Genelge

Genelge

# Tür Başlık Genelge No
1 2011-13 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2024-07
2 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2024-03
3 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2024-02
4 TÜRKİYE - İRAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 2023-28
5 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI 2023-26
6 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-25
7 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-24
8 2012-30 NOLU GENELGE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-23
9 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2023-22
10 138 SAYILI CUMNURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 4 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDASİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-21
11 2018-38 VE 2021-2 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2023-20
12 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-19
13 4447 SAYILI KANUNUN EK 4ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2023-18
14 2018-8 NOLU GENELGE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-17
15 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2023-16
16 7440 SAYILI KANUNDA YER ALAN DEPREM YARDIMI HAKKINDA GENELGE 2023-15
17 7440 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2023-14
18 7438 SAYILI KANUN İLE 5510 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 95 İNCİ MADDE HAKKINDA GENELGE 2023-13
19 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2023-12
20 MALATYA İLİ MESLEK MENSUBU ERTELEMEYE İLİŞKİN GENELGE 2023-09
21 MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME HAKKINDA GENELGE 2023-08
22 PROJE BAZINDA DESTEKLENEN YATIRIMLARDA SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2023-07
23 2018-38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2023-06
24 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2023-03
25 7417 SAYILI KANUNUN KURUMUMUZ GÖREV ALANINDAKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE 2023-01
26 7420 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN ENERJİ YARDIMI HAKKINDA GENELGE 2022-26
27 7421 SAYILI KANUNLA 4-A SİGORTALILARINA İLİŞKİN TAHSİS UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2022-25
28 YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN GENELGE 2022-22
29 YEMEK BEDELİ HAKKINDA GENELGE 2022-20
30 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2022-19
31 2024-2028 STRATEJİK PLAN GENELGESİ 2022-14
32 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2022-13
33 2011-13 SAYILI İLİŞİKSİZLİK BELGESİ GENELGESİ ( 2022-11 SAYILI GENELGE NİN İŞLENMİŞ HALİ) 2022-11
34 TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2022-06
35 5510 SAYILI KANUNUN EK 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMASINA İLİŞKİN GENELGE 2022-03
36 2016-16 NUMARALI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2022-02
37 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARINA İLİŞKİN GENELGE 2022-01
38 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-38
39 2013-11, 2018-38 VE 2021-02 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-37
40 2020-20 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2021-36
41 AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-34
42 2021-6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2021-33
43 BAZI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-32
44 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYEDE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-30
45 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-28
46 SAHTE, KONTROLLÜ ŞÜPHELİ İŞYERLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN GENELGE 2021-27
47 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU HAKKINDA GENELGE 2021-26
48 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-24
49 AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞMADIĞININ AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA TESPİTİ HAKKINDA GENELGE 2021-23
50 TÜRKİYE-POLONYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-22
51 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA GENELGE 2021-21
52 7326 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRMASI HAKKINDA GENELGE 2021-20
53 RÜCU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ GENELGESİ 2021-19
54 2018-8 SAYILI GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GENELGE 2021-18
55 5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI HAKKINDA GENELGE 2021-16
56 TÜRKİYE-MACARİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-15
57 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 30 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2021-14
58 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2021-13
59 2020-45 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2021-12
60 YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2021-11
61 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2021-09
62 İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2021-08
63 TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2021-07
64 TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-06
65 ANAYASA MAHKEMESİNİN 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 62 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA İLİŞKİN KARARI HAKKINDA GENELGE 2021-05
66 MESLEK MENSUPLARI BAKIMINDAN BEYANNAMENİN ERTELENMESİ HAKKINDA GENELGE 2021-03
67 YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2021-37 VE 2023-20 SAYILI GENELGELER İLE GÜNCELLENMİŞ HALİ) 2021-02
68 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2021-01
69 TÜRKİYE - İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-53
70 2020-45 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2020-52
71 YURT DIŞINDA KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYA TABİ İŞLER HAKKINDA GENELGE 2020-51
72 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-50
73 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 28 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-49
74 TÜRKİYE - İSVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-48
75 TÜRKİYE - SLOVAKYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-47
76 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA GENELGE 2020-46
77 7256 SAYILI KANUN UYARINCA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE 2020-45
78 TÜRKİYE - KIRGIZ CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-44
79 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2020-41
80 TÜRKİYE - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-40
81 TÜRKİYE-KANADA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-38
82 TÜRKİYE-LÜKSEMBURG SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-37
83 TÜRKİYE-ROMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-36
84 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26 NCI MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2020-35
85 TÜRKİYE-LİBYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-34
86 TÜRKİYE-KORE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-33
87 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-32
88 TÜRKİYE-AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-31
89 TÜRKİYE-ARNAVUTLUK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-30
90 TÜRKİYE - NORVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-29
91 TÜRKİYE - KEBEK SOSYAL GÜVENLİK MUTABAKATI HAKKINDA GENELGE 2020-28
92 TÜRKİYE-ÇEKYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-27
93 TÜRKİYE - HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-26
94 TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-25
95 5434 SAYILI KANUNA TABİ OLANLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-22
96 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2020-21
97 İŞVEREN İŞLEMLERİ GENELGESİNE İLİŞKİN GENELGE (2022-22 SAYILI GENELGENİN İŞLENMİŞ HALİ) 2020-20
98 TÜRKİYE-BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-19
99 TÜRKİYE-MOLDOVA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-18
100 TÜRKİYE - BOSNA HERSEK SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-17
101 TÜRKİYE-HIRVATİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-16
102 2018-38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2020-15
103 TÜRKİYE-KARADAĞ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-14
104 TÜRKİYE-SIRBİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-13
105 KORONAVİRÜS GENELGESİ 2020-12
106 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2020-10
107 TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-08
108 TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA GENELGE 2020-06
109 BORÇ SORGUSU HAKKINDA GENELGE 2020-05
110 TÜRKİYE-DANİMARKA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2020-04
111 7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA GENELGE 2020-03
112 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA GENELGE 2020-02
113 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2020-01
114 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-20
115 ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BAĞLANAN AYLIK VE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN UYGULAMALAR HAKKINDA GENELGE 2019-18
116 GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2019-17
117 YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2019-16
118 5510 SAYILI KANUNUN EK 16 INCI MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2019-15
119 TÜRKİYE - FRANSA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENELGE 2019-14
120 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-12
121 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2019-11
122 SAYILI ŞİRKET KURULUŞU AŞAMASINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ GENELGESİ 2019-10
123 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN GENELGE 2019-09
124 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2019-08
125 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİ UYARINCA ÜCRET, PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2019-07
126 5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENELGE 2019-06
127 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARI HAKKINDA GENELGE 2019-02
128 7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2019-01
129 6183 SAYILI KANUNUN 48-A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2018-39
130 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2023-20 SAYILI GENELGELER İLE SON GÜNCELLENMİŞ HALİ ) 2018-38
131 HARCAMA YETKİSİ 2018-37
132 2019-2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENELGE 2018-36
133 2018-26 SAYILI GENELGENİN BAZI MADDELERİNİN İPTAL EDİLMESİ HAKKINDA 2018-35
134 2012-27 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-32
135 2011-53 SAYILI GENELGEYE 6183 SAYILI KANUNUN 74-A MADDESİ İLE İLGİLİ HUSUSLARIN EKLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-31
136 KADROYA ALINAN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK PRİMİ HAKKINDA GENELGE 2018-30
137 2018-27 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2018-29
138 GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2018-28
139 RÜCU ALACAKLARININ 7143 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 201824 SAYILI GENELGE 2018-24
140 5510 SAYILI KANUNUN 41-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASINA İLİŞKİN GENELGE 2018-23
141 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-22
142 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-21
143 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-20
144 7143 SAYILI KANUN UYARINCA KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI HAKKINDA GENELGE 2018-19
145 OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA İŞLEMİ HAKKINDA GENELGE 2018-18
146 PRİM TEŞVİKLERİDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMAYA İLİŞKİN GENELGE 2018-17
147 KAMU KURUMU İŞVERENLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-12
148 OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ HAKKINDA GENELGE 2018-11
149 3294 SAYILI KANUNUN EK 5 NCİ MADDESİNMDE YER ALAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2018-08
150 2828 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2018-07
151 KADROYA GEÇİRİLECEK ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ HAKKINDA GENELGE 2018-05
152 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-04
153 2008-88, 2009-62 VE 2011-13 SAYILI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENELGE 2018-03
154 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TURARLAR HAKKINDA GENELGE 2018-02
155 SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMAYAN TARIM TESCİLLERİ KONULU GENELGE 2017-32
156 UÇAKLA SEYAHAT KONULU GENELGE 2017-31
157 2011-53 SAYILI GENELGENİN TEBLİĞ İŞLEMLERİ VE SÜRELER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2017-30
158 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2017-26
159 YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ GENELGESİ 2017-25
160 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANMADA YENİ UYGULAMA 2017-24
161 KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI İLİŞKİN GENELGE 2017-22
162 KURUM ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGESİ 2017-21
163 2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENELGE 2017-19
164 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN YENİ UYGULAMA HAKKINDA GENELGE 2017-18
165 2017-10 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENELGE 2017-17
166 6824 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 2017-16
167 FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE 2017-12
168 2016-21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2017-11
169 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2017-10
170 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2017-09
171 SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİ 2017-07
172 6770-26 MADDESİ İLE 6736 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 2 NCİ MADDE KAPSAMINDA YAPILAN YENİ UYGULAMALAR 2017-06
173 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR 2017-05
174 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN GENELGE 2017-01
175 6745 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 2012-2 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2016-29
176 İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNE KONU KURUM ALACAKLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ 2016-28
177 5510 SAYILI KANUNUN 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE 2016-26
178 2016-18 SAYILI GENELDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENELGE 2016-25
179 HSGM.YAZILIM TALEP YÖNETİMİ SİSTEMİ KONULU GENELGE 2016-24
180 2886-4734 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ ÖZEL SEKTÖRDEN ÖZELE VERİLEN İŞLERDE YAPILACAK İŞYERİ TESCİLİ 2016-23
181 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM VE İPC BORÇLARINA İLİŞKİN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ 2016-22
182 KISA VADE SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI GENELGESİ 2016-21
183 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2016-20
184 KURUM ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI 2016-18
185 HUKUK SERVİSLERİNİN İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GENELGE 2016-17
186 FETÖ-PDY KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİ HAKKINDA GENELGE (2022-2 SAYILI GENELGE İLE DEĞİŞİKLİK) 2016-16
187 KURUM PERSONELİNİN SORUMLULUĞU İLİŞKİN GENELGE 2016-15
188 ALTIN BEDELLERİ 2016-12
189 2016 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ GENELGESİ 2016-11
190 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ 25 YAŞINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ HAKKINDA GENELGE 2016-09
191 2013-30 SAYILI GENELGE 2016-08
192 LİSE-DENGİ ÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA GENELGE 2016-06
193 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2016-05
194 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE 2016-04
195 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE 2016-01
196 KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE 2015-25
197 ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI İLE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI TESPİT İŞLEMLERİ 2015-23
198 POZİSYON BAZINDA GÖREV TANIMLARI 2015-20
199 2013-11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN GENELGE 2015-19
200 HUKUK UYGULAMALARI YAZILIM PROGRAMINA ( HUYAP) İLİŞKİN GENELGE 2015-18
201 KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ GEÇİCİ 64 ÜNCÜ MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2015-17
202 2011-13 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 2015-16
203 2014-28 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 2015-15
204 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN GENELGE 2015-14
205 4-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI 2015-13
206 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2015-12
207 2014-26 SAYILI GENELGEDE GSS SÜRELERİYLE İLİGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKİLİKLER 2015-11
208 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA TALEPLERİ HAKKINDA GENELGE (29.05.2018 TARİHLİ VE 2018-17 SAYILI GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) 2015-10
209 3201 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE 2015-09
210 6552 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN BORÇLARI 2015-08
211 YURTDIŞI SAHTE HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENELGE 2015-06
212 YURTDIŞI SAHTE HİZMET BELGELERİ HAKKINDA GENELGE 2015-02
213 2014-26 SAYILI GENELGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GSS UYGULAMALARI GENELGESİ 2015-01
214 BELEDİYELERDEN OLAN KURUMUMUZ ALACAKLARI 2014-31
215 6552 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVA VE İCRA TAKİBİ İŞLEMLERİ 2014-30
216 GEÇERSİZ SİGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRİMLERİN GEÇERLİ SİGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARMA İŞLEMLERİ 2014-28
217 3201 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2014-27
218 KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014-26
219 AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞANLAR HAKKINDA GENELGE 2014-22
220 ADLİ VAKA VE TRAFİK KAZASI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2014-20
221 3201 SAYILI KANUN UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2014-19
222 2011-32 SAYILI GENELGE VE DİĞER İŞLEMLER 2014-15
223 MOSİP E-İMZA KULLANIMI KONULU GENELGE 2014-13
224 2013-39 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2014-11
225 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 2014-10
226 2010-91 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2014-07
227 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURULARI HAKKINDA GENELGE 2014-03
228 2011-13 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 2013-41
229 VAZİFE MALULLÜĞÜ HAKKINDA GENELGE 2013-40
230 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2013-39
231 HASTA TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2013-37
232 MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ 2013-34
233 6486 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA GENELGE 2013-30
234 TARIMSAL KESİNTİ UYGULAMASI KONULU GENELGE 2013-27
235 TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLERİ 2013-25
236 3201 SAYILI KANUNA GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLEN BORÇLARIN YURTDIŞINDAN ÖDENMESİ HAKKINDA GENELGE 2013-18
237 DOĞAL AFET NEDENİYLE ERTELENEN BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ 2013-14
238 SAYILI SİGORTALILIK İŞLEMLERİ GENELGESİ 2013-11
239 TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE AYLIK BAĞLANACAK KİŞİLERİN SAĞLIK YARDIMI 2013-10
240 BANKALAR İLE İMZALANAN TAHSİLAT VE ÖDEME PROTOKOLLERİNİN REVİZYONU GENELGE 2013-09
241 SGDP YAPILANDIRMA KONULU GENELGE 2013-08
242 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI 2012-41
243 TÜRKİYE ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SİGORTASI HÜKÜMLERİNİN 4-B VE 4-C YÖNÜNDEN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE 2012-38
244 ÜNVAN BAZINDA İŞ-GÖREV TANIMLARI KİTABI REVİZYONU HAKKINDA GENELGE 2012-26
245 2011-48 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE 2012-24
246 GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ 2012-20
247 RÜCU DAVALARINA KONU ALACAKLARIN DAVA AÇILMADAN TAHSİLİNE İLİŞKİN GENELGE 2012-15
248 2952 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE 2012-14
249 İCRA VE İFLAS KANUNU UYARINCA YAPILAN KISMİ TAHSİLATIN MAHSUBUNA İLİŞKİN GENELGE 2012-11
250 YEŞİL KART DEVRİ VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2012-02
251 MERKEZİ TAHSİLAT SİSTEMİ 2011-71
252 GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-67
253 GENELGE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL İŞLEMLERİ (İKDB) 2011-66
254 İCRA TAKİP HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-53
255 TURNİKE SİSTEMİNDE, FAZLA MESAİ ÖDEMELERİ VE İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 2011-52
256 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI TESPİT İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-49
257 YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-48
258 YURT DIŞI TEDAVİ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2011-46
259 6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN GENELGE 2011-45
260 GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2011-39
261 AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ İŞLEMLERİ GENELGESİ 2011-33
262 EMEKLİLİK BELGELERİ, EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ 2011-32
263 4-B KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞLARINDAN YAPILACAK KESİNTİLER 2011-30
264 RESMİ YAZIŞMALARDA KULLANILAN HABERLEŞME KODLARI HAKKINDA GENELGE 2011-25
265 BELEDİYELERDEN OLAN KURUMUMUZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011-24
266 SAYILI HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ KONULU GENELGESİ 2011-23
267 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4 (l) (c) kapsamındaki sigortalılar için tahsis uygulamaları 2011-19
268 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ (2018-3 SAYILI GENELGE İŞLENMİŞ HALİ) 2011-13
269 PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR İLİŞKİN GENELGE 2011-10
270 YURTDIŞI SİGORTALILARININ MALULLÜK AYLIKLARINDA İLK İŞE GİRİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA GENELGE 2011-09
271 ALMANYADAKİ ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ HAKKINDA GENELGE 2010-129
272 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN 5225 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2010-109
273 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜMÜNE İLİŞKİN GENELGE 2010-107
274 TÜRKİYE-ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞME AYLIKLARINA AİT İŞLEMLERİN TAŞRA ÜNİTELERİNE DEVRİ HAKKINDA GENELGE 2010-91
275 BANKA PROMOSYONLARI HAKKINDA GENELGE 2010-83
276 ALMANYADAKİ ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ HAKKINDA GENELGE 2010-68
277 ÖDEME İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2010-52
278 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNDE VE 5084 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA GENELGE 2010-33
279 SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI ÇALIŞMASI KONULU GENELGE 2010-17
280 YENİ MALİ YAZILIMIN DEVREYE ALINMASI, MUHASEBE BİRİMLERİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2010-05
281 4447 SAYILI KANUNUN 50 NCİ MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-149
282 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANIN İŞVEREN HİSSESİNDEN BEŞ PUANLIK İNDİRİM HAKKINDA GENELGE 2009-139
283 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İSVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TESVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-113
284 E-BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 2009-94
285 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKAR SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLGİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENELGE 2009-92
286 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARA İLİŞKİN TEŞVİK UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2009-61
287 18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADINSİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2009-52
288 5084 SAYILI KANUN UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2009-46
289 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGESİ 2009-37
290 AB VE YURTDIŞI İLİŞKİLER HAKKINDA GENELGE 2009-29
291 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA GENELGE 2009-21
292 5084 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 2009-12
293 MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANIN İŞVEREN HİSSESİNDEN BEŞ PUANLIK İNDİRİM HAKKINDA GENELGE 2008-93
294 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI 2008-88
295 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2008-87
296 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE 2008-86
297 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA GENELGE 2008-85
298 ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2008-77
299 18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ HAKKINDA GENELGE 2008-73
300 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE YÖNETİM DÖNEMİ HESABI 2008-52
301 TAŞINIR KAYITLARI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE AMORTİSMAN İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2008-40
302 MUHASEBE YETKİLİLERİ, VEZNEDARLAR VE MUHASEBE BİRİMLERİ ARASINDAKİ DEVİR İŞLEMLERİ KONULU GENELGE 2008-39
303 5084 SAYILI KANUNUN 4. VE 7. MADDELERİNDE 5568 VE 5615 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2008-31
304 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINA YETKİ DEVRİ GENELGE 2008-22
305 KURUM ALACAKLARININ OTOMATİK OLARAK İCRA HAVUZUNA AKTARIMI, İCRA TAKİP HACİZ VE SATIŞ SERVİSLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE 2007-81
306 5084 SAYILI KANUNDA 5568 VE 5615 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2007-48
307 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN GENELGE 2006-16
308 İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ HAKKINDA EK GENELGE 2005-16
309 BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA EK GENELGE 2005-16
310 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENELGE 2005-16
311 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN 5084 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 2004-16