HİZMET TESPİT DAVALARI (4)

Yargılama sırasında son işlemlerden olmak üzere başlangıç tespit davalarında ilk işe giriş bildirgesindeki imzanın sigortalıya ait olup olmadığı yönünde imza incelemesi, gün ve kazanç tespiti dosyalarında ise bu hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

Yeni dönemde  hizmet tespiti davalarında artık SGK hasım olmadığından hakkında karar verilmez, Başlangıç tespit davaları sadece SGK’ya karşı açılmış ise, SGK hakkında karar verilir.

Kapalı şirketlerin ihyası ise Ticaret Mahkemelerince hangi nedenle ihya istenilmiş ise sadece bu davaya has olmaz üzere karara bağlanır.

Başlangıç tespit davalarında 1 gün başlangıca karar verilir. İstemde bulunurken 1 gün asgari kazançla tespitine denilmesinde yarar vardır. Eskiden kazancın belirtilmemiş olması SGK nezdinde sorunlar yaşatırdı. Ancak kazanç ibaresi eklenmese de  asgari kazançtan işlem yapılır.

Gün tespiti davalarında;

Daha önce bildirim varsa ise bu bildirimli süreler sayılıp dışlanmak sureti ile bildirilmeyen günlerin liste halinde sıralanması ile gün belirlenir.

Aidiyet davalarında bu hizmet başkasının değil benim iddiaların … kişisine ait şu dönem günlerinin davacıya adına kayıt ve tescili sağlanır.

Bildirimli olup eksik bilgi veya farklı bilgideki kayıtlar düzeltilir. Arslan soy isimli kaydın aslan olarak düzeltilmesi gibi,

Kazanç tespitlerinde;

Her bir dönem kazancının bildirilmesi gereken tutar belirlenir. Örnek Ocak 2018 de bildirilen 3.000TL yerine 9.000 TL olarak tespitine veya 6.000TL eksik kazanç bildirildiği 9.000TL tespitine şeklinde tüm dönemler gün ve kazançlar-eksik kazançlar listelenmek sureti ile karar verilebilir.

Kazanılmayan davalar ret edilecektir.

Ret işleminde Başlangıç Tespit Davalarında SGK vekiline diğer davalarda davalılar vekiline ret vekalet ücreti ödenir. (Halen 2.000TL civarındadır). Kabul halinde aynı tutar davacı vekiline verilir. Yine davanın reddi halinde masraflar davacı üzerinde kalırken, kabul halinde davacıya verilir.

Kararlar önce Bölge Adliye nezdinde İstinafa, sonrasında Yargıtay incelemesine (temyize gider). Yalnızca bu süreç en az 1,5 yıl sürer. Bir hizmet tespiti davası bozulup gelmez ise 2,5-4.000 yıl arasında bir sürede tamamlanabilir.

İstinaf ve temyiz  işlemi kararı alınca 2 hafta süre içinde yapılır, Çok azda rastlansa SGK vekilleri (özellikle sözleşmeli olanlar) işi bırakma süreçlerinde bu süreleri kaçırabilmekte ve kararlar kesinleşebilmektedir.

Kararlar kesinleşmedikçe işlem yapılamaz.

Ama her nasılsa SGK vekilleri vekalet ücretlerini işleme koyabilmekteler. Yine davacı vekillerinde kesinleşmeyi beklemeden vekalet ücretlerini Kurumdan talep etmekteler. Ancak kararın içeriği yerine getirilmez.

Tespit davasında çok sınırlı hallerde tedbir kararı verilir. Bu husus daha çok genel sağlık sigortasından yararlanma hali ile sınırlıdır. Birde birikmiş icra borcunun durdurulması istenebilecektir. Kesilen aylığın tedbir sureti ile devamı kararları veren birkaç uygulama dışında buna karar verilmez.

Hizmet tespit davalarının vazgeçilmezliği ilkesi uyarınca feragatla sonuçlanamaz ve ancak takipsiz bırakılabilir iken son içtihatlarda, davadan vazgeçmenin, hakkın esasını etkilemediği, yeniden dava açmak üzere feragat edilebileceği kabul edilmektedir.

Paylaş