Emeklinin Aylığa Hak Kazanmadığının Emeklilikten Sonra Saptanması Halinde Aylığın Durumu

3 Şubat 2019

SGK’ca emekli aylığı bağlanan emeklilerin sonradan saptanan bazı hususlar nedeniyle emekli aylığının kesilmesi karşılaşılan olumsuzluklardan.

Mevcut uygulamada SGK’ya tahsis talebinde bulunan SSK (4/1-(a)), Bağ-Kur (4/1-(b)) ve kamu görevlisi (4/1-(c)) sigortalılarının talep tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunda öngörülen aylık bağlama koşullarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilip, bu koşulların oluşmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibariyle iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidiliyor.

Bu sigortalıların yeniden aylık bağlanması talebinde bulunmaları halinde, aylığa hak kazanma koşullarının oluşması koşuluyla, aylık bağlanması talep tarihlerini izleyen aybaşından itibaren aylıkları tekrar bağlanması mümkün bulunuyor.

Aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği halde sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan ve SGK’nın kendi kurumsal hatası (Hizmetlerin karışması, hizmet çakışmalarının daha sonra fark edilerek hizmet iptallerinin yapılması, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış tespit edilmesi vb.) nedeniyle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi durumunda, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecek olmakla birlikte,

– SGK’nın hatası sebebiyle yanlış aylık bağlandığının saptanmasından önce, aylığa hak kazanma şartlarının oluştuğunun anlaşılması halinde, bu şartların yerine geldiği tarihi izleyen ay başından itibaren yeniden talep koşulu aranmaksızın aylıkların bağlanması gerekiyor.

SGK’nın son tahsis Genelgesi ile bu konuda yeni olarak;

“- Kurum hatası nedeniyle yanlış aylık bağlandığının tespit edilmesinden sonra aylığa hak kazanma koşullarının oluşması durumunda, yeniden tahsis talebinde bulunulması halinde aylık bağlanacağı,

– Hizmet birleştirmesi yapılarak aylık bağlanan, ancak SGK’nın hatalı işlemleri sonucu yanlış statüde aylık bağlandığı tespit edilen sigortalıların, farklı statüde geçen hizmet sürelerinin tahsis talep tarihinden önce olması şartıyla, mevcut tahsis talebi diğer statüler için de geçerli sayılacağından, yanlış statüde bağlanan aylığın iptal edilerek, aylığa hak kazandığı statüdeki hak kazanma şartlarının yerine gelmesi halinde, yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın, sigortalıya aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle yaşlılık aylığı bağlanacağı,

– 4/1-(c) sigortalısı olarak görev yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, görevleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama koşullarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması halinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, göreve iade edileceği,”

Vurgulanıyor.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

Paylaş