İşsizlik Sigortası ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İşsizlik Sigortası ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

İşsizlik Sigortası ve Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

3 Şubat 2024 tarih ve 32449 Sayılı Resmi Gazetede İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

“Genel Salgın” da artık kısa çalışma sebepleri arasına dahil edilmiştir.

“Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.”

“Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşülür.”

6111 KANUN KODLU İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ

“31/12/2025 tarihine kadar işe alınan personeller dolayısıyla 6111 kanun kodlu teşvikin uygulanmasına devam edilir. Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli aylığı 7500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Emekli aylıklarına 2024 Ocak döneminden geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılmıştır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

a)     Asgari ücret desteği 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi için geçerli olacaktır.

b)     Günlük destek tutarı 23,33 TL olacaktır.

1)  2024 yılından önce tescil edilmiş işyerleri için, 2023 yılının aynı döneminde günlük kazancı 671 TL ve altında olan sigortalıların (Toplu sözleşme kapsamındaki işyerleri için bu tutar 1341 TL, linyit ve taşkömürü işyerleri için bu tutar 1789

TL’dir)) toplam gün sayısını geçmemek üzere, cari ayda bildirilen sigortalıların toplam gün sayısı x 23,33 TL

2)  2024 yılında tescil edilen işyerleri için toplam gün sayısı x 23,33 TL

c)     Destek tutarı, cari ay sigorta prim ödemeleri esnasında mahsup edilecek olup, diğer teşvikler gibi ayrıca herhangi bir kanun numarasında bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

d)     Destekten yararlanmak için, 2023 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında en az bildirim yapılan aya ilave olarak cari ayda sigortalı bildirimi yapılması gerekmektedir.

e)     2024 yılında herhangi bir sebeple sigortalıların prime esas kazançlarının 2000,25 TL’nin altında eksik bildirildiğinin tespiti halinde, işverenin 15 gün içerisinde bu eksikliği tamamlaması koşuluyla destekten faydalanması mümkün olacaktır.

f)      İşveren tarafından süresi dışında kendiliğinden verilen düzeltme beyannamelerinde destekten faydalanılmaz. Bununla beraber, denetim ve kontrol veya diğer kamu kurumlarından intikal eden bilgilerden kaynaklı olarak geriye doğru düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, ilgili yılda kullanılan asgari ücret destekleri faizi ile beraber geriye talep edilir.

Bu Kategoride Çok İzlenen

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın