Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)

Bilindiği üzere halk arasında rapor parası olarak bilinen  geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır.  Rapor ücreti ise, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışmadığı günlerine dair işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahibine ödenen ücrettir. Bu sayede raporlu olarak geçirilen  dönemlerde gelir kaybının önlenmesi ve mağduriyetlerin olmaması amaçlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği mevcuttur.

 

  • Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.
  • Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 gün SSK primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
  • Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

 

Rapor parası alabilmeniz için gerekli bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir;

 

  • İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün SSK primi yatırmış olmanız gerekmektedir.
  • 1 veya 2 gün gibi az sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğini(rapor ödemesini) alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar. Ancak ilk iki günlük raporun ücretinin işveren tarafından ödeyeceğine dair Yasada düzenlenen bir kanun maddesi yoktur. 1 veya 2 gün rapor alanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenmez. Bu yüzden iş göremezlik ödeneği almak için uzun süreli raporlar almanız gerekmektedir.
  • Rapor parası alabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aldığınız raporda herhangi bir teşhisin bulunması gerektiğidir. Yani aldığınız raporda teşhis bulunmuyorsa iş göremezlik ödeneği alamazsınız.
  • Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.
  • İş göremezlik raporunuzu aldıktan sonra anında iş göremezlik ödeneği almayı beklemeyin. Çünkü iş göremezlik raporunuzun bitim tarihinin üzerinden en az 1 ay geçtikten sonra size iş göremezlik ödeneği yapılabilir.
  • İş göremezlik ödeneği almaya hak kazandıktan sonra ödemelerinizi Ziraat Bankası’ndan alabilirsiniz. 9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ödemelerinizi Ziraat Bankası’nın şubelerinden herhangi birinden online ödeme olarak alabilirsiniz. Ziraat Bankası’nda hesabı olanların hesabına, hesabı olmayanlar takip eden ayın 8-14 arası ödenmektedir.
  • Rapor parası alacağınız miktar rapor aldığınız gün sayısına göre değişmektedir.

 

4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı halinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

 

Neslihan POLAT

maltepe@alitezel.com

neslihan.polat@alitezel.com

Tel : 0216 305 40 14-15

Paylaş