HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ

İşverenlerin bazıları uzun süreli rapor alan işçilerinin iş sözleşmelerini sonlandırma yoluna gitmektedirler. Oysa kanunlarımızda bu uygulama açıklanmış olsa da işverenler bu açıklamaları pek dikkate almadan işlem yaptıkları görünmektedir.
Hastalanan işçi SGK ile anlaşmalı hastanelerden hastalığına göre çalışamaz raporu alırlar. İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. Hastalanan işçinin işten çıkarılmasında ihbar süresi ile rapor arasında ilişki kurulması gerekir. Bunun içinde altı hafta + ihbar süresi formülü devreye girer.
Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. 
Bir işyerinde bir yıl çalışma süresi olan işçinin hastalık nedeniyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekiyor. 10 haftalık sürenin hesabın da 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir.

4857 sayılı İş Kanunu SÜRELİ FESİH – MADDE 17.

– Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Yargıtay’ın bu yönde kararları da bulunuyor. Örnek kararların bir tanesin de “işçinin raporlu ve istirahatli geçirdiği süre normal ihbar süresini aştığında işverenin ihbarsız fesih hakkı doğar şeklindedir”

Örneğin:

Bir firmada çalışan A, 2 yıldır çalıştığı işyerinden rahatsızlığı sonucu 90 günlük sağlık raporu almıştır. İşveren A’yı ne zaman işten çıkarma hakkı ortaya çıkabilir?
A ihbar süresi+6 hafta formülüne göre işlem yaparsak;
2 yıllık kıdemine karşılık 6 hafta+6 hafta=12 hafta*7 gün=84 gün sonra iş akdi fesih edilir.
İşçi A, iş akdi 84. günden sonra işten çıkarabilir. Şayet A, 84 günlük süre dolmadan işten çıkarılırsa işveren ihbar öneli+6 hafta süresine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Hastalığından dolayı işçi A, 84 günü dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi A’nın rapor süresinin 84 günlük kısmı kıdem tazminatına esas süreye ilave edilecektir.

Hastalık dolayısıyla raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için beklenilmesi gereken süre olan 6 hafta + ihbar süresi dolmadan önce işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilirse;

–  Usulsüz  fesih sayılır. Usulsüz fesih yapıldığı takdirde işveren işçiye ihbar tazminatı ve bir yıldan fazla çalışması var ise kıdem tazminatı öder.

–  İşçi iş güvencesi kapsamında ise işe iade davası açabilir.

–  Raporlulukta bekleme süresinde beklenilmeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi işçinin bir yıllık çalışmasını doldurmayı engelleyerek kıdem tazminatına hak kazanmayı ortadan kaldırmaya yönelik ise işverenin kötü niyetli olursa kötü niyet tazminatı öder.

FIRAT ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Paylaş