Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarları Nelerdir?

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

Herhangi bir sosyal güvencesi 4c – 4a- 4b (Emekli Sandığı – Ssk – Bağ-kur) olmayan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescil edilmekte olup, anılan kapsamda tescil edilen bu kişilerin tescil tarihinden itibaren yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan, MERNİS kayıtlarında yer alan ve aynı hanede yaşamayan öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir.

Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançlarına göre ödeyecekleri prim tutarına yer verilmiştir.

Buna göre; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı:

– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,

1.647,00 / 3 = 549,00 TL x % 12 = 65,88 TL

– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,

1.647,00 TL x % 12 = 197,64 TL

– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1.647,00 TL x 2 = 3.294,00 TL x % 12 = 395,28 TL

olarak Genel Sağlık Sigortası primi ödeyeceklerdir.

Paylaş