İstirahat Raporlarında 14 Önemli Bilgi

aciklama

İstirahat Raporlarında 14 Önemli Bilgi

İstirahat Raporlarında sigortalının istirahat sonrası çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp yapılamayacağı hususunun belirtilmesi gerekir.

İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün rapor verebilir. Bu rapor için iş göremezlik ödeneği ödenmez.

Özel muayenehaneden alınan istirahat raporuna iş göremezlik ödeneği ödenmez.

SGDP’ne tabi çalışanların "Hastalık ve Analık" hallerinde iş göremezlik ödemesi yapılmaz. İş Kazası raporlarında ödenir.

Sigortalı personele işveren tarafından geçici iş göremezlik ödeneği işveren prim borçlarından mahsup edilebilmesi için mahsuplaşma protokolü yapılması gerekir.

Birden fazla istirahat raporu alınması halinde ilk istirahat raporu ikinci istirahat raporunun başlangıç tarihinden bir gün öncesi bitmiş sayılır.

Kadın işçinin, 37. Haftaya kadar alınan çalışabilir raporu alması ve hastalık veya iş kazası raporu alması halinde iş göremezlik ödeneği ödenir. (hastalık raporu gebelik durumu ile verilmesi hariç)

APHB eksik gün nedeni 01 (istirahat) kodu ile bildirilen sigortalılarda çalışılmadığına dair bildirim yapılmış sayılır.

Atıfet kabilinden yapılan ödemeler de MuhSGK da "prim bildirilen sigortalı, istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır" Evet seçilmesi gerekir. İşverenler burada Birden fazla kodu ile bildirim yapması halinde bu kutucuğu işaretlemelidir. Aksi durumda bildirim yapılmış sayılmaz.

İşveren tarafından çalıştı bildirimi yapılan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. İşçinin bu dönemde çalıştığı tespit edilirse ödenen iş göremezlik ödeneği geri alınacaktır.

Uzun süreli raporlarda rapor onay süresi rapor bitiş tarihini takip eden ayın 26sına kadar yapılmalıdır.

İşten çıkartılan sigortalı için işten ayrıldığı tarihten sonraki günler için çalışılmadığına dair bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

İş göremezlik ödeneğine müstahak olmayan çalışanların (hastalık- analık hallerinde) çalışmadı bildirimi yapılmaması halinde ipc uygulanmaz.

İşyerinin ekranına düşen raporda çalışanın işyerinde çalışmaması durumunda işverenin personelim değildir bildirimi yapmalıdır.