DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Her gün 3-4 çeşit engelli sorunu ile uğraşmadığım gün yoktur desem yeridir.

Günüm ilk sorusu engelli memur başvurusu yapmak isteyen oğlumdan geldi. 2018 sınav sonuçlarına göre engelli memur atanacakların başvuru günlerinde sorunumuz, sıradan bütün tercihleri işaretleyelim mi idi, bir avukat olarak yargının zorluğunu bildiğimden lise mezunlarının 300 ye yakını Adalet Bakanlığı kadrolarına atanacağından pek taraftar değildim. Birkaç uygun tercih yapıp, bir sonraki atamayı beklemeyi önerdim. Öbür türlü tek başına bir engellinin başka bir şehirde tek başına yaşaması gibi bir sonuç doğuyordur. Çocuğum için çokta uygun değildi. Bir önceki engelli memur atamaları ayrı ayrı 5 parçada tamamlanmıştı. Tercih sonuçta engelli bireyde olsa çocuğumun.

İkinci sırada ise bir uzman görüşü istendi, 3-4 saat görüş yazmakla geçirdim. 2016 yılında iş kazası geçirin % 15,2 ve  aynı işyerinde 2017 yılında geçirdiği işkazasında % 65  meslekte kazanma gücünü kaybeden genç bir kardeşimizin isteyebileceği tazminat tutarlarını hesaplamaktı. Hesap güzeldi ama sorun kişinin ücret kadar her ay fazla mesai –hafta tatili çalışması idi, bu kişi kaza nedeniyle SGK dan gelir alma hakkı yanında, 10 yılı dolduğunda malül veya dilerse vergi indiriminden 15 yıl ile yaşlılık aylığına hak kazanması idi. Aman malül oluyor işte yaşlılık nereden çıktı demeyin. Yaşlılık aylığı alanlar çalışmaya devam hakkına sahipler, malüller kural olarak malül aylığı alırken çalışırlarsa aylıkları kesilmekte, bu da iş yaşamının dışına çıkılması anlamına geliyor.

Üçüncü sırada gelen soru ise 1995 yılında gazi olup bir ayağını kaybı nedeni ile engelli-vergi indiriminden emekli olmak isteyen arkadaşımızın emekli sorunu idi. 2330 sayılı yasaya 2014  yılında getirilen düzenleme ile gaziliğe neden olan engel dışında yeni bir engel aranıyordu sorunlarından biri buydu kolay aşılabilirdi ancak sorunun diğer boyutu 1997-2007 arasında kamuda işçi olarak çalışmasına rağmen uzun vadeli sigorta primine tabi olmayı seçmediği ileri sürülerek o dönemden hiç hizmet verilmemesi olgusuydu. SGK evrakların yok diyordu. Kurumu ise kapanmıştı. Üstelik ilk işe girişte birkaç ay uzun vade bildirilmiş sonrası ise hep SGDP olmuştu.

Dördüncü engelli işlemimiz ise adi malül iken emekli olmayan memurun daha sonra boşta olması nedeni ile askerlik görevinde elde ettiği adi malül hakkını kullanabileceğine dair üç üyeden ikisinin adi malül olur, bir üyenin hayır malül emekli olamaz kararını öğrenmemizdi.

Beşinci engelli işlemimiz, maliyenin reddettiği daha doğrusu % 40 tan az bulduğu oran işlemine karşı idari yargıda (vergi mah.) açtığımız davada verilen iptal kararına (halen BİM aşamasında İstinaftadır) göre mahkeme kararını ibrazla maliyeden vergi indirim yazısı istememize karşın ilgili birimlerin mahkeme kararına esas rapor ile halen çalıştığına dair istedikleri yazıyla yeniden maliye birimlerine başvuru idi, halbuki mahkeme kararlarını denetleme imkanları yok, ama ille de dayanağı raporu istiyorlar.

Engellinin bir değil yüzlerce tür sorunu var.

Benim birkaç engelli işlemim, avukatken ben baş edemiyorum. Allah size kolaylık versin. Algımızı değiştirmeden sağlıklı veya engelli, çocuklu veya yaşlı, hasta veya kazalı her birimiz yasa ile dahi güvenceye bağlanmış haklarımızı kullanırken zorlanacağız. Biraz empati ile hayatı hepimiz için çiçek bahçesine döndürmek mümkün.

Hayatını kendinize ve uğraşı gücüne sahip olmayanlara kolaylaştıran her adımınız için Engelli ve Engelli ailelerinin uğraşılarını takdir ediyor. Yüreği insan olan, engelli-engelsiz her bireye insanca yaklaşan yetkililere selam olsun.

Paylaş