İşgöremezlik ödemesi hesaplamasına Anayasa Mahkemesi DUR dedi.

  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İşgöremezlik ödemesi hesaplamasına Anayasa Mahkemesi DUR dedi.

İşgöremezlik ödemesi hesaplamasına Anayasa Mahkemesi DUR dedi.

21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi ’nin 01.02.2024 tarihli ve 2024/31 sayılı Kararı ile, 5510 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “…hastalık ve analık…” ve “…analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki…” ibareleri ile ikinci cümlesi (“Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”) iptal edilmiştir.

☑ İptal nedeni incelendiğinde;
15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Kanun’un gerekçesinde analık ve hastalık durumlarının öncesinde prim tutarlarının yüksek bildirilmesi veya sahte sigortalılık gibi durumlar ile haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçebilmenin amaçlandığı, bu yüzden analık ve hastalık hallerinde ödeneğe esas dikkate alınacak günlük kazanç tutarının bulunmasında son 3 ay yerine son 12 ayın ortalamasının dikkate alınması gerektiği öne sürülmüştü. Ancak AYM Kararı’nda, bu durumun art niyet gütmeyen sigortalıları da mağdur etmeye sebebiyet verdiğine oy birliğiyle karar verildiği görülmektedir.

Bu noktada, iptal kararı 21 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bu Kategoride Çok İzlenen

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın