Dul ve yetimlere Anayasa Mahkemesi’nden 10 bin lira

ANAYASA Mahkemesi aynı konuda farklı karar veren Yargı kararları sebebiyle mağdur olanlara 10’ar bin lira tazminata hükmetti. Anayasa Mahkemesinin özet kararına göre; “Başvurular; iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerce açılan davaların, benzer davalarda verilen onama kararlarıyla çelişir biçimde Yargıtay tarafından reddedilmesinin ve gerçekleştirilen basın açıklamasının yasa dışı eylem olarak nitelendirilmesinin Anayasa’nın 10., 13., 26., 34., 36., 49., 53., 54. ve 56. maddelerinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ve temel hakların sınırlandırılması ilkelerine, düşünceyi açıklama hürriyetine, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, adil yargılanma, çalışma, toplu sözleşme, grev, sağlıklı bir çevrede yaşama haklarına aykırılık oluşturduğu iddialarına ilişkindir”

YARGITAY SGK GİBİ KARAR VERDİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 900 günü veya 5 yıllık sigortalılık süresi olmayanlara SGK 5510/32 gereğince yurtdışı veya askerlik borçlanması hakkı vermiyordu. Sonrasında dava açanlar da kazanmaya başladılar ama Yargıtay daha sonrasında bu kararlarından vazgeçip, tıpkı SGK gibi karar vermeye başlayınca dul ve yetimler mağdur oldular. Anayasa Mahkemesi’de şimdi aynı konuda ÇELİŞKİLİ KARAR veren Yargı konusunda başvuranlara 10’ar bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. İşte o örnek Anayasa Mahkemesi Kararının SONUÇ kısmı; …

76. Dairelerin kararları arasındaki farklılık, birbirine benzer davalarda delillerin değerlendirilmesinden ve bununla ilintili biçimde ispat yükünün yöneltilmesinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla 2797 sayılı Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasının (b) veya (c) bendi uyarınca Yargıtayın ilgili dairesinin konuyu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulundan ziyade Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne getirmesi ve yeknesak bir uygulamanın sağlanması mümkün olabilirdi. Bununla birlikte Yargıtay daireleri bu gibi durumlarda kendiliğinden içtihatlarını değiştirme yoluna gittiğinden yasada belirtilen yolun teoride kaldığı ve etkili bir çözüm sunamadığı anlaşılmaktadır. c. Sonuç 77. Açıklanan nedenlerle mevcut yapısal mekanizmanın işletilmesindeki eksiklikle birlikte ele alındığında Yargıtay dairelerinin ilamlarında yeterli gerekçeyle desteklenmeyen farklılıkların bulunmasının, başvurucuların açtığı davaların görülmesi bakımından hukuki belirsizliğe neden olduğu ve başvurucular açısından öngörülemez bulunduğu sonucuna varılmıştır. 78. Bu kapsamda başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, 

C. Ekli tablonun C ve D sütununda isimleri ve T.C. kimlik numaraları belirtilen başvuruculardan aynı tablonun 1 ila 59 numaralı satırında yer alan başvuruculara, ayrı ayrı olmak üzere net 10.000 TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE…

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

Genel Sağlık Sigortası borçlarınızı ödemeyin

Ali Bey; oğlum 26 yaşından gün aldıktan sonra üniversite öğrenciliği devam ediyor. Yapılan gelir testi sonucu haneye giren sadece benim gelirim olup hanede oturan 2 diğer çocuğumla birlikte 5 kişi olmamıza rağmen işlemlerde gelir 3 kişiye (anne, baba ve GSS’li oğlum) bölünerek ödeme basamağı tespiti yapılmıştır. Her ay 200 TL ödemekteyim. Oysa hanede 5 kişi yaşamaktadır. Böyle bir gelir testinin mantığı ne olabilir? (Zafer Kartal)

Zafer Bey, son yapılan düzenleme ile 25 yaşın ikmaline kadar olan borçlar silindi. Oğlunuz ise 25 yaşından büyük ama hala öğrenci olsa da 5510 sayılı Kanuna göre her ay GSS borcu adına çıkarılacaktır. Gelir testi konusuna gelince, zaten bu sistemi sizin de üzerinde durduğunuz konu sebebiyle ahlaksız buluyorum. Devlet önce diyor ki, oğlun artık 18 yaşını (lisede okuyorsa 20, üniversitede okuyorsa 25) geçti artık ana-baba üzerinden bakılamaz. Tamam burayı kabul ettik. Sonra gelir testi yapacağım diyor, ona da tamam. Ama oğlanın işi yok gücü yok, bu sebeple geliri de yok. Yok diyor devlet, oğlunun değil ailenin gelirine bakıp oğlana gelir çıkaracağım. İşte burada ahlaksız, devlet sen demin oğlun belli bir yaşı artık ana-babası ile ilgisi kalmadı demedin mi, şimdi neden aba-baba veya ailenin gelirine bakacaksın? Bakacaksan oğlanın gelirine bak. İşte bu sebeple sistem ahlaksız ve sistem düzeltilmeli bu ahlaksız sistemde oluşan tüm borçlar silinmeli ve sıfırdan yeniden ahlaklı hale getirip başlatılmalıdır. Bu sebeple oğlunuzun kronik bir rahatsızlığı yoksa ödemeyin ilerde mutlaka silecekler.

Eşiniz 54 yaşında emekli olacak

Merhaba Ali Bey, eşimin SGK’sı için bilginize ihtiyacımız var yardımcı olursanız çok memnun olacağız. Eşim 49 yaşında. 5 bin 675 prim gün sayısı var. Kalan hizmet süresi bir yıl 11 ay daha 23 yıl olmuş. Ali Bey ne yapalım yirmi beş yıla dolduralım mı yoksa emekliliğini isteyelim mi? Emekli olursak aylık alabilir miyiz lütfen yardımcı olun? (Fatma Yıldırım)

Fatma Hanım, verdiğiniz bilgilerden anladığım durum şu, eşiniz 1993 yılında işe girmiş. 1993 yılında işe girmiş olan erkekler, 54 yaşında en az 5 bin 675 gün ile emekli olurlar. Eşiniz prim ödeme gün sayısını tamamlamış ve emeklilik dilekçesinin 54 yaşını tamamlayıp 55 yaşından gün aldığı gün verebilir. Anladıklarım doğru değil ise lütfen tekrar bana yazın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısının tüm hakları Yeni Yüzyıl Gazetesine aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, kaynak gösterilemez.


Paylaş