Hakkımızda

Hakkımızda

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği, üyelerin sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve mesleki yönlerden hak ve yararlarını korumak, ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi, tecrübe, birikimine ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.


Bu amaçları gerçekleştirmek için;

  • Çalışma ve Sosyal güvenlik mevzuatımız çerçevesinde işletmelerin ve işyerlerinin sürdürülebilir bir şekilde işlemlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapma,
  • İşçi işveren ilişkilerinin sağlıklı bir yapıda sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için müşavirlik yapma,
  • Sosyal politika ve istihdam alanına giren konularda ilgililere ışık tutmak amacıyla araştırma ve incelemeler yaparak raporlar sunmak ve yayınlama,
  • Sosyal güvenlik müşavirliğini yasal çerçeveye kavuşturma,
  • Sosyal güvenlik ve iş mevzuatını geliştirilmesine yönelik projeleri hazırlama,
  • Yayınlar yapma,
  • Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere konunun ilgili tüm taraflarına ve toplumun her kesimine eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda üyelerin eğitimine katkıda bulunma,
  • Üyelerin sosyal güvenlik ve iş mevzuatını öğrenmelerini sağlama,
  • Üyelerin kendilerini yenilemelerini sağlamak için eğitimler düzenleme,
  • Üyelerin çalışma koşulları ile hizmetlerinin verimliliğini konularında inceleme ve araştırma faaliyetlerini yürütür.

Bu Başlık İlginizi Çekebilir

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın