İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

2015 Yılının Ocak ayında iş akdim fesih edildi.Buna karşı açtığım davayla işe iademe karar verildi.Bu kararı da yargıtay onadı.İşverende işbaşı yaptırmadı.Boşta geçen 4 aylık süre ve işbaşı yaptığımdan dolayı tazminatımda ödendi.

SGK Emekli olmak için aradığı yaş,sigortalılık süresi ve günü doldurdum.

Davam sürerken emekli şartlarım olmasına rağmen emekliliğe müracaat etmedim.Bunun nedeni net olarak bilgi alamadım.Bu durumda olanlar nasıl bir yol izlemesi gerekir?İsmi Saklı

Sayın okurum işe iade davası devam ederken,SGK emeklilik için aradığı 3 şart olan;

a.)Sigortalılık Hizmet Süresi,

b.)Prim Gün Sayısı,

c.)Yaş şartlarını tamamlayarak dava aşamasında SGK emeklilik başvurusu yapabilirdiniz.

Çünkü sizin davanızın niteliği işe iade davası olduğundan,ortada bir hizmet tespiti yok,kısaca SGK aradığı 3 şartı değiştirecek bir durum bulunmamaktadır.

Bununla ilgili 2011/58 sayılı Genelge de düzenlemeye yer verilmiştir.

İş akitleri feshedilen ve mahkeme kararıyla görevlerine iade olunanların aylıklarının kesilmesi ve yeniden başlatılması

”4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesine göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığının mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde, sigortalının, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kollarına ait primler kesilmektedir. Bunlardan özel sektörde çalışmakta iken mahkeme kararı alınana kadar geçen sürede Kurumumuzdan aylık talebinde bulunan ve taraflarına yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 07.09.2005 tarihli ve 12-149 Ek sayılı Genelgesi ile tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, tahsis talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları uygun görülmüştür.”

12-149 EK SAYILI GENELGE

”İş sözleşmesinin fesh edildiği tarihten sonra fiili çalışmanın bulunmadığı, bu nedenle iş akdinin fesh edildiği tarihten sonra işten ayrılma şartının gerçekleşmiş olduğu, aylığın iptali halinde açılacak davaların, muhtemelen Kurumumuz aleyhine sonuçlanacağı, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğratacağı hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu dört aylık sürede ücret ve diğer hakları ödenen sigortalılardan tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, tahsis talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları uygun görülmüştür.Tercihleri alınmadan tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıkları iptal edilenlerin, Kuruma verecekleri dilekçe veya Sigorta Kolu Tercih Bildirimi ile tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullanmaları halinde, tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılıkları, sosyal güvenlik destek primine dönüştürülecek, bunun için de ilgili işverenden cari usullere göre İptal Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile belge türü kodu “02” olan Asıl veya gerektiğinde Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alınacak, ancak, bu belgeler yasal süre geçtikten sonra verilmiş olsa bile 08/11/2004 tarih ve VIII-836999 sayılı Genel Yazıya istinaden idari para cezası uygulanmayacak, bunların iptal edilen aylıkları yeniden bağlanacaktır. Feshin geçersizliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar sigortalıya çalıştırılmadığı süre için en çok dört ay için ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi kesilmesi halinde, işverenlerden ayrıca sözleşmenin fesh edildiği tarih itibariyle Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgesi’nin Kuruma verilmesi talep edilmeyecektir.”

SONUÇ:

İşe iade davası devam edenler,emeklilik için aranan şartları elde etmeleri halinde SGK müracaat edebilirler,emekli olduklarını işverene bilgi vermesi durumunda boşta geçen süre için verilecek 4 aylık APHB tüm sigorta kollarından değil,emekli olarak APHB verilerek SGDP ödenerek ikinci bir işleme gerek olmadan emekli olabilirler.

Emekli olmak için dava aşamasında müracaat etmeyenler,dava sonuçlandığında aylık tahsise müracaat ederlerse boşta geçen süre tüm sigorta kollarından işverence bildirilse de ,emekli aylığı bağlandığında dikkate alınmayan 4 aylık süreye ait APHB ,ikinci kararla emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınır.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

25 yıl 4500 gün ile 60 yaşında emekli olur

30/10/1980 doğumlu oğlum ilk defa 20 yaşında askere gitmeden önce 2000 yılında sigortalı oldu.4/a olarak 4500 gün prim ödemesi var.Yurtdışında mesleği ile ilgili çalışmaya giderek uzun yıllar orada kalmayı düşünüyor.Ülkemizden ne zaman emekli olur?Fahri

a.)7000 gün ile 60 yaşında

 

b.)25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün ve 60 yaşında emekli olur.

Bu durumda oğlunuz tercih yaparak 7000 gün seçerse yurtdışı borçlanma ile birlikte aradaki gün boşluğunu tamamlar yada hiç borçlanma yapmadan 4500 gün ile de emekli olur.

 

Yurtdışı borçlanma ile 15 yıla tamamlar Bağ-Kur emekli olur

1955 Doğumlu eşim,1983-1985 yılları arasında Almanya’da ev kadınlığı süreleri,1998-2003 yılları arasında Hollanda ev kadınlığı süreleri olmak üzere toplam da yurtdışında ikamete dayalı 9 yıllık süresi var.3 çocuğumuz var.1975 doğumlu,1980 doğumlu ve 1984 doğumlu olmak üzere,Türkiye de 2011 yılında Bağ-Kur statüsünden girişi var,3 yıl kadar prim ödendi.Ne zaman emekli olur?Fırat

İkamete dayalı yurtdışı borçlanmasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olsa da ,hizmet akitli çalışma olmadığı için sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Çocuklarınızın doğum tarihleri sigortalılık süresinden önce olduğundan dolayı doğum borçlanması yapamazsınız.

Öncelikle 9 yıllık ikamet dayalı süreleri yurtdışı borçlanması yaparak ödeme şansınız var.

Bu durumda 9 yıllık süre ilk başlangıcı 2002 yılına geriye çekecektir.

Eşinizin 3 yıllık Bağ-Kur süresi de ilave edildiğinde 12 yıllık süre olacak,eşiniz isteğe bağlı 3 yıl prim öderse yada vergiden muaf oya dantel,nakış statüsünden indirimli prim ödeyerek her yıl için 1 puan artan prim oranı ile de eksikleri tamamlar.

Eşiniz 60 yaşını doldurmuş,5400 günü tamamladığında Bağ-Kur emekli olacaktır.

Erken yaşlanma nedir?

Eşim 45’li yaşlarında olmasına rağmen geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sanki 60 yaşında insan durumuna geldi.

Bu durumda SGK emekli olabilir mi?İkbal

Erken yaşlanan sigortalılar

Kanunun 28. maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

– Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

– 55 yaşını dolduran,

– En az 5400 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanacaktır.

Erken yaşlananlar için Kanunda herhangi bir kademelendirme öngörülmediğinden gerek 4/1-(a) gerekse 4/1-(b) sigortalılarının Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları ve Kanunda aranan koşulları yerine getirmeleri halinde, erken yaşlanma nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Sigortalıların; Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği, çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olduğu ile erken yaşlanma halleri, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulu tarafından tespit edilecektir.

Sorularınız için  yazışma adresi:

 

vedat.uzman@gmail.com

Paylaş