EMZİRME ÖDENEĞİNİ ALMAK İÇİN (5510 S.Y.4.MADDE SİNİN 120 GÜN ŞARTI ÖNEMLİ) NEREYE BAŞ VURULUR VE EMZ

EMZİRME ÖDENEĞİNİ ALMAK İÇİN (5510 S.Y.4.MADDE SİNİN 120 GÜN ŞARTI ÖNEMLİ) NEREYE BAŞ VURULUR VE EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR KİMLER YARARLANIR.
Merhaba Yasin bey Ben zaman zaman serbest çalışan ve kendi imkanları ile sigortasını yatıran 2014 ve 2016 tarihlerin de iki çocuk annesi oldum ancak çocuk sahibi annelere emzirme parası ödeniyor diye   duydum ve gerçekten ihtiyaç sahibiyim  nereye ve nasıl baş vuracağımız konusun da yardımcı olmanızı bekler teşekkür ederim .sıla T.
Merhabalar Sıla hanım kardeşim zaman zaman çalıştığınızı ve kendi imkanlarınızla sigortanızı yatırdığınızı yazmışsınız  bu durum da kanun lar ilgililerden ilk istediği şartlardan biri 5510 sayılı yasanın 4.maddesinin A bendi  kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,gerektiğini söylüyor ve şartlarınız haiz ise sorun yok herkes gibi yani her faydalanan anneler gibi sizinde hakkınızdır ve sosyal devlet anlayışı de böyledir olmalıdır esen kalın.
Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan hakları düzenleyen 16 ncı maddesinde; Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
1) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
2) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
şarttır.Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.Kay.5510 sayılı kanun.esen kalın.
Yasin Kanat
Sosyal Güvenlik Uzmanı .
Paylaş