak belirlenen ücret tutarlarının, yukarıda belirtilen hesaplama dikkate alınarak brüt tutarlarının hesaplanması ve bu şekilde hesaplanan brüt tutarlar üzerinden de yukarıda belirtilen şekilde gelir ve damga vergisi kesintilerinin belirlenmesi gerekmektedir)

PARAMETRELERİ YAPILMASI ESNASINDA KAYNAKLARINIZI BELİRLEYİNİZ

GELİR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ VE TEBLİĞLERİ İNCELEYİNİZ

SGK GENELGESİ 

BUNLARI GÖZDEN GEÇİRİLMEDEN PARAMETRELERİ HAZIRLAMAYINIZ

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

23 MADDESİ-25 MADDESİ-29 MADDESİ-31 MADDESİ-36 MADDESİ-61-64 MADDESİ-97 MADDESİ-98/A MADDESİ-103 MADDESİ..

Ücretlerin vergilendirilmesinde aylık vergi; yıllık vergi 12'ye bölünmek, gündelik vergi aylık vergi 30'a bölünmek suretiyle hesaplanır. (104 MADDE)
Bunları göz önüne almadan işlemleri yapmayınız.

İDARİ PARA CEZALARI!

Çalışma hayatında idari para cezaları ;
a.) Çalışma İŞKUR ve il müdürlüklerince yeniden değerleme oranı ile tayin ediliyor.
b.) SGK tarafından ise 2024 yılı asgari ücret tarafından belirlenen değişiklik uygulanıyor.
c.) Çalışma İŞKUR ve il müdürlüklerince düzenlenen idari para cezaları kabahatler kanuna göre usuller belirlenir.
d.) SGK tarafından düzenlenen idari para cezaları ise idari mahkeme de çözüm arayabiliyorsunuz.

 

https://www.egetelgraf.com/degisen-bordro-parametrelerinde-nelere-dikkat-edecegiz

Bu Kategoride Çok İzlenen

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın