EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI

EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI

 

Emeklilik aylığı bağlandıktan sonra ister 4/a’lı ister 4/b’li olarak tanımlanan, bir çalışma sürecine dahil olan herkes SGDP ödemek durumundadır.  01.10.2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olduktan sonra yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların, 4/a kapsamında işe girmeleri halinde yaşlılık aylıkları kesilecek olması ve SGDP ödeyerek bu arada emekli aylığını alarak çalışmalarını sürdüremeyecek olmasıdır. 01.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanlar açısından emekli olduktan sonra emekli aylığını almaya devam ederek 4/a ‘lı olarak çalışmak 5510 Sayılı Kanun’un 30 maddesi uyarınca artık mümkün olmayacaktır.

01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar ise emekli olduktan sonra emekli aylıklarını da almak suretiyle 4/a kapsamında çalışabilecek olup, yüklü oranda da sosyal güvenlik destek primi ödemek durumundadır.Emekli çalıştırmanın cazibesi de bir nevi yitmiş olmaktadır.

Bu düzenleme 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 14 üncü maddesine göre; Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler ile yasanın yürürlük tarihinden önce çalışmaya başlayan ve 5510 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra herhangi bir tarihte emekli olanların yeniden çalışmaya başlaması halinde, sosyal güvenlik destek primi açısından mevcut uygulamanın aynen devam ettirilmesi öngörülmüştür.

Yaşlılık aylığı alırken sigortalı işte çalışanlar , bu süre için geç. m. 14 gereğince sosyal güvenlik destek primi kesilerek çalışmalarını sürdürmek isterlerse , Kurum yaşlılık aylığını kesemez ve ödediği aylıkları da geri isteyemez.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma

 

506 Sayılı ve 1479 sayılı kanuna tabi olan sigortalılar yaşlılık aylıklarını alırken çalışmak istiyorlarsa sosyal güvenlik destek primi ödemek zorundaydılar.

5510 sayılı Kanun , sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma hakkı konusunda sigortalılar arasında ayırım yapmıştır.

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler , sigortalılık süresinden sayılmaz ve hizmet birleşmesinde dikkate alınmaz. Hem aylık alıp hem de sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıp , sonrasında aylıkları iade edip bu süreyi sigortalı süreye eklemek mümkün değildir.

Sosyal güvenlik destek primi yüksek oranına rağmen sadece iş kazası ve meslek hastalığı halinde çalışanın işine yarayabilmektedir.

Geçici m.14 ‘e göre “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar , vazife malullüğü , malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu kanun yürürlüğe girdiği sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” Tüm bunlarla ifade edilen , Ekim 2008  tarihinden önce ilk defa sigortalı olan veya aylık almakta olan ya da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar hakkında bu hükümler eskiden olduğu gibi uygulanmaya devam edecektir.

 

Yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının  , hiç prim ödemeden sigortasız olarak çalıştırılması yasal olmadığı için , çalışmaya başlayınca ya aylığı kesilecek ve tüm primleri ödenecek , ya da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek , hem aylığını hem de çalışmasının karşılığı olan ücretini alabilir.

3201 Sayılı kanun hükümleri uyarınca borçlanma yaparak yaşlılık aylığına hak kazananlar sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma imkanı yoktu .

3201 Sayılı kanunun 6. Maddesinde Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı dile getirilmişti.5997 sayılı kanunla bu hüküm kaldırılmış ve söz konusu sigortalılara hem yaşlılık aylıklarını alma hem de sosyal güvenlik primi ödeyerek çalışma hakkı tanınmıştır.

Bağımsız çalışan 5510 sayılı yasanın 4/b hükmüne tabi olanlar içinse sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri , aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler bu kanuna göre malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmez ve toptan ödeme yapılmaz.

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Esme Çeşme

Tlf :    0212 571 60 31

Tlf :    0212 571 60 33

Fx :    0212 571 60 08

E-mail:bakirkoy@alitezel.com

Adres:İncirli Cad.Limon Çiçeği Sk.Anıl  Apt.No:2 D:8 Bakırköy İstanbul

Paylaş