İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?

İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER

İlgili çalışmaları yapan yetkililerin işçi ve işverenleri böylesi önemli etkileri olan haklar da kesinlikle sosyal güvenlik uzmanlarının ilgililerinin görüş ve önerilerine baş vurmaları gerektiğine inanıyorum ayrıca her iki tarafa da eşit mesafede olan ve taraf olmayan sendikalara da sormakta yerinde olurdu diye düşünüyorum Ve.

İşçi alacakları için zaman aşımı davalarında süre kısalıyor:

İŞÇİ alacaklarında dava açma için verilen (zaman aşımı) süreleri yeniden düzenleniyor.


İşçiler mevcut durumda isterlerse geçen yıl ödenmeyen ücret veya mesailere ayrıca işten atıldıklarında ise tazminat hakları için işveren dava açabiliyorlar. Bunun için halen ücretlerde 5 yıl, tazminatlarda 10 yıla kadar zaman aşımı süresi bulunuyor ve bu süre içinde istenirse çalışan tarafından işverene dava açılabiliyor.

Ancak iş dünyasından gelen itirazlar üzerine konu gündeme alındı. İş dünyası, 10 yıla kadar uzayan sürelerin suistimallere neden olduğu ve çalışma hayatında barışı bozduğunu savunuyor. Yapılacak yeni düzenlemede, zaman aşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilebileceği belirtiliyor.


İLGİLİ BAKAN DA AÇIKLADI:

Konu geçtiğimiz günlerde işadamlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bir araya geldiği toplantıda da tartışıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğindeki toplantıda, zamanaşımı davalarında sürenin çok uzun olmasının sıkıntılara neden olduğunu belirten işadamlarına yanıt veren Bakan.Adalet Bakan lığı’ yla birlikte yeni bir çalışma yürüttüklerini ve süreleri gözden geçireceklerini söyle diğni basında duyduk ve Zaman aşımları konusunda yapılacak çalışma hem Borçlar Kanunu, hem de İş Kanunu’ nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

SON KARAR MECLİSTE:

Çalışma Bakanlığı yetkilileri, zaman aşımı sürelerinin sınırlandırılması konusunda ilk olarak 2 yıl seçeneğinin gündeme geldiği bilgisini verdi. Ancak bir süredir yürütülen çalışmaya gelen görüşler sonrasında, zaman aşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilmesi düşüncesi oluştu. Yetkililer, “Düzenlemenin yer alacağı taslak çalışması Adalet Bakanlı ğı’n ca yapılıyor. Taslak, TBMM’ye sevk edildiğinde, süre konusunda son kararı komisyon karar verir” görüşünü dile getirdi.


Tazminat için 10 yıl süre var:

Halen geçerli olan mevzuata göre, iş alacak davalarında farklı kanunlara göre zaman aşımı uygulanıyor. Bu kapsamda tazminatlar için Borçlar Kanunu’na göre işlem yürütülüyor ve zaman aşımı süresi 10 yıl olarak hesaplanıyor.


Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve iş kazası sebebiyle doğan alacaklar da, bu kapsamda yer alıyor. Ücretlerdeki zaman aşımında ise 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alınıyor.

Yolluk, ikramiye, izin ücreti ve fazla çalışma ücretleri de bu kapsamda değerlendiriliyor ve alacağı bulunduğunu belirten çalışanın 5 yıl içinde dava açması gerekiyor. İşe iade davasında ise süre bir ayla sınırlı bulunuyor.


İşverence sebepsizce veya geçerli olmayan bir sebeple iş akdinin feshedildiğini belirten çalışanın, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde dava açma hakkı bulunuyor

kaynak sgk verileri.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı.

Paylaş