Genelge

Genelge

# Tür Başlık Genelge No
1 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2024-03
2 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2024-02
3 TÜRKİYE - İRAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 2023-28
4 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI 2023-26
5 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-25
6 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-24
7 2012-30 NOLU GENELGE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-23
8 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2023-22
9 138 SAYILI CUMNURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 4 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDASİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-21
10 2018-38 VE 2021-2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2023-20
11 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-19
12 4447 SAYILI KANUNUN EK 4ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2023-18
13 2018-8 NOLU GENELGE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-17
14 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2023-16
15 7440 SAYILI KANUNDA YER ALAN DEPREM YARDIMI HAKKINDA GENELGE 2023-15
16 7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2023-14
17 7438 SAYILI KANUN İLE 5510 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 95 İNCİ MADDE HAKKINDA GENELGE 2023-13
18 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-12
19 MALATYA İLİ MESLEK MENSUBU ERTELEMEYE İLİŞKİN GENELGE 2023-09
20 MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME HAKKINDA GENELGE 2023-08
21 PROJE BAZINDA DESTEKLENEN YATIRIMLARDA SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2023-07
22 2018-38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2023-06
23 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2023-03
24 7417 SAYILI KANUNUN KURUMUMUZ GÖREV ALANINDAKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE 2023-01
25 7420 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN ENERJİ YARDIMI HAKKINDA GENELGE 2022-26
26 7421 SAYILI KANUNLA 4-A SİGORTALILARINA İLİŞKİN TAHSİS UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2022-25
27 YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN GENELGE 2022-22
28 YEMEK BEDELİ HAKKINDA GENELGE 2022-20
29 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2022-19
30 2024-2028 STRATEJİK PLAN GENELGESİ 2022-14
31 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2022-13
32 2011-13 SAYILI İLİŞİKSİZLİK BELGESİ GENELGESİ ( 2022-11 SAYILI GENELGE NİN İŞLENMİŞ HALİ) 2022-11
33 TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2022-06
34 5510 SAYILI KANUNUN EK 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMASINA İLİŞKİN GENELGE 2022-03
35 2016-16 NUMARALI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2022-02
36 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARINA İLİŞKİN GENELGE 2022-01
37 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-38
38 2013-11, 2018-38 VE 2021-02 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-37
39 2020-20 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2021-36
40 AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-34
41 2021-6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2021-33
42 BAZI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-32
43 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYEDE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-30
44 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-28
45 SAHTE, KONTROLLÜ ŞÜPHELİ İŞYERLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENELGE 2021-27
46 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU HAKKINDA GENELGE 2021-26
47 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-24
48 AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞMADIĞININ AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA TESPİTİ HAKKINDA GENELGE 2021-23
49 TÜRKİYE-POLONYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-22
50 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA GENELGE 2021-21
51 7326 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI HAKKINDA GENELGE 2021-20
52 RÜCU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ GENELGESİ 2021-19
53 2018-8 SAYILI GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GENELGE 2021-18
54 5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HAKKINDA GENELGE 2021-16
55 TÜRKİYE-MACARİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-15
56 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 30 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-14
57 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2021-13
58 2020-45 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-12
59 YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2021-11
60 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2021-09
61 İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2021-08
62 TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-07
63 TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-06
64 ANAYASA MAHKEMESİNİN 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 62 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA İLİŞKİN KARARI HAKKINDA GENELGE 2021-05
65 MESLEK MENSUPLARI BAKIMINDAN BEYANNAMENİN ERTELENMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-03
66 YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2021-37 VE 2023-20 SAYILI GENELGELER İLE GÜNCELLENMİŞ HALİ) 2021-02
67 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2021-01
68 TÜRKİYE - İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-53
69 2020-45 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2020-52
70 YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE 2020-51
71 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-50
72 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 28 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-49
73 TÜRKİYE - İSVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-48
74 TÜRKİYE - SLOVAKYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-47
75 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA GENELGE 2020-46
76 7256 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE 2020-45
77 TÜRKİYE - KIRGIZ CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-44
78 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2020-41
79 TÜRKİYE - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-40
80 TÜRKİYE-KANADA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-38
81 TÜRKİYE-LÜKSEMBURG SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-37
82 TÜRKİYE-ROMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-36
83 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26 NCI MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2020-35
84 TÜRKİYE-LİBYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-34
85 TÜRKİYE-KORE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-33
86 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-32
87 TÜRKİYE-AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-31
88 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-30
89 TÜRKİYE - NORVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-29
90 TÜRKİYE - KEBEK SOSYAL GÜVENLİK MUTABAKATI HAKKINDA GENELGE 2020-28
91 TÜRKİYE-ÇEKYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-27
92 TÜRKİYE - HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-26
93 TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-25
94 5434 SAYILI KANUNA TABİ OLANLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-22
95 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2020-21
96 İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNE İLİŞKİN GENELGE (2022-22 SAYILI GENELGENİN İŞLENMİŞ HALİ) 2020-20
97 TÜRKİYE-BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-19
98 TÜRKİYE-MOLDOVA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-18
99 TÜRKİYE - BOSNA HERSEK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-17
100 TÜRKİYE-HIRVATİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-16
101 2018-38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2020-15
102 TÜRKİYE-KARADAĞ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-14
103 TÜRKİYE-SIRBİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-13
104 KORONAVİRÜS GENELGESİ 2020-12
105 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-10
106 TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-08
107 TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-06
108 BORÇ SORGUSU HAKKINDA GENELGE 2020-05
109 TÜRKİYE-DANİMARKA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-04
110 7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA GENELGE 2020-03
111 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2020-02
112 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2020-01
113 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-20
114 ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BAĞLANAN AYLIK VE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN UYGULAMALAR HAKKINDA GENELGE 2019-18
115 GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2019-17
116 YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2019-16
117 5510 SAYILI KANUNUN EK 16 INCI MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2019-15
118 TÜRKİYE - FRANSA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2019-14
119 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-12
120 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-11
121 SAYILI ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ GENELGESİ 2019-10
122 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN GENELGE 2019-09
123 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2019-08
124 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİ UYARINCA ÜCRET, PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2019-07
125 5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENELGE 2019-06
126 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARI HAKKINDA GENELGE 2019-02
127 7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2019-01
128 6183 SAYILI KANUNUN 48-A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2018-39
129 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2023-20 SAYILI GENELGELER İLE SON GÜNCELLENMİŞ HALİ ) 2018-38
130 HARCAMA YETKİSİ 2018-37
131 2019-2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENELGE 2018-36
132 2018-26 SAYILI GENELGENİN BAZI MADDELERİNİN İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA 2018-35
133 2012-27 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-32
134 2011-53 SAYILI GENELGEYE 6183 SAYILI KANUNUN 74-A MADDESİ İLE İLGİLİ HUSUSLARIN EKLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-31
135 KADROYA ALINAN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK PRİMİ HAKKINDA GENELGE 2018-30
136 2018-27 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2018-29
137 GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2018-28
138 RÜCU ALACAKLARININ 7143 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 201824 SAYILI GENELGE 2018-24
139 5510 SAYILI KANUNUN 41-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASINA İLİŞKİN GENELGE 2018-23
140 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-22
141 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-21
142 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-20
143 7143 SAYILI KANUN UYARINCA KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI HAKKINDA GENELGE 2018-19
144 OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ HAKKINDA GENELGE 2018-18
145 PRİM TEŞVİKLERİDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMAYA İLİŞKİN GENELGE 2018-17
146 KAMU KURUMU İŞVERENLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-12
147 OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ HAKKINDA GENELGE 2018-11
148 3294 SAYILI KANUNUN EK 5 NCİ MADDESİNMDE YER ALAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2018-08
149 2828 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-07
150 KADROYA GEÇİRİLECEK ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ HAKKINDA GENELGE 2018-05
151 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-04
152 2008-88, 2009-62 VE 2011-13 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-03
153 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TURARLAR HAKKINDA GENELGE 2018-02
154 SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMAYAN TARIM TESCİLLERİ KONULU GENELGE 2017-32
155 UÇAKLA SEYAHAT KONULU GENELGE 2017-31
156 2011-53 SAYILI GENELGENİN TEBLİĞ İŞLEMLERİ VE SÜRELER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2017-30
157 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2017-26
158 YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ GENELGESİ 2017-25
159 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANMADA YENİ UYGULAMA 2017-24
160 KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI İLİŞKİN GENELGE 2017-22
161 KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGESİ 2017-21
162 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENELGE 2017-19
163 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN YENİ UYGULAMA HAKKINDA GENELGE 2017-18
164 2017-10 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENELGE 2017-17
165 6824 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 2017-16
166 FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE 2017-12
167 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2017-11
168 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2017-10
169 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2017-09
170 SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİ 2017-07
171 6770-26 MADDESİ İLE 6736 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 2 NCİ MADDE KAPSAMINDA YAPILAN YENİ UYGULAMALAR 2017-06
172 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR 2017-05
173 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN GENELGE 2017-01
174 6745 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 2012-2 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2016-29
175 İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNE KONU KURUM ALACAKLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ 2016-28
176 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE 2016-26
177 2016-18 SAYILI GENELDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENELGE 2016-25
178 HSGM.YAZILIM TALEP YÖNETİMİ SİSTEMİ KONULU GENELGE 2016-24
179 2886-4734 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ ÖZEL SEKTÖRDEN ÖZELE VERİLEN İŞLERDE YAPILACAK İŞYERİ TESCİLİ 2016-23
180 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM VE İPC BORÇLARINA İLİŞKİN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ 2016-22
181 KISA VADE SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI GENELGESİ 2016-21
182 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2016-20
183 KURUM ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI 2016-18
184 HUKUK SERVİSLERİNİN İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GENELGE 2016-17
185 FETÖ-PDY KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİ HAKKINDA GENELGE (2022-2 SAYILI GENELGE İLE DEĞİŞİKLİK) 2016-16
186 KURUM PERSONELİNİN SORUMLULUĞU İLİŞKİN GENELGE 2016-15
187 ALTIN BEDELLERİ 2016-12
188 2016 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ GENELGESİ 2016-11
189 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ 25 YAŞINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ HAKKINDA GENELGE 2016-09
190 2013-30 SAYILI GENELGE 2016-08
191 LİSE-DENGİ ÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA GENELGE 2016-06
192 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2016-05
193 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2016-04
194 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2016-01
195 KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE 2015-25
196 ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI İLE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI TESPİT İŞLEMLERİ 2015-23
197 POZİSYON BAZINDA GÖREV TANIMLARI 2015-20
198 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2015-19
199 HUKUK UYGULAMALARI YAZILIM PROGRAMINA ( HUYAP) İLİŞKİN GENELGE 2015-18
200 KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ GEÇİCİ 64 ÜNCÜ MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2015-17
201 2011-13 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 2015-16
202 2014-28 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 2015-15
203 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN GENELGE 2015-14
204 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI 2015-13
205 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2015-12
206 2014-26 SAYILI GENELGEDE GSS SÜRELERİYLE İLİGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKİLİKLER 2015-11
207 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA TALEPLERİ HAKKINDA GENELGE (29.05.2018 TARİHLİ VE 2018-17 SAYILI GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) 2015-10
208 3201 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE 2015-09
209 6552 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN BORÇLARI 2015-08
210 YURTDIŞI SAHTE HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENELGE 2015-06
211 YURTDIŞI SAHTE HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENELGE 2015-02
212 2014-26 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GSS UYGULAMALARI GENELGESİ 2015-01
213 BELEDİYELERDEN OLAN KURUMUMUZ ALACAKLARI 2014-31
214 GEÇERSİZ SİGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRİMLERİN GEÇERLİ SİGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARMA İŞLEMLERİ 2014-30
215 GEÇERSİZ SİGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRİMLERİN GEÇERLİ SİGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARMA İŞLEMLERİ 2014-28
216 3201 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2014-27
217 KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014-26
218 AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENELGE 2014-22
219 ADLİ VAKA VE TRAFİK KAZASI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2014-20
220 3201 SAYILI KANUN UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2014-19
221 2011-32 SAYILI GENELGE VE DİĞER İŞLEMLER 2014-15
222 MOSİP E-İMZA KULLANIMI KONULU GENELGE 2014-13
223 2013-39 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2014-11
224 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 2014-10
225 2010-91 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2014-07
226 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURULARI HAKKINDA GENELGE 2014-03
227 2011-13 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2013-41
228 VAZİFE MALULLÜĞÜ HAKKINDA GENELGE 2013-40
229 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2013-39
230 HASTA TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2013-37
231 MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ 2013-34
232 6486 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA GENELGE 2013-30
233 TARIMSAL KESİNTİ UYGULAMASI KONULU GENELGE 2013-27
234 TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLERİ 2013-25
235 3201 SAYILI KANUNA GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLEN BORÇLARIN YURTDIŞINDAN ÖDENMESİ HAKKINDA GENELGE 2013-18
236 DOĞAL AFET NEDENİYLE ERTELENEN BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ 2013-14
237 SAYILI SİGORTALILIK İŞLEMLERİ GENELGESİ 2013-11
238 TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE AYLIK BAĞLANACAK KİŞİLERİN SAĞLIK YARDIMI 2013-10
239 BANKALAR İLE İMZALANAN TAHSİLAT VE ÖDEME PROTOKOLLERİNİN REVİZYONU GENELGE 2013-09
240 SGDP YAPILANDIRMA KONULU GENELGE 2013-08
241 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI 2012-41
242 TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SİGORTASI HÜKÜMLERİNİN 4-B VE 4-C YÖNÜNDEN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE 2012-38
243 ÜNVAN BAZINDA İŞ-GÖREV TANIMLARI KİTABI REVİZYONU HAKKINDA GENELGE 2012-26
244 2011-48 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2012-24
245 GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ 2012-20
246 RÜCU DAVALARINA KONU ALACAKLARIN DAVA AÇILMADAN TAHSİLİNE İLİŞKİN GENELGE 2012-15
247 2952 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2012-14
248 İCRA VE İFLAS KANUNU UYARINCA YAPILAN KISMİ TAHSİLATIN MAHSUBUNA İLİŞKİN GENELGE 2012-11
249 YEŞİL KART DEVRİ VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2012-02
250 MERKEZİ TAHSİLAT SİSTEMİ 2011-71
251 GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-67
252 GENELGE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL İŞLEMLERİ (İKDB) 2011-66
253 İCRA TAKİP HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-53
254 TURNİKE SİSTEMİNDE, FAZLA MESAİ ÖDEMELERİ VE İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2011-52
255 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI TESPİT İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-49
256 YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-48
257 YURT DIŞI TEDAVİ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-46
258 6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN GENELGE 2011-45
259 GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2011-39
260 AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ İŞLEMLERİ GENELGESİ 2011-33
261 EMEKLİLİK BELGELERİ, EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ 2011-32
262 4-B KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞLARINDAN YAPILACAK KESİNTİLER 2011-30
263 RESMİ YAZIŞMALARDA KULLANILAN HABERLEŞME KODLARI HAKKINDA GENELGE 2011-25
264 BELEDİYELERDEN OLAN KURUMUMUZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011-24
265 SAYILI HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ KONULU GENELGESİ 2011-23
266 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4 (l) (c) kapsamındaki sigortalılar için tahsis uygulamaları 2011-19
267 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ (2018-3 SAYILI GENELGE İŞLENMİŞ HALİ) 2011-13
268 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR İLİŞKİN GENELGE 2011-10
269 YURTDIŞI SİGORTALILARININ MALULLÜK AYLIKLARINDA İLK İŞE GİRİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA GENELGE 2011-09
270 ALMANYADAKİ ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ HAKKINDA GENELGE 2010-129
271 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN 5225 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2010-109
272 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜMÜNE İLİŞKİN GENELGE 2010-107
273 TÜRKİYE-ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞME AYLIKLARINA AİT İŞLEMLERİN TAŞRA ÜNİTELERİNE DEVRİ HAKKINDA GENELGE 2010-91
274 BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA GENELGE 2010-83
275 ALMANYADAKİ ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ HAKKINDA GENELGE 2010-68
276 ÖDEME İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2010-52
277 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNDE VE 5084 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2010-33
278 SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI ÇALIŞMASI KONULU GENELGE 2010-17
279 YENİ MALİ YAZILIMIN DEVREYE ALINMASI, MUHASEBE BİRİMLERİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2010-05
280 4447 SAYILI KANUNUN 50 NCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-149
281 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANIN İŞVEREN HİSSESİNDEN BEŞ PUANLIK İNDİRİM HAKKINDA GENELGE 2009-139
282 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İSVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TESVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-113
283 E-BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2009-94
284 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKAR SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLGİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENELGE 2009-92
285 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARA İLİŞKİN TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2009-61
286 18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADINSİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-52
287 5084 SAYILI KANUN UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2009-46
288 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGESİ 2009-37
289 AB VE YURTDIŞI İLİŞKİLER HAKKINDA GENELGE 2009-29
290 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA GENELGE 2009-21
291 5084 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2009-12
292 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANIN İŞVEREN HİSSESİNDEN BEŞ PUANLIK İNDİRİM HAKKINDA GENELGE 2008-93
293 SAYILI GENELGE PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI 2008-88
294 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2008-87
295 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2008-86
296 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA GENELGE 2008-85
297 ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2008-77
298 18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2008-73
299 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE YÖNETİM DÖNEMİ HESABI 2008-52
300 TAŞINIR KAYITLARI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE AMORTİSMAN İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2008-40
301 MUHASEBE YETKİLİLERİ, VEZNEDARLAR VE MUHASEBE BİRİMLERİ ARASINDAKİ DEVİR İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2008-39
302 5084 SAYILI KANUNUN 4. VE 7. MADDELERİNDE 5568 VE 5615 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2008-31
303 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINA YETKİ DEVRİ GENELGE 2008-22
304 KURUM ALACAKLARININ OTOMATİK OLARAK İCRA HAVUZUNA AKTARIMI, İCRA TAKİP HACİZ VE SATIŞ SERVİSLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE 2007-81
305 5084 SAYILI KANUNDA 5568 VE 5615 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2007-48
306 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2006-16
307 İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ HAKKINDA EK GENELGE 2005-16
308 BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA EK GENELGE 2005-16
309 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2005-16
310 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN 5084 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2004-16