DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR

(Yazıda Kanuni haklar değerlendirilmektedir. TİS veya bireysel sözleşmelerden kaynaklanan haklar varsa bu haklara eklenmelidir.Değerlendirmede ana kurallar değerlendirilmiş, engelli çocuklar,evlat edinmeler eklenmemiştir.)

Doğum sonrası izin,parasal haklar ve yarım gün çalışma hakkı.

Doğum sonrası  parasal hak veren izinler;

Statü

İzin Nedeni

İzin Süresi

Ücretli

Ücretsiz

Yasal Neden

Müşterek

Analık

8 hafta+doğum öncesinden kullanılmayan süre

Memurlar kurumu, 4a-b SGK ödemesi 4b*(açıklama)

4a işveren ödemez (4857 md25/1)

657 md.104,

5510 md.15/2

4857 md.74

Memur

Baba

10 gün

Kurumu

657 md.104/2

İşci 4-1a

Baba

5 gün

İşveren

4857 Ek Md.2

SGK ÖDEMESİ İÇİN EK KOŞULLAR Doğumdan önce ve sonra 8’er haftalık (çoğul gebelik varsa 2 hafta ilaveli) süreler  için geçici iş göremezlik ödemesi için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta bildirim gerekir 5510 md.18 fıkra c ve d ek koşullarda aramaktadır.  4b sigortalıları bakımından primlerin ödenmesi ve borç bulunmama koşulu aranır. *AYRICA 4B sigortalıları için YATARAK TEDAVİ VE İSTİRAHAT SÜRESİNCE ÖDEME YAPILIR, ANNE ÖLÜMÜ HALİNDE  MEMUR VE 4A YÖNÜNDEN İZİN HAKLARINI  BABA KULLANIR.

 

Doğum sonrası yarım  gün çalışma hakkı

Statü

İzin Nedeni

İzin Süresi

Ücretli

Ücretsiz

Yasal Neden

Memur

Yarım Ç.

Analık İzninin bitiminden ilk doğumda 2, ikincide 4 üçüncüde 6 ay yarım gün çalışma hakkı

Kurumu tam ödeme

—–

657 md.104 F

İşci

Yarım Çalışma

Analık İzninin bitiminden İlk doğum 60, ikinci doğum 120, üçüncü doğum 180 gün yarım çalışma

Çalışılan Süre İşveren

Başvuru halinde yarım gün çalışma bedeli İŞ-KUR’dan brüt asgari ücret esası alınarak

4857 md.74/2

 

 

4447 Ek Md.5

İŞ-KUR ÖDEMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULAR Doğumdan önce 600 gün işsizlik ödemesi yapılmış olmalı, analık izni sonrası yarım gün çalışmaya başlanılmış olması,analık izin bitiminden  itibaren 30 gün içinde İŞKUR’A başvuru, asgari ücretin brütü esaslı en fazla ayda 15 gün için ödeme, ödemelerden SGK ya uzun vadeli ve genel sağlık sigorta primi aktarımı (4447 md Ek 5) ve YARIM GÜNÜ SEÇME HAKKI İŞÇİYE AİT

 

SÜT İZNİ

Statü

İzin Nedeni

İzin Süresi

Ücretli

Ücretsiz

Yasal Neden

Memur

Süt

8 haftanın bitiminden ilk  6 ay günde 3, ikinci 6 ay günde 1,5 saat

Kurumu

657 md.104/D

İşci 4-1a

Süt

1 yaşından küçük çocuk için günde 1,5 saat

İşveren

4857 md.74/7

*Memurların süt izinleri ile 2,4 ve 6 aylık yarım çalışma izinleri birlikte kullanılmaz. Süt izninden yarım çalışmaya geçilebilir.

(Kamu Personel Tebliği No: 6 )

DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİNLER

Statü

İzin Nedeni

İzin Süresi

Ücretli

Ücretsiz

Yasal Neden

Memur

Anne izni

md.104 F’deki sürelerden sonra 2 yıl

—-

Maaş Yok

657 md.108/B

 

Memur

Baba

Doğumdan itibaren 2 yıl

Maaş Yok

657 md.108/B

İşci 4-1a

Anne

Analık 8+8= 16 hafta çoğul gebelikte 18 haftanın bitiminden

6 ay

Ücret Yok

4857 md.74/6

 

EMZİRME YARDIMI

Sigortalı kadına veya kadın sigortalı değilse babanın sigortalı olması halinde; (5510 md.16)

Statü

Koşul

Ödeme Tutarı

İşci/41/a

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli prim ödenmiş olması

132 TL bir defaya mahsus ve çocuk başı

4-1/b

120 güne ek olarak prim borçlarının ödenmiş olması

aynı

 

DOĞUM YARDIMI kaldırılmıştır.

657 sayılı Kanunun    Doğum yardımı ödeneği:  Madde 207 – (Mülga: 27/3/2015-6637/23 md.)

 

SONUÇ 3:

 

  1. Doğum öncesi ve sonrası 8’er haftalık süreler bakımından;

Memurlar ve işçiler yönünden doğum öncesi ve sonrası 8’er haftalık sürelerde istirahat şartı aranmadan memurlara Kurumu, işçilere SGK ödeme yaparken, 4b-BAĞ-KUR Sigortalıları bakımından 8+8 haftalık sürelerde ödeme için (geçici iş göremezlik ödemesi) yatarak tedavi veya istirahat raporu aranmaktadır.

  1. Süt izinleri bakımından;

Hem memur hem işçiler bakımından süre yakın ve çalışanlara tam ödeme yapılan süreler olsa da, memurlar için daha fazla süre tanınmıştır. İşcilere 1,5 saat olan süre memura bu dönem 3 saattir.

  1. Memur ve işçi babalara doğum izni eşit değildir. Memura 10 işciye 5 gündür.
  2. Memur babalara 2 yıla kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. İşcilerin bu hakkı yoktur.
  3. Memur ve işçiler bakımından yarım çalışma hakkı ile süt izinleri iç içe geçmektedir. Hem yarım çalışma hemde aynı gün için süt izni alınması mümkün görünmektedir. Bu durumda süt izni yarım gün çalışmadan indirildiğinde çalışma için yeterli zaman kalmayacağından iç içe geçen bu haklardan fazla olan hak tanınmalı az olan hakkın çok olanın içinde olduğu varsayılmalıdır.
  4. Doğum sonrası 8 haftanın bitimi ile işçi ya 6 aylık ücretsiz çalışmayı seçecek veya yarım gün çalışmayı  seçerek (ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120, üçüncü doğumda 180 gün süre ile)  İŞ-KUR’DAN yarım gün için ödeme alacak, memur ise yarım gün çalışarak Kurumundan tam ödeme alacaktır.

Paylaş