Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi,  Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesiyle, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. 25.05.2016 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı ile ilgili  getiren yasaklamanın hangi işlerde uygulanacağı ve hangi meslek gruplarını kapsayacağı bu makalenin konusu olacaktır.

II- Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşyerleri:

Özellikle inşaat ve diğer tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sıkça medyada gelen ve en son 2015 yılında 1206 işçinin hayatına mal olan iş kazalarını ve işçi ölümlerini önlemek  amacıyla kanunda yapılmış olan bu düzenlemeye göre, 25.05.2016 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır. Bundan dolayı, 25.05.2016 tarihinden itibaren ilgili tebliğde belirtilen işlerle ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacaktır.

Yapılan bu düzenlemeye göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.05.2016 doldu)  bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olan ve tebliğde yer alan mesleklerde çalışanlar için “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu olan işler açıklanmıştır. Tebliğde belirtilen ve aşağıda yazılı bulunan toplam 48  meslekle ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişiler, 25.05.2016 tarihinden sonra bu mesleklerde çalışamayacaklar. Ancak,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan kişilerin, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

III- İdari Para Cezası:

Bu konudaki denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır.  Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak Tehlikeli ve çok tehlikeli  mesleklerde,  Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Mesleki Yeterlilik  Belgesi olmayan işçilerin çalıştırılması durumunda işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan  işçi  için 500,00 TL idari para cezası verilecektir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre verilecek olan idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

IV- Mesleki Yeterlilik Belgesi Nerden ve Nasıl Alınacak:

 

Belge almak isteyenler, www.myk.gov.tr sitesine girerek, “belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler” bölümünü seçerek, listede bulunan sınava girilecek mesleğin karşısındaki yetkilendirilmiş kuruluşlardan herhangi birine müracaat edilebilecektir.

5544 sayılı Kanuna göre Mesleki Yeterlilik Kurumunun, bireylerin mesleki yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri, Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılacak ve ulusal mesleki yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir.

 

V- Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav Ücreti Fondan  Karşılanacaktır:

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin, 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir defa yararlanabilecektir.

VI- SONUÇ:

Sonuç olarak, 5544 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından  yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaları zorunluluğu getirilmiş olup, belgesi  olamayan kişilerin bu işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve aşağıda yazılı bulunan toplam 48  meslekle ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişilerin, 25.05.2016 tarihinden sonra bu mesleklerde çalıştırılmaması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olamayan işçilerin, söz konusu mesleklerde çalıştıran işveren veya işveren vekillerine, Çalışma ve İş Kurumu’nun ilgili il müdürlükleri tarafından her bir çalışan  işçi  için 500,00 TL idari para cezası verilecektir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak Olanlar İçin

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi:

 

Sıra

Mesleğin Adı :

Seviyesi

Sıra

Mesleğin Adı:

Seviyesi

1

Ahşap Kalıpçı

3

25

Kaynak Operatörü

4

2

Alçı Levha Uygulayıcısı

3

26

Makine Bakımcı

3

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

3

27

Makine Bakımcı

4

4

Alüminyum Kaynakçısı

3

28

Makine Bakımcı

5

5

Bacacı

3

29

Otomotiv Elektromekanikçisi

5

6

Bacacı

4

30

Otomotiv Mekanikçisi

4

7

Betonarme Demircisi

3

31

Otomotiv Montajcısı

3

8

Betoncu

3

32

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

3

9

Çelik Kaynakçısı

3

33

Panel Kalıpçı

3

10

Direnç Kaynak Ayarcısı

4

34

Plastik Kaynakçısı

3

11

Doğal Gaz Altyapı Kontrol Personeli

4

35

Seramik Karo Kaplamacısı

3

12

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

3

36

Ses Yalıtımcısı

3

13

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

4

37

Sıvacı

3

14

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

4

38

Su Yalıtımcısı

3

15

Doğal Gaz Polietilen  Boru Kaynakçısı

3

39

Tünel Kalıpçısı

3

16

Doğal Gaz Polietilen  Boru Kaynakçısı

4

40

Yangın Yalıtımcısı

3

17

Duvarcı

3

41

Asansör Bakım ve Onarımcısı

3

18

Endüstriyel Boru Montajcısı

3

42

Asansör Bakım ve Onarımcısı

4

19

Hidrolik Pnömatikçi

4

43

Asansör Montajcısı

3

20

Hidrolik Pnömatikçi

5

44

Asansör Montajcısı

4

21

Isı Yalıtımcısı

3

45

CNC Programcısı

4

22

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

3

46

CNC Programcısı

5

23

İnşaat Boyacısı

3

47

Metal Sac İşlemeci

3

24

İskele Kurulum Elemanı

3

48

Metal Sac İşlemeci

4

 

 

Web : www.ahmetagar.com

 

 

 

Paylaş