Genel Yazı

Genel Yazı

# Tür Başlık Tarih
1 5510 SAYILI KANUNUN 89 UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ORANI HAKKINDA GENEL YAZI 15.03.2024
2 MACARİSTAN HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 07.03.2024
3 5510 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI 04.03.2024
4 4-A 4-B ve 4-C KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2024-OCAK ARTIŞLARI HAKKINDA GENEL YAZI 12.02.2024
5 2024 YILI İLANEN TEBLİĞ TUTARLARINA İLİŞKİN GENEL YAZI 05.01.2024
6 TEBLİGAT PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENEL YAZI 23.01.2024
7 TEBLİGAT PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENEL YAZI 19.01.2024
8 KDV MAHSUBUNA İLİŞKİN GENEL YAZI 18.12.2023
9 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARA YÖNELİK YENİ UYGULAMA KONULU GENEL YAZI 12.12.2023
10 Kahramanmaraş ili Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme 30.11.2023
11 5510 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 98 İNCİ MADDE HAKKINDA GENEL YAZI (5000 TL İKRAMİYE) 22.11.2023
12 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ MEVZUATINA AYKIRI İŞLEM YAPILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 22.11.2023
13 5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA KANUNİ FAİZ HESAPLANMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI 13.10.2023
14 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 22.09.2023
15 YAPI BİRİM MALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 23.08.2023
16 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2023-TEMMUZ ARTIŞLARI HAKKINDA GENEL YAZI 20.07.2023
17 ALMANYA-YBEBB UYGULAMASI ÜZERİNDEN BELGE TEMİNİ HAKKINDA GENEL YAZI 23.06.2023
18 ALMAN EMEKLİLİK SİGORTASI KURUMLARI İLE İMZALANAN ANLAŞMASI HAKKINDA GENEL YAZI 19.06.2023
19 TÜRKİYEDE BULUNULAN DÖNEMDEKİ SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 06.06.2023
20 ALMAN EMEKLİLİK SİGORTASI KURUMLARI E-POSTA ADRESLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 09.05.2023
21 YABANCI ÜLKE SİGORTA KURUMLARINA NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİNİN GÖNDERİLMEMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 18.04.2023
22 MESLEK MENSUBLARINA İLİŞKİN ERTLELEME HAKKINDA GENEL YAZI 22.03.2023
23 5510 SAYILI KANUNUN EK 23 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENEL YAZI 14.03.2023
24 TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENEL YAZI 08.03.2023
25 ELAZIĞ İLİNDE DEPREM NEDENİYLE ERTELEME HAKKINDA GENEL YAZI 22.02.2023
26 KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 10 İLDE MEYDANA GELEN DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE YURT DIŞI SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 16.02.2023
27 DEPREM NEDENİYLE YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 14.02.2023
28 NAKİL İŞLEMLERİNİNELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 07.02.2023
29 YURT DIŞI BORÇLANMASI VEYA SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YOLUYLA AYLIK BAĞLANANLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AİLE BİREYLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA GENEL YAZI 16.01.2023
30 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2023-OCAK ARTIŞLARI HAKKINDA GENEL YAZI 16.01.2023
31 4-C MALULİYET KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 06.01.2023
32 ANTALYA İLİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ HAKKINDA GENELYAZI 15.12.2022
33 DÜZCE İLİ ERTELEMEYE İLİŞKİN GENEL YAZI 25.11.2022
34 TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE RÜCU İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 01.11.2022
35 TEMMUZ AYLIK ARTIŞLARI VE GELİR-AYLIK ALT SINIRLARI HAKKINDA GENEL YAZI 06.07.2022
36 BEYANLA AYLIK DURDURMA HAKKINDA GENEL YAZI 13.05.2022
37 YURT DIŞINA AYLIK TRANSFER İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 12.05.2022
38 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARINDA GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR HAKKINDA GENEL YAZI 29.04.2022
39 SGK İŞVEREN TEMSİLCİSİ HAKKINDA SAYILI GENEL YAZI 29.04.2022
40 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 29.04.2022
41 YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI 30.03.2022
42 HOLLANDA KARAR TEBLİĞİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.03.2022
43 7351 SAYILI KANUN HAKKINDAGENEL YAZI 29.03.2022
44 İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 17.03.2022
45 SAĞLIK UYGULAMASI BULUNAN TÜM SÖZLEŞMELİ ÜLKELERİN YUPASS A ENTEGRASYONU HAKKINDA GENEL YAZI 25.02.2022
46 2022 OCAK AYLIK ARTIŞLARI VE GELİR-AYLIK ALT SINIRLARI HAKKINDA GENEL YAZI 01.02.2022
47 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI HAKKINDA GENEL YAZI 31.01.2022
48 BEYANLA AYLIK DURDURMA HAKKINDA GENEL YAZI 08.01.2022
49 4-B TARIM VE EK 5 SİGORTALILARININ PRİMLERİNİN 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 05.01.2022
50 ÖDEME GÜNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.12.2021
51 SÖZLEŞMELİ ÜLKELERLE İLGİLİ FORMÜLER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA GENEL YAZI 25.12.2021
52 YURT DIŞINA TEBLİĞ HAKKINDA GENEL YAZI 23.12.2021
53 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLK TAKSİT ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRİLENLERİN PEŞİN ÖDEME HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 10.12.2021
54 DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN BELGE TALEBİ HAKKINDA GENEL YAZI 26.11.2021
55 VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞYERİ İŞVERENLERİNİN E-BİLDİRGE ŞİFRELERİNİN PASİFE ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 11.11.2021
56 GEÇİCİ GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 18.10.2021
57 VEKALETNAMEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR HAKKINDA GENEL YAZI 22.09.2021
58 GERİYE YÖNELİK BELGE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 17.09.2021
59 SSİYNİN 98 İNCİ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 3GENEL YAZI 31.08.2021
60 DEVREDİLEN DOSYALARA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENEL YAZI 05.08.2021
61 BELGE VERİLME SÜRESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 29.07.2021
62 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 84 ÜNCÜ MADDESİ İLE EMEKLİLİK UYGULAMALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENEL YAZI 14.07.2021
63 2021-TEMMUZ AYLIK ARTIŞLARI VE GELİR-AYLIK ALT SINIRLARI HAKKINDA GENEL YAZI 08.07.2021
64 KORONAVİRÜS COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 07.07.2021
65 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 VE 28 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PRİM DESTEKLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 06.07.2021
66 UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI 05.07.2021
67 ZAMAN AŞIMI BORÇ GİRİŞ EKRANININ AÇILIŞI HAKKINDA GENELYAZI 21.06.2021
68 İSVİÇRE SÜRELERİNİN BORÇLANDIRILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 21.06.2021
69 UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISI HAKKINDA GENELYAZI 02.06.2021
70 HATALI TEŞVİK DÖNEMİNİN GEÇİCİ OLARAK HATALI TEŞVİK LİSTESİNDEN ÇIKARILMASI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 24.05.2021
71 TÜZEL ÖZEL İŞYERLERİNDE TESCİL BİLGİLERİNİN MERSİS SİSTEMİNDEN ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 05.05.2021
72 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP HAKKINDA GENEL YAZI 04.05.2021
73 HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRK. YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDAGENEL YAZI 03.05.2021
74 17256 VE 27256 KANUN NUMARALI DESTEK UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 27.04.2021
75 ÇEKYA NIN YUPASS A ENTEGRASYONU HAKKINDA GENEL YAZI 19.04.2021
76 POSTA İLE YAPILAN BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL YAZI 31.03.2021
77 YURT DIŞI SÖZLEŞME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 26.03.2021
78 BELGELERİN VERİLME SÜRESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 12.03.2021
79 PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR 10.03.2021
80 CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞUNCA DÜZENLENEN BELGELER HAKKINDA GENEL YAZI 02.03.2021
81 EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 16.02.2021
82 4447 GEÇİCİ 27 VE 28 MADDE PRİM DESTEĞİNDE TUTAR GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 14.01.2021
83 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2021-OCAK ARTIŞLARI HAKKINDA GENEL YAZI 09.01.2021
84 YURT DIŞI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 26.12.2020
85 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 83 ÜNCÜ MADDESİ İLE EMEKLİLİK UYGULAMALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENEL YAZI 25.12.2020
86 DUL-YETİM AYLIĞI ALANLARIN SAĞLIK YARDIM HAKLARI HAKKINDA GENEL YAZI 25.12.2020
87 COVİT 19 NEDENİYLE VEFAT EDENLER HAKKINDA GENEL YAZI 21.12.2020
88 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINDA KULLANILAN FORMÜLERLER HAKKINDA GENEL YAZI 18.12.2020
89 AVUSTURYA, BELÇİKA, FRANSA VE HOLLANDANIN KUSASA ENTEGRASYONU HAKKINDA GENEL YAZI 17.12.2020
90 SÖZLEŞME AYLIKLARINA AİT İŞLEMLERİN TAŞRA ÜNİTELERİNE DEVRİ HAKKINDA GENEL YAZI 12.12.2020
91 AYLIK BAĞLAMA VE BORÇLANMA PROGRAMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENEL YAZI 13.11.2020
92 ERTELENEN PRİMLERİN KDV MAHSUBU YOLUYLA ÖDENMESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 04.11.2020
93 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİNE DAİR GENEL YAZI 02.11.2020
94 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARDAN KONTROL MUAYENESİNE SEVK EDİLENLER HAKKINDAI GENEL YAZI 28.09.2020
95 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARDAN KONTROL MUAYENESİNE SEVK EDİLENLER HAKKINDAI GENEL YAZI 28.09.2020
96 KAPSAM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 11.09.2020
97 5510 SAYILI KANUNUN EK 10 MADDESİ HAKKINDA GENEL YAZI 01.09.2020
98 YURT DIŞI SAĞLIK UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 28.07.2020
99 2019-16 SAYILI GENELGEDE TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR HAKKINDA GENEL YAZI 20.07.2020
100 2020 TEMMUZ AYLIK ARTIŞLARI VE GELİR-AYLIK ALT SINIRLARI HAKKINDA GENEL YAZI 11.07.2020
101 BULGARİSTAN YAŞAM BEYANNAMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 09.07.2020
102 SÖZLEŞMELİ ÜLKELERDEN TALEP EDİLEN HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 02.07.2020
103 KONTROL MUAYENE TARİHLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 11.06.2020
104 HATALI TEŞVİK KAYITLARI SÜRE UZATIMI HAKKINDA GENEL YAZI 22.05.2020
105 HİZMET ÇAKIŞMASI NEDENİYLE ORTALAMADAN AZ BİLDİRİM YAPILMIŞ OLMASI HAKKINDA GENEL YAZI 12.05.2020
106 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARIN PRİM BORÇLARININ ERTELEMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 22.04.2020
107 KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 02.04.2020
108 TÜRKİYE-BULGARİSTAN İRTİBAT KURUMLARI TOPLANTISI HAKKINDA GENEL YAZI 22.03.2020
109 KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 09.02.2020
110 5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ HAKKINDA GENEL YAZI 06.02.2020
111 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2020-OCAK ARTISLARI HAKKINDA GENEL YAZI 25.01.2020
112 POSTA VEYA KARGO İLE YAPILAN YURT DIŞI BORÇLANMA BAŞVURULARI HAKKINDA GENEL YAZI 03.01.2020
113 HATALI TEŞVİK KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 27.12.2019
114 HİZMET ÇAKIŞMASI NEDENİYLE SİGORTALI SAYISININ 10UN ALTINA DÜŞMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 23.12.2019
115 TÜRKİYE BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 10.12.2019
116 YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI 12.11.2019
117 DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKAMET-HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 04.11.2019
118 KAPSAM 4A UYGULAMASININ 4-A, 4-B, 4-C ÖDEME SİSTEMLERİYLE ENTEGRE EDİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 11.10.2019
119 5510-91-1 İNCİ FIKRAYA GÖRE YAPILACAK ERTELEME İŞLEMLERİ İLE TAHAKKUK VE TAHSİLAT SÜRELERİNE İLİŞKİN E-POSTA GÖNDERİLMESİNE YÖNELİK PROGRAM ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 08.10.2019
120 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE SAĞLIK YARDIM BELGESİ HAKKINDA GENEL YAZI 08.10.2019
121 7161 SAYILI KANUN HAKKINDAGENEL YAZI 30.09.2019
122 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA FORMÜLER KULLANIMI HAKKINDA GENEL YAZI 05.09.2019
123 CARİ AY PRİM ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE SAYILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 04.09.2019
124 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN İLAVE 12 AY DESTEK UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI 26.08.2019
125 HİZMET BORÇLANMA PROGRAMI VE ENTEGRE TESCİL PROGRAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA GENEL YAZI 19.07.2019
126 MALİ TATİL HAKKINDA GENEL YAZI 16.07.2019
127 2019 TEMMUZ AYLIK ARTIŞLARI VE GELİR AYLIK ALT SINIRLARI 09.07.2019
128 4-A KAPSAMINDA GELİR AYLIK ALANLARIN BİRİKMİŞ ÖDEMELERİNİN GÜNLÜK ÖDEMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 24.06.2019
129 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 35 İNCİ MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI 24.05.2019
130 İMZASIZ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 17.05.2019
131 OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.04.2019
132 SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ KONTROL MUAYENESİ BİLDİRİMLERİ 18.04.2019
133 MUHTAR KAYITLARININ ON-LİNE BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI 29.03.2019
134 SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKAMET-HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 28.03.2019
135 5510-EK 17. MADDE KAPSAMINDA MAHSUP VE PRİM İADE İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 25.03.2019
136 E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA TALEPLERİNİN ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 18.03.2019
137 YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ APHBLERİN E-BİLDİRGE V2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 14.03.2019
138 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ANA VE BABALAR HAKKINDA GENEL YAZI 12.03.2019
139 ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUCU ANLAŞMA SAĞLANMASI HALİNDE FESİH TARİHİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 28.02.2019
140 GERİYE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 26.02.2019
141 NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ,DEVİR,İNTİKAL VE ARACI GİRİŞ İŞLEMLERİNİN İNTERNET ORTAMINDAN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 04.01.2019
142 KAMU KURUM VE KURUŞLARININ MÜFREDAT KARTLARININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 04.01.2019
143 ALMANYA VE DİĞER SÖZLEŞMELİ ÜLKELERDE DAİMİ İKAMET KOŞULLARI HAKKINDA GENEL YAZI 24.12.2018
144 BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASINA GÖRE İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 18.12.2018
145 DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI HAKKINDA GENEL YAZI 12.12.2018
146 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞYERLERİ HAKKINDA GERİYE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 12.12.2018
147 BORÇLANMA TEBLİĞLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 03.12.2018
148 4-B GÜVENCE KAYITLARI SORUNLU TABLO KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 29.11.2018
149 KAPSAM VE EMEKTAR KAYITLARI KONULU GENEL YAZI 16.10.2018
150 KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMI HAKKINDA GENEL YAZI 12.10.2018
151 BORÇLANMA KAYITLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 03.10.2018
152 SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞLEME ALINAMAYAN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA TALEPLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 21.09.2018
153 E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN E-DEVLETTEN ONAYLANMASI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 14.09.2018
154 YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 12.09.2018
155 BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENEL YAZI 10.09.2018
156 TECİL FAİZ ORANI HAKKINDA GENEL YAZI 06.09.2018
157 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLAMA İŞLEMLERİ KONULU GENEL YAZI 05.09.2018
158 T.C. ZİRAAT BANKASI KREDİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA BAĞLANACAK YAŞLILIK AYLIKLARI KONULU GENEL YAZI 05.09.2018
159 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 03.09.2018
160 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 17.08.2018
161 SOĞUK DAMGALI İLİŞİKSİZLİK BELGESİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 17.07.2018
162 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA SAĞLIK YARDIM BELGELERİNİN DÜZENLENME USULÜ HAKKINDA GENEL YAZI 13.07.2018
163 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 76 NCI MADDESİ İLE EMEKLİLİK MEVZUATINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER KONULU GENEL YAZI 06.07.2018
164 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2018-TEMMUZ ARTIŞLARI 06.07.2018
165 E-BİLDİRGEDE SON ÜÇ GÜN KONTROLÜ HAKKINDA GENEL YAZI 04.07.2018
166 GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 22.06.2018
167 AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI 22.06.2018
168 2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI 22.06.2018
169 YURT DIŞINDAN ALINAN GÜNCEL HİZMET BELGELERİNİN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA GENEL YAZI 17.05.2018
170 TÜRKİYE GENELİ ÇALIŞAN SAYISI KONULU GENEL YAZI. 14.05.2018
171 DIŞ TEMSİLCİLİKLERDEN ALINAN BELGELER HAKKINDA GENEL YAZI 27.04.2018
172 EKSİK GÜN BİLDİRİMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 13.04.2018
173 KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN BİLDİRİLDİKLERİ İŞYERLERİNİN İŞ KOLU KODLARI HAKKINDA GENEL YAZI 13.04.2018
174 KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERE YAPILACAK FARK ÖDEMELERE İLİŞKİN GENEL YAZI 10.04.2018
175 KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 05.04.2018
176 4-C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN ALMIŞ OLDUKLARI İSTİRAHAT RAPORLARI HAKKINDA GENEL YAZI 28.03.2018
177 ÖLÜM GELİRİ-AYLIĞI VEYA EVLENME ÖDENEĞİ TALEBİNDE BULUNAN EŞ VE KIZ ÇOCUKLARI KONULU GENEL YAZI 22.03.2018
178 4-B GÜNLÜK ÖDEME KONULU GENEL YAZI 09.03.2018
179 FRANSA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA KULLANILAN FORMÜLERLER HAKKINDA GENEL YAZI 27.02.2018
180 SİGORTALILARININ KURUMUMUZ ALEYHİNE AÇTIĞI BAZI DAVALAR 05.02.2018
181 YURDA GİRİŞ ÇIKIŞLARIN TESPİTİNİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE PAYLAŞIMA AÇILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 02.02.2018
182 4A EMEKTAR KONULU GENEL YAZI 01.02.2018
183 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2018-OCAK ARTIŞLARI KONULU GENEL YAZI 17.01.2018
184 2829 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ KONULU GENEL YAZI 05.01.2018
185 2014-28 SAYILI GENELGE 2015-28
186 YAPI RUHSATLARI KONULU GENEL YAZI 08.12.2017
187 BORÇ SORGUSU GENEL YAZI 08.12.2017
188 ARABULUCULUK SÖZLEŞMELERİ KONULU GENEL YAZI 21.11.2017
189 MEMURİYET MAHALLİ İÇİNDE YOL MASRAFI GENEL YAZI 15.11.2017
190 KURUM ALACAKLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 09.11.2017
191 DEMOKRASİ GAZİLERİNE ÖDENEK ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL YAZI 08.11.2017
192 ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KDV MAHSUBU YOLUYLA ÖDENMESİ KONULU GENEL YAZI 30.10.2017
193 KAPSAM 4A HAKKINDA GENEL YAZI 20.10.2017
194 OKUL AİLE BİRLİKLERİ KONULU GENEL YAZI 19.10.2017
195 YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 17.10.2017
196 4-C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA GENEL YAZI 28.09.2017
197 4-A VE B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN TAHSİS UYGULAMALARINDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR KONULU GENEL YAZI 21.09.2017
198 TEFTİŞ DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA GENEL YAZI 07.09.2017
199 ERTELEME HAKKINDA GENEL YAZI 07.09.2017
200 YOL YEMEK PRİM İADELERİ KONULU GENEL YAZI 04.08.2017
201 MALİ TATİL SÜRESİNDE ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM HAKKINDA GENEL YAZI 22.07.2017
202 CARİ AY DÖNEMLERİNİN 6736 SAYILI YAPILANDIRMA TAKSİTLERE MAHSUP EDİLMESİ HAKKINDAGENEL YAZI 21.07.2017
203 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2017-TEMMUZ ARTIŞLARI 20.07.2017
204 PTT BANK PROTOKOLÜ HAKKINDA GENEL YAZI 19.07.2017
205 İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILAR İÇİN DÜZENLENEN EK APHBDE FAYDALANILAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 14.07.2017
206 YURTDIŞI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.06.2017
207 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 15.06.2017
208 HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ 12.06.2017
209 NOTER VEKİLLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 01.06.2017
210 BAZI İŞ KOLLARINDA ASGARİ ASGARİ İŞÇİLİK ORANI TESPİTİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.05.2017
211 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI (5434 SAYILI KANUNUN EK 79. MADDESİ) HAKKINDA GENEL YAZI 26.05.2017
212 6824 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 09.05.2017
213 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE KAPATILIP YENİDEN AÇILAN İŞYERLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 03.04.2017
214 LİBYA HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI 30.03.2017
215 KREDİ GARANTİ FONU İÇİN VERİLECEK BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA GENEL YAZI 01.03.2017
216 5510 SAYILI KANUNUN 53 ÜNCÜ MADDE UYGULAMASINA GÖRE 4-A KAPSAMINDA SİGORTALILIĞI SONA ERENLERİN, PROGRAM ARACILIĞI İLE OTOMATİK 4B KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN BAŞLATILMASI HAKKINDA GENEL YAZI 02.02.2017
217 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2017-OCAK ARTIŞLARI 19.01.2017
218 AVUSTURYA, BELÇİKA, FRANSA VE HOLLANDANIN YUPASSA ENTEGRASYONU HAKKINDA GENEL YAZI 16.01.2017
219 EV HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 19.12.2016
220 TEBLİGAT TARİHİ GİRİLMEMİŞ 4-A BORÇLANMA KAYITLARI HAKKINDA YAZI 14.12.2016
221 OKUL AİLE BİRLİKLERİ, ÖĞRETMENEVLERİ İLE ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI HAKKINDA GENEL YAZI 09.12.2016
222 FETÖ-PDY HAKKINDA YAZI 09.12.2016
223 15 TEMMUZ ŞEHİT, MALUL VE GAZİLERİNİN PRİM BORÇLARININ TERKİNİ HAKKINDA YAZI 07.12.2016
224 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKINA İLİŞKİN GENEL YAZI 18.11.2016
225 FETÖ-PDY BAĞLANTISI NEDENİYLE KAPATILAN İŞYERLERİ HAKKINDA YAZI 18.11.2016
226 YURTDIŞI BORÇLANMASINDA VEKALETNAME HAKKINDA GENEL YAZI 26.10.2016
227 VAHİDİ FİYATLA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA YAZI 06.09.2016
228 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTATILARIN BORÇLANMA TUTARLARININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİNDE YAŞANAN TEREDDÜTLER HAKKINDA YAZI 06.09.2016
229 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN BORÇLANMA TUTARLARININ TEBLİĞİNE İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER HAKKINDA YAZI 06.09.2016
230 5510 SAYILI KANUNUN 100 VE 102 NCİ MADDELERİ KAPSAMINDAKİ KURUM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 23.08.2016
231 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 15.08.2016
232 ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONU HAKKINDA YAZI 26.07.2016
233 KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ HAKKINDA YAZI 22.07.2016
234 YOL VE YEMEK PARALARI HAKKINDA YAZI 22.07.2016
235 AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİNİN KISALTILMASI KONULU GENEL YAZI 21.07.2016
236 ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI İLE OKUL AİLE BİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 20.07.2016
237 4-A VE 4-B KAPSAMINDA GELİR-AYLIK ALANLARIN 2016-TEMMUZ ARTIŞLARI KONULU GENEL YAZI 19.07.2016
238 E-BORCU YOKTUR AKTİVASYONU HAKKINDA YAZI 11.07.2016
239 RUHSATLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YAZI 22.06.2016
240 OKUL AİLE BİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 13.06.2016
241 EMEKLİLİĞİNE 2 YIL KALANLARA İLİŞKİN GENEL YAZI 07.06.2016
242 HİZMET BİLDİRME VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE 4-A HİZMET BORÇLANMA PROGRAMLARI HAKKINDA YAZI 06.06.2016
243 MALİ TATİL HAKKINDA YAZI 01.06.2016
244 BELÇİKA HİZMETLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 24.05.2016
245 YAZIŞMA YAPMA YETKİSİ HAKKINDA YAZI 06.05.2016
246 BAZI İŞ KOLLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK ORANI 04.05.2016
247 YURTDIŞI BORÇLANMASINDA VEKALETNAME HAKKINDA GENEL YAZI 28.04.2016
248 YURTDIŞINA TAŞINANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI HAKKINDA YAZI 27.04.2016
249 MOSİP SİSTEMİNE GİRİŞLERDE MEYES ŞİFRESİ KULLANIMI HAKKINDA YAZI 27.04.2016
250 YURTDIŞI MASRAF FATURALARI HAKKINDA YAZI 12.04.2016
251 ERTELEMEYE İLİŞKİN GENEL YAZI 22.01.2016
252 BİLGİLENDİRME HAKKINDA YAZI 01.04.2016
253 4-B KAPSAMINDAKİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUBU HAKKINDA YAZI 01.04.2016
254 TARIMSAL KESİNTİDE MANUEL İCRA UYGULAMASI HAKKINDA YAZI 17.03.2016
255 KÖY MUHTARLARI HAKKINDA YAZI 17.03.2016
256 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL YAZI 17.03.2016
257 YABANCI DİLDEKİ BELGELERİN TERCÜMESİ HAKKINDA YAZI 16.03.2016
258 SÖZLÜ VE YAZILI SORU ÖNERGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI HAKKINDA YAZI 24.02.2016
259 ERTELEMEYE İLİŞKİN GENEL YAZI 07.04.2016
260 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 28.12.2015
261 2015 YIL SONU İŞLEMLERİ HAKKINDA YAZI 25.12.2015
262 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM İŞLEMLERİNDE YAŞANAN TEREDDÜTLER HAKKINDA YAZI 17.12.2015
263 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN TESCİL VE PRİM İŞLEMLERİNDE YAŞANAN TEREDDÜTLER HAKKINDA YAZI 30.11.2015
264 VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA YAZI 26.10.2015
265 EĞİTİM ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU HAKKINDA YAZI 21.10.2015
266 EMANET İŞLEMLERİ HAKKINDA YAZI 08.09.2015
267 TEVKİFATA İSTİNADEN TESCİLDE ESAS ALINACAK TAPU KAYITLARI HAKKINDA YAZI 10.08.2015
268 TEVKİFATA İSTİNADEN TESCİL HAKKINDA YAZI 10.08.2015
269 RED VE İADE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI HAKKINDA YAZI 03.07.2015
270 TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 29.06.2015
271 HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HAKKINDA YAZI 22.04.2015
272 HİZMET ALIMLARI GENEL YAZI 03.04.2015
273 MOSİP SİSTEMİNE İLİŞKİN TALEPLER HAKKINDA YAZI 30.03.2015
274 KANUN NUMARASI VE BELGE NUMARASI HATALI OLAN APHBLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENEL YAZI 10.03.2015
275 06111 KANUN NUMARASIYLA HİZMET GİRİŞİ YAPILMAYAN KAYITLAR HAKKINDA GENEL YAZI 10.03.2015
276 SAĞLIK AVANSLARININ KAPATILMASI HAKKINDA YAZI 18.02.2015
277 ENGELLİ SİGORTALI CALISTIRAN İSVERENLERE YONELİK SİGORTA PRİMİ TESVİKİ GENEL YAZI 06.02.2015
278 ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI İLE OKUL AİLE BİRLİKLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 22.01.2015
279 2015 YILI PERFORMANS GÖSTERGESİ HAKKINDA YAZI 16.01.2015
280 E FATURA HAKKINDA YAZI 08.01.2015
281 MALİ HİZMETLER BİRİMLERİNCE YÖNETİM DÖNEMİ HESAPLARININ ÇIKARILMASI VE DEVİR İŞLEMLERİ HAKKINDA YAZI 07.01.2015
282 FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERİN TAKİBİ TAHSİLİ VE TERKİNİ HAKKINDA YAZI 10.09.2014
283 ŞAHIS ÖDEMELERİ HAKKINDA YAZI 18.02.2014
284 ENGELLİ TEŞVİK TANIMLAMALARI GENEL YAZI 11.02.2014
285 BEYAN USÜLÜ YATIRILAN TUTARLARIN E KESİNTİ TAHSİLATINA ONLİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA YAZI 18.12.2013
286 YURTİÇİ SÜREKLİ YOL AVANSLARI HAKKINDA YAZI 22.11.2013
287 TÜRKİYE AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA KULLANILAN FORMÜLER HAKKINDA YAZI 21.11.2013
288 ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA YAZI 25.07.2013
289 2012 YILI SAYIŞTAY TASLAK RAPORU HAKKINDA YAZI 10.07.2013
290 4-A, 4-B VE 4-C ORTAK TESCİL VE HİZMET GÖRÜNTÜLEME PROGRAMI HAKKINDA GENEL YAZI 06.02.2013
291 UYAP-SGK ELEKTRONİK HACİZ İŞLEMLERİ 21.05.2012
292 CÜZİ KURUM ALACAKLARININ TERKİNİNE İLİŞKİN GENEL YAZI 24.02.2012
293 4-B KAPSAMINDAKİLERİN HAREKETSİZ MAAŞLARI KONULU GENEL YAZI 03.10.2011
294 ADLİ TEBLİGATA İLİŞKİN GENEL YAZI 07.07.2011
295 4-B KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞLARINDAN YAPILACAK KESİNTİLER KONULU GENEL YAZI 07.04.2011
296 SAGLİK BAKANLİGİNA BAGLİ SAGLİK KURUM VE KURULUSLARİNDAN OLAN ALACAK VE BORCLARİN TERKİNİ KONULU GENEL YAZI 25.02.2011
297 POSTA GÖNDERİLERİ HAKKINDA YAZI 16.06.2010
298 HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ 22.02.2010
299 BULGARİSTAN YAŞAM BELGESİ HAKKINDA YAZI 26.05.2009
300 KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAKKINDA YAZI 02.12.2008
301 GRUP BAŞKANLIKLARINA YETKİ DEVRİ HAKKINDA YAZI 26.05.2008