İŞ KAZASI YAŞANMAYAN İŞVERENLERE TEŞVİK

İş kazası yaşanmayan “Çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerine prim teşviki uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor.

Prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde son 3 yılda iş kazası meydana gelmeyen işverenler yararlanacak. Teşvik tutarı, SGK’ya bildirilen prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Prime esas kazancın yüzde 1’i tutarında işsizlik sigortası primi teşviki uygulanacak.

2019 yılında teşvikten yararlanmaya başlayacak işveren, 2021 yılı sonuna kadar işsizlik primi ödemeyecek. İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için en az 10 kişi çalışması ve bu işyerlerinde ölümle ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmaması şartı aranacak. Teşvikten yararlanmakta olan işyerinde çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda, izleyen aydan itibaren teşvik uygulamasına son verilecek. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmamış olan işverenler teşvikten yararlanamayacak.

Teşvikten yararlanacak işverenlerin İş-Kur veya SGK’ya herhangi bir başvuruda bulunması gerek yok. Sosyal Güvenlik Kurumu, her yılın sonunda veri tabanındaki işyerlerini tarayarak, son üç yıl ölümlü ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyenleri belirleyerek koşulları sağlayan işverene Ocak 2019 tarihinden itibaren üç yıl süreyle teşvik verecek.

Teşvikten yararlanırken meydana gelen iş kazasını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin yararlandıkları teşvikler, gecikme faiziyle geri istenecek ve bu işyerleri 5 yıl süreyle teşvikten yararlanamayacak.

Fırat ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Paylaş
  • 8
    Shares