GSS borçlarına af bekleniyor

LISE ve üniversite mezunlarına iki yıl genel sağlık sigortası (GSS) bedava oldu. Şimdi Genel sağlık sigortası borçlarına da af bekleniyor. TBMM tarafından kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine;

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre;


Lise/Dengi öğrenim/ Üniversite Mezunu Bakmakla yükümlüsü olmayan yani evli olmayan, çocuğu olmayan,

Lise/Dengi okuldan mezun isen 20 Yaşını geçmeyecek, 

Üniversite mezunu ise 25 yaşını geçmeyecek,

Yaş ve Mezuniyet durumuna göre en fazla 2 yıllık GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alacaklar.

Evet, 6663 sayılı Kanun ile GSS borçları olsa da lise ve üniversite mezunu gençler sağlıktan faydalanacaklar ama bu gençlerin (sayıları 8 milyon) birikmiş GSS borçları da var ve her birinin ortalama 3500 lira borcu ortada duruyor. İşi gücü de olmayan bu gençler mevcut borçlarının da silinmesi talepleri var.

Muhtemelen de bu ay TBMM’ye sevk edilecek yasa tasarısı için de bu talep karşılanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihi olan 10/2/2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren hak tanınan iki yıllık sürenin 10/2/2016 tarihinden sonra biten kişilerin de, 10/2/2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1) kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden 10/2/2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil kaydının 9/2/2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

Madde kapsamına giren kişilerden (60/c-1) bendi kapsamına alınanların evlenmesi halinde durum değişikliği nedeniyle, evlilik tarihinden bir gün öncesi itibarıyla (60/c-1) tescil kaydının sonlandırılması gerekmektedir.

LİSEDEN MEZUN OLANA 2 YIL GSS BEDAVA

18 yaşını 17/8/2016 tarihinde dolduracak olan ve lise/ dengi bir okuldan 15/6/2016 tarihinde mezun olan Ahmet, ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmadığı için 5510 sayılı Kanun gereği 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar (60/c-1) kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır( 17/08/2016). 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme uyarınca Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi dışındaki diğer fıkra ve bentleri kapsamında sigortalı olmaması ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması koşuluyla Ahmet’in 17/8/2016- 16/6/2018(20 yaşında değil mezun olduğu tarih 20 yaşından önce dolduğu için mezuniyet tarihi dikkate alınır) tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

✶ ✶ ✶

Lise/dengi bir okuldan 30/6/2016 tarihinde mezun olan Betül, 18 yaşını 1/9/2015 tarihinde doldurmuştur.

Ana/ babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı olmayan Betül, 1/9/2015 tarihinde (60/g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup 6663 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden tescil kaydı lise/ dengi öğrenimden mezun olduğu tarih olan 30/6/2016 itibarıyla sonlandırılacaktır.

Betül, mezuniyet tarihini izleyen 1/7/2016 tarihinde (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilecek olup, tescil kaydının 20 yaşını doldurduğu 1/9/2017 tarihinden bir gün öncesi olan31/8/2017 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.

(Mezuniyet 01/07/2018 doluyor, 20 yaş ise 31/08/2017 dolacak,yaş önce dolduğundan 31/08/2017 dikkate alınacak)

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLANLARIN DURUMU YÜKSEKÖĞRENIMDEN

28/6/2014 tarihinde mezun olan Cemil, 25 yaşını 1/8/2017 tarihinde dolduracaktır.

Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan Cemil’nin 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla, herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaması nedeniyle 10/2/2016 tarihinden önce açılmış (60/g) bendi kapsamında tescil kaydı var ise bu tescil kaydının 9/2/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılarak 10/2/2016- 29/6/2016 tarihleri arasında (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

✶ ✶ ✶

Yükseköğrenimden 27/2/2015 tarihinde mezun olan Dilek, 25 yaşını 24/2/2017 tarihinde dolduracaktır.

Ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmayan Dilek, 4/5/2015-17/10/2016 tarihleri arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalışmıştır.

18 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmadığı için 1/1/2012 tarihinde (60/g) bendi kapsamına alınan Dilek’in, Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği sigortalı çalışmasının sona ermesini takiben sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi izleyen günden, 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenlemedeki şartları taşıması koşuluyla mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren iki yıllık süre dolmadan 25 yaşını doldurduğu 24/2/2017 (hariç) tarihine kadar (60/c-1) bendi kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısının tüm hakları Yeni Yüzyıl Gazetesine aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, kaynak gösterilemez.


Paylaş